Biokaasua teollisuuteen ja liikenteeseen

Olemme koonneet tietoa biokaasun teknisistä jalostus- ja käyttömahdollisuuksista sekä taloudellisuudesta teollisuuden ja maatalouden energia- ja liikennekäytössä yhteistyössä alan toimijoiden ja Oamkin BioKaMa-hankkeen kanssa. Elokuussa 2022 valmistuneen selvityksen hankkeelle on toteuttanut Macon Oy. 

Selvityksen tulokset on koottu osaraporteille, jotka pohjautuvat seuraaviin biokaasun jalostuksen ja käytön arvoketjuihin:

1. Biokaasu tuotetaan ja jalostetaan keskitetyssä isossa laitoksessa Osaraportti 1

2. Biokaasu tuotetaan teollisuuslaitoksen yhteydessä sijaitsevalla biokaasulaitoksella, ja biokaasu käytetään omassa tuotannossa lämmön, sähkön ja höyryn tuotantoon Osaraportti 2

3. Biokaasu tuotetaan ja jalostetaan keskitetyssä isossa laitoksessa, josta biometaani siirretään putkella käyttökohteeseen teollisuuslaitoksen energian ja höyryn tuotantolaitoksen polttoaineeksi Osaraportti 3

4. Biokaasu tuotetaan maatilan yhteydessä olevalla biokaasulaitoksella, jossa biokaasu jalostetaan ja paineistetaan pullopattereihin siirrettäväksi pienen kokoluokan teollisuuslaitoksella hyödynnettäväksi. Toiminnan kuvauksessa huomioidaan maatilan oma käyttö sähkölle ja lämmölle sekä paikallinen liikennekäyttöratkaisu Osaraportti 4

5. Biokaasu tuotetaan hajautetusti maatiloilla, josta se siirretään esimerkiksi kaasuverkon avulla yhteiskäsittelylaitokseen jalostettavaksi ja nesteytettäväksi lähinnä raskaan liikenteen kuljetusratkaisuissa hyödynnettäväksi Osaraportti 5

 

Eri arvoketjujen kannattavuuden arvioimiseksi on koottu excel-laskentataulukko, jonka avulla biokaasun käyttäjät voivat arvioida biokaasun jalostukseen, siirtoon ja käyttöön liittyvien investointien kannattavuutta. Laskentataulukkoon on mahdollista muuttaa laskennan lähtöarvoja, kuten laiteinvestointien tai raakakaasun hankintahintaa, huoltokustannuksia, sähkön tai lämmön hintaa, vastaamaan laskentahetken todellista tilannetta. Osaraporteilla käsiteltyjen arvoketjujen taloudellisen kannattavuuden arvioinnin pohjaksi hintatietoja on koottu mm. pyytämällä budjettitarjouksia laitetoimittajilta. Laskentataulukon voit pyytää meiltä sähköpostitse! 

Verotuksen ja lainsäädännön muutosten vaikutusten arviointia biokaasun tuotantoon, jalostukseen ja käyttöön on koottu liitteelle 2.  

Tilaisuudessa Kasvua kiertotaloudesta – Biokaasun käyttö teollisuudessa ja liikenteessä 21.6.2022 esittelimme selvityksen aineistoa sekä kannattavuuslaskentapohjan käyttöä. 

 

Opas biokaasun liikennekäytöstä

Olemme tuottaneet oppaan biokaasun liikennekäytöstä. Opas sisältää tietoa liikennebiokaasun tuotannosta ja saatavuudesta, esittelee biokaasu-aiheista sanastoa ja tarjoaa esimerkkejä liikennebiokaasun hyödyntämisestä julkisissa palveluissa, yrityksissä ja henkilöliikenteessä. Oppaassa tarkastellaan myös liikennebiokaasun käytön mahdollisia kehityspolkuja ja niiden vaikutusta kuntien päästöihin. Lataa opas alla olevasta linkistä: 

Biokaasun mahdollisuudet liikennekäytössä

Lue myös Oamk Journalissa julkaistu artikkelimme aiheesta:

Kunnista liikennebiokaasun edelläkävijöitä

 

Viherjätteet hyödyksi tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti

Selvitimme viherjätevirtoja Pohjois-Pohjanmaalla sekä viherjätteille sopivia uusia ja ympäristöystävällisiä käsittelymentelemiä. Selvitys tarjoaa tietoa viherjätemääristä, niiden syntypaikoista ja käsittelytavoista. Uusia käsittelymenetelmiä on tarkasteltu kiertotalouden näkökulmasta. Uusilla käsittelymenetelmillä voidaan ottaa talteen viherjätteiden sisältämä energia ja tehostaa ravinteiden kierrättämistä. Lataa selvitys linkistä:

Viherjätteet hyödyksi tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti