Skip to content

 

Tulevaisuusloikka – Toiselta asteelta tulevaisuuteen

Muuttuvassa maailmassa nykyiset ja tulevat opiskelijat tarvitsevat vahvaa osaamisidentiteettiä, tulevaisuustaitoja sekä proaktiivisuutta itselle merkityksellisen tulevaisuuden saavuttamiseksi. Tulevaisuusloikka-hankkeen tavoitteena on lisätä toisen asteen opetus- ja ohjaushenkilöstön ymmärrystä tulevaisuuden työelämästä, muutoksista, mahdollisista urapoluista ja työelämässä tarvittavista valmiuksista.

Hankkeessa tuotettavien menetelmien ja koulutusten avulla lisätään opetus- ja ohjaushenkilöstön valmiuksia opiskelijoiden osaamispotentiaalin näkyväksi tekemiseen. Hankkeessa kehitetään heidän työnsä tueksi työkaluja ja ohjauksen malleja, jotka kannustavat opiskelijoita pohtimaan omien tavoitteiden sekä osaamisen ja työn yhteyksiä ja merkityksiä: Millaista työtä nyt ja tulevaisuudessa tehdään omalla alueellani? Millaiset polut mahdollistavat osaamisen kerryttämisen ja hyödyntämisen Pohjois-Suomessa? 

Lisäksi hanke tuottaa ja kokoaa oppilaitosten ja työnantajien käyttöön tietoa tulevaisuuden työelämästä, osaamistarpeista sekä uusista alueellisista työelämäyhteyksistä Kainuussa, Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Hankkeen kesto

1.6.2023-31.5.2026

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa toiminta-alueen opetus- ja ohjaushenkilöstön

  • ohjausosaamista nuorten tulevaisuushorisontin sekä osaamis- ja vahvuuskäsityksen kehittymisen tukemiseen
  • valmiuksia hahmottaa ja ennakoida alueen osaamistarpeita ja työmarkkinoiden mahdollisuuksia myös pidemmälle tulevaisuuteen
  • monialaista yhteistyötä alueen oppilaitosten, ohjaustoimijoiden ja elinkeinoelämän välillä

Mitä saadaan aikaan?

  • Hanke lisää opetus- ja ohjaushenkilöstön ymmärrystä tulevaisuuden työelämästä, muutoksista, mahdollisista urapoluista ja työelämässä tarvittavista työelämävalmiuksista
  • Hanke vahvistaa alueellisesti monialaista ohjausyhteistyötä oppilaitosten ja muiden ohjaustoimijoiden välillä lakisääteisten ohjauspalveluiden (ml. jälkiohjaus) toteuttamiseksi
  • Hanke lisää opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämä- ja uraohjausosaamista ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan kehittää opiskelijoiden valmiuksia oman osaamispotentiaalin hyödyntämiseen sekä kestävien koulutus-, ura- ja muiden elämän valintojen tekemiseen

Mitä tehdään?

Hankkeen tuloksina syntyy:

  • Koulutusta opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Koulutuksilla vahvistetaan osaamista alueellisten osaamistarpeiden ennakointiin, osaamisidentiteettiajatteluun, työelämän mahdollisuuksien näkemiseen sekä monialaiseen opinto- ja uraohjaukseen.
  • Pelillistettyjä työkaluja, pedagogisia malleja ja menetelmiä oppilaitosten ja muiden alueen toimijoiden käyttöön. Työkalujen ja menetelmien avulla tuetaan osaamisen tunnistamista, jatkuvan oppimisen valmiuksia sekä osaamisidentiteetin vahvistamista.
  • Vahvempia alueellisia sidoksia oppilaitosten, elinkeinoelämän ja ohjaustoimijoiden välille tulevaisuuden työelämän ja osaamistarpeiden hahmottamiseksi sekä osaamispotentiaalien hyödyntämiseksi, mukaan lukien jatkuvan oppimisen kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen.

 

Ota yhteyttä hanketoimijoihin!

Koordinaattorina:

Oulun ammattikorkeakouluPäivi Haapakoski, paivi.haapakoski(at)oamk.fi Laura Paaso, laura.paaso(at)oamk.fiKatriina Klemola, katriina.klemola(at)oamk.fi

Osatoteuttajina:

Kajaanin ammattikorkeakouluKyösti Koskela, kyosti.koskela(at)kamk.fi

Lapin yliopisto Heli Alaräisänen, heli.alaraisanen(at)ulapland.fiMira Karvo, mira.karvo(at)ulapland.fi

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskusJohanna Ollila, johanna.ollila(at)utu.fiSari Miettinen, sari.miettinen(at)utu.fiCarmen Tomaz Martines, carmen.m.tomazmartines(at)utu.fi

 

Toiminta-alueet

Lappi, Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittaja

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus