Skip to content

Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen haku- ja valintaperusteet 

Voit hakea ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen, jos sinulla on ammatillisen koulutuksen ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus. Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä, ja se antaa sinulle kelpoisuuden toimia opinto-ohjaajana eri koulutusmuodoissa.

Lisätietoa kelpoisuudesta: A 986/1998, 13. §, 13. a §, 13. b §, 14. §, 29. §.

Valintaperusteet

Ammatilliset opettajakorkeakoulut noudattavat opiskelijavalinnassa samoja hakukelpoisuusvaatimuksia ja yhteisiä valintaperusteita. Opiskelijavalinta perustuu valtakunnalliseen hakupisteytykseen, joka on samanlainen kaikissa haussa mukana olevissa opettajakorkeakouluissa. Opiskelijavalinnassa ei käytetä valintakoetta. Mukana olevat ammatilliset opettajakorkeakoulut ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu. 

Vuoden 2024 ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteisen haun pisteytysperusteet koostuvat seuraavista osa-alueista: 

  • Ohjauksen koulutus 1.1.2015 jälkeen
  • Oppilaitoskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta, ammattikorkeakoulusta ja/tai yliopistosta
  • Opinto-ohjauksen kokemus oppilaitoksesta
  • Opinto-ohjauksen kokemus ammatillisesta oppilaitoksesta, ammattikorkeakoulusta ja/tai yliopistosta 1.1.2022 jälkeen
  • Muun ohjaustyön kokemus

» Katso tästä vuoden 2024 haun valintaperusteet lyhyesti

» Lue opiskelijavalinnan tarkemmat ohjeet Opintopolussa

Haku Opintopolussa 

  • Hakuaika 8.–22.1.2025 Opintopolussa. Haku päättyy 22.1.2025 klo 15.
  • Hakemuksen liitteet on oltava tallennettuna hakulomakkeelle 29.1.2025 klo 15 mennessä
  • Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan aikaisintaan 19.3.2025 Oma Opintopolku -palvelussa.
  • Opiskelupaikan vastaanottaminen 2.4.2025 klo 15 mennessä Oma Opintopolku -palvelussa.

Oamkin opinto-ohjaajankoulutukseen haki vuoden 2023 haussa 88 ensisijaista hakijaa, joista valittiin 20 opiskelijaa hakupisteiden perusteella. 

Opinto-ohjaajan kelpoisuus

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) määrittelee opinto-ohjaajien kelpoisuusvaatimukset seuraavasti:

3. luku. Perusopetus ja esiopetus 
6 § Oppilaanohjausta on kelpoinen antamaan henkilö:1) joka on suorittanut kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 15 §:n 1 momentin mukaisen koulutuksen; 2) joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja 1 kohdassa mainitun asetuksen 15 §:n 2 momentin mukaiset opinto-ohjaajan opinnot; taikka3) jolla on tämän asetuksen 15 §:n 1 momentissa säädetty kelpoisuus.

4. luku. Lukio 
11 § Opinto-ohjausta on kelpoinen antamaan henkilö:1) joka on suorittanut kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 15 §:n 1 momentin mukaisen koulutuksen;2) joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja 1 kohdassa mainitun asetuksen 15 §:n 2 momentin mukaiset opinto-ohjaajan opinnot; taikka3) jolla on tämän asetuksen 15 §:n 1 momentissa säädetty kelpoisuus.

5. luku. Ammatillinen koulutus 
15 § Opinto-ohjaajan kelpoisuus

Opinto-ohjausta on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on
1) tässä asetuksessa säädetty ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus sekä 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tai yliopistossa suoritetut opinto-ohjaajan opinnot tai yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot; tai2) 11 §:ssä säädetty kelpoisuus.

Ammattikorkeakoulu
Opinto-ohjaajan kelpoisuudesta ei ole erikseen määrätty ammattikorkeakoululaissa (932/2014) tai  -asetuksessa (1129/2014). Ammattikorkeakoulujen tutkintosäännössä voidaan kuitenkin määritellä tarkemmin ohjaushenkilöstön kelpoisuudesta.