Skip to content

Insinööri (ylempi AMK), älykäs automaatio ja robotiikka

Tutkinto

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike

Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus/kesto

60 op / 1–2 vuotta

Tutkinto-ohjelma

Älykkään automaation ja robotiikan tutkinto-ohjelma

Aloituspaikat

15

Opetusjärjestelyt

Opinnot koostuvat verkko- ja etäopetuksesta sekä mahdollisista lähiopetusjaksoista Oulussa. Lähiopetusjaksot toteutetaan lukuvuoden aikana, alkaen aloituspäivistä. Ammatillisen erikoistumisen opinnot sisältävät sekä lähiopetusta että etäopetusta. Lähiopetusta on yhteensä noin neljänä päivänä. Valinnaiset opinnot pohjautuvat etäopetukseen. 

Kampus

Linnanmaan kampus

Yliopistokatu 9, 90570 Oulu

Hakuaika

4.–14.9.2023 klo 15.00

Koulutus alkaa

Tammikuu 2024

Taulukko: Tutkinto-ohjelman kuvaus

Valintaperusteet

Pohjakoulutusvaatimus

Pohjakoulutusvaatimuksena on

  • vähintään 240 opintopisteen laajuinen tekniikan korkeakoulututkinto
  • opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen insinöörin tutkinto.

Pohjakoulutuksen lisäksi hakijalla tulee olla tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden (2) vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan ala, jolle nyt ollaan hakemassa sekä ala, jolta pohjakoulutus on.

Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus. Työkokemusta huomioidessa opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinto voi olla miltä alalta tahansa.

Haussa käytettävä tutkinto tulee olla suoritettu 1.12.2023 mennessä. Hakukelpoisuuteen edellytettävä kahden vuoden työkokemus tulee olla hankittu 31.12.2023 mennessä.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Huom. Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja voivat olla ennen vuotta 2001 aloitetut tutkinnot, joiden tutkintotodistuksessa mainitaan kyseinen tutkintoaste (esim. teknillisessä oppilaitoksessa suoritetut insinöörin ja teknikon tutkinnot, opistoasteen sairaanhoitaja, opistoasteen merkonomi). Ammattiopistoissa suoritettavat ammatilliset perustutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja. Myöskään ammatti- tai erikoisammattitutkinnot eivät ole opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoja.

Valinnan pisteytys

Valintaperuste

Valintapisteet

Ennakkotehtävä

100 pistettä

Yhteensä

100 pistettä

Ennakkotehtävä

Tutkinto-ohjelmassa ei ole valintakoetta, vaan opiskelijat valitaan ennakkotehtävän perusteella. Tasapistetilanteessa hakutoivejärjestys ratkaisee.

Ennakkotehtävä sisältää kolme osa-aluetta: 1. Motivaatiokirje2. Ansioluettelo3. Kehittämistehtävän alustava suunnitelma.

Ennakkotehtävä arvioidaan asteikolla 0-100 pistettä, minimivaatimus 20 pistettä. Hyväksytty ennakkotehtävä sisältää kaikki kolme osa-aluetta. Em. dokumentit liitetään sähköiselle hakulomakkeelle yhtenä pdf-muotoisena dokumenttina viimeistään 21.9.2023 klo 15.00.

Motivaatiokirje (max 500 sanaa)

Kirjeen tarkoitus on kertoa hakijasta, hänen kiinnostuksen kohteistaan ja tavoitteistaan sekä valmiuksista yamk-tutkinnon opiskeluun. Käytännössä siinä kerrotaan perustelut, miksi juuri hakija tulisi hyväksyä opiskelijaksi. Hakija kertoo urastaan ja suunnitelmistaan ja miten opinnot liittyisivät siihen. Hakija esittelee myös, miten hän aikoo järjestää opiskelunsa ottaen huomioon työnsä ja elämäntilanteensa. Hakija arvioi myös nykyistä osaamistaan suhteessa haetun koulutuksen opetussuunnitelmaan.

Ansioluettelo

Ansioluettelossa asiat tulee esitellä tiiviissä muodossa. Siinä tulee näkyä mm. suoritetut opinnot, työhistoria sekä erityisansiot. Myös mahdollinen julkaisuluettelo, teosluettelo tai vastaava on hyvä liittää mukaan.

Kehittämistehtävän alustava suunnitelma (max 1000 sanaa)

Hakija kuvaa kehittämistehtävän muodossa yhden työhönsä liittyvän kehityskohteen, jota hän voi työstää opintojensa aikana. Kehityskohteen tulee liittyä automaatioon/robotiikkaan. Tärkeää suunnitelman laadinnassa on tavoitteiden konkreettisuus. Suunnitelmalla mitataan opiskelijan taitoja lähestyä työelämälähtöistä kehittämistehtävää. Kehittämistehtävä voi olla myös opiskelijan tulevan opinnäytetyön aihe. Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyö on työelämää ja aluekehitystä edistävä tutkimus- ja kehittämistyö.

 

Hakuohjeet

Hakuohjeet yhteishaussa hakemiseen löydät täältä

 

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut P. 029 448 9002 hakijapalvelut@oamk.fi

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä


Moilanen Vesa
Kehittämispäällikkö,
Tekniikka yhteinen
040 6307641