Skip to content

Älykäs TKI-toiminta langattomien hyvinvointi- ja terveysratkaisujen kehittämiseen (Äly TKI)

Äly-TKI -hankkeessa kehitetään ainutlaatuinen turvallinen terveys- ja hyvinvointipalveluiden TKI-ympäristö, joka edistää digiratkaisujen nopeaa kehittämistä sekä niiden käyttöönottoa kestävän kehityksen päämääriä huomioimalla. TKI-ympäristön uudet toimintamallit ja palvelut luovat toiminnallisuutta, joka palvelee digitaalisten teknologioiden, langattomien, VR/AR-laitteiden, virtuaali- ja mobiiliratkaisujen sekä data-analytiikan kehittämistarvetta. Projektitoiminta saattaa yhteen yrityksiä, tutkijoita, kehittäjiä ja terveydenhuollon ammattilaisia.

Tavoitteet

Hankkeessa kehitetään OuluHealth-ekosysteemiin ainutlaatuinen ja turvallinen terveys- ja hyvinvointipalveluiden TKI-ympäristö, joka edistää digiratkaisujen nopeaa kehittämistä sekä niiden käyttöönottoa kestävän kehityksen päämääriä huomioimalla.

TKI-ympäristöön kehitetään uutta toiminnallisuutta, joka palvelee digitaalisten teknologioiden, langattomien, virtuaali- ja mobiiliratkaisujen sekä data-analytiikan kehittämistarvetta. TKI-ympäristön avulla vauhditetaan yritysten ja julkisen sektorin digitalisaatiota ja tuotteiden, palveluprosessien ja palveluiden kehittämistä erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta. Lisäksi luodaan uutta kyvykkyyttä ja toimintamalleja moderniin datapohjaiseen innovointiin, palvelukehitykseen ja tiedolla johtamiseen.

Toimenpiteet

Rakentuva TKI-ympäristö toimintamalleineen ja palveluineen edistää digitalisaatiota ja tuloksena syntyy yritysten ja palveluntuottajien tarpeita tukeva toiminnallisuus osaksi OuluHealth Labsia. TKI-ympäristöön kehitetään uutta toiminnallisuutta, joka palvelee digitaalisten teknologioiden, langattomien, virtuaali- ja mobiiliratkaisujen sekä data-analytiikan kehittämistarvetta.

Hanke on toimijoiden yhteishanke, jossa osatoteuttajina toimivat Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun kaupungin Business Oulu -liikelaitos ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.

Tulokset

Hankkeella vahvistetaan yritysten digitalisaatiosiirtymää ja datapohjaisen liiketoiminnan kehittämistä sekä tuetaan yritysten tuotteiden ja palvelujen testausta ja innovaatiokumppanuutta. Hanke luo täysin uutta osaamista ja valmiuksia OuluHealth-ekosysteemin TKI-ympäristöön ja alueen tutkimusyhteisöön. Ajasta ja paikasta riippumattomien digitaalisten terveyspalveluiden kehittäminen tukee merkittävästi hoidon saatavuutta, ihmisten yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa koko maakunnan alueella. Hankkeeseen osallistetaan useita eri kohderyhmiä, sukupuoli, ikä, koulutustaso ja asiantuntemus huomioiden. Hanke edistää ihmisten hyvinvointia edistämällä ennakoivien, ennaltaehkäisevien ja yksilöllisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittämistä ja niiden parempaa saavutettavuutta.

Rahoitus

Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia REACT-EU-rahoituksella Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta rakennerahasto-ohjelmasta.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Minna Vanhanen, p. 040 1415718, etunimi.sukunimi@oamk.fi