SILTA

Tietoa työnantajille

 

Mentorointiohjelma 

Organisaatioiden edustajien kanssa suunnittelemme mentorointiohjelman, joka tukee opiskelijoiden siirtymistä työelämään. Tavoitteena on, että opiskelija löytää ohjatusti hänen opintoihinsa ja alaansa sopivan työelämämentorin harjoitellen samalla työnhakutaitoja. rjestämme ”Löydä oikea mätsi -tilaisuuksia, joissa opiskelijat, mentoriksi lupautuneet ja opetushenkilöstö voivat tavata luodakseen mentorointisuhteen, vahvistaakseen verkostoja ja jakaakseen hyviä käytänteitä mentoroinnista. Hyödynnämme olemassa olevaa YES-kummitoimintaa. Lisäksi mentorin etsinnässä hyödynnämme paikallisia yrittäjäverkostoja, kuten Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry ja Business Network International (BNI) -toimintaa. 

 

Olemme julkaisseet Mentoroinnin työkirjan. Työkirja on tarkoitettu mentorointikeskustelujen tueksi sekä mentoreiden että aktoreiden käyttöön osana mentorointiohjelmia.

Voit ladata työkirjan täältä.

 

Projektioppimisen mallin kehittäminen 

Suunnittelemme opettajien kanssa yhteistyössä projektioppimisen mallin, jonka tavoitteena on valmistaa opiskelijoita ammattikorkeakouluopintoihin. Lisäksi tavoitteena on laajentaa opiskelijoiden joustavia korkeakouluopintoihin valmistavia opintomahdollisuuksia. Koulutuksen lähtökohtana ovat opiskelijakeskeiset opetusmenetelmät. Projektioppiminen kehittää opiskelijoiden oma-aloitteista työelämälähtöistä tiedonhakua ja oppimista projektimaisesti selkeiden tavoitteiden, aikataulujen ja resurssien ohjaamana. Opettaja toimii valmentajamaisesti tarjoten apunsa ja puitteet oppimiselle. Organisaatiot ovat mukana tarjoten työelämän oikeita projekteja ja näkemystään.