BADGETOUR

BadgeTour – Ammatillisen koulutuksen mikrokredentiaalit matkailualalla

Digitaalinen media on luonut ennennäkemättömiä mahdollisuuksia yhteydenpitoon, viestintään ja oppimiseen nonformaaleissa ja informaaleissa ympäristöissä. Digitaaliset osaamismerkit ovat osoituksia ”saavutuksesta, taidosta, ominaisuudesta tai kiinnostuksesta, joka voidaan ansaita monenlaisissa oppimisympäristöissä”. Koulutuksen kentällä merkeistä on tulossa tunnettu tapa tunnistaa ja tunnustaa pienempiä osaamiskokonaisuuksia, mikrokredentiaaleja, jotka voivat liittyvät esimerkiksi johonkin koulutuksen osaan.

Oulun ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (Amok) on mukana hankkeessa kehittämässä mikrokredentiaalien suuntaviivoja (tulos 1) ja täydennyskoulutusta mikrokredentiaalien käytöstä (tulokset 2 ja 3) matkailualan ammatillisille kouluttajille ja johdolle.

Hankkeen kesto

Hankkeen toteutusaika 1.12.2021 – 31.12.2023

Hankkeen tavoitteet  ja toimenpiteet

BadgeTour – Ammatillisen koulutuksen mikrokrendentiaalit matkailualalla on Erasmus+ -hanke, jonka tavoitteena on parantaa ammatillisen koulutuksen johtajien ja kouluttajien valmiuksia ja taitoja osaamisen tunnistamisessa sekä oppimisprosessin sertifioinnissa matkailualalla.

Hankkeessa tuotetaan kokoelma erilaisia työkaluja ja materiaalia, joilla pyritään varmistamaan, että ammatillisen koulutuksen johtajilla ja kouluttajilla on valmiudet osaamisen tunnistamiseen ja sertifiointiin matkailualalla mikrokredentiaalien avulla. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan myös täydennyskoulutus mikrokredentiaaleista ja osaamismerkeistä.

Hankkeella vastataan Euroopan Komission vuoden 2020 “European Skills Agenda” -osaamisohjelmaan. Tavoitteena on kehittää yhteistä lähestymistapaa, jolla varmistetaan suoritettujen mikrokredentiaalien laatu, rajat ylittävä vertailtavuus, osaamisen tunnustaminen osaamismerkein ja tiedon siirrettävyys.

Hankkeen tulokset

1: BadgeTourin suuntaviivat matkailualan mikrokredentiaalien luomiseen

Suuntaviivat ovat kokoelma suosituksia, joiden tavoitteena on ohjata ammatillisia kouluttajia ja johtajia osaamismerkkien luomisessa ja käytössä huomioiden erilaiset kriteeristöt ja viitekehykset (mm. EQF, ECVET). Suositukset tarjoavat avaintietoa osaamismerkeistä sekä osaamismerkkiprosessiin liittyvistä toimista ja rooleista.

2: BadgeTour työkalut

BadgeTour työkalut ovat kokoelma avoimia oppimateriaaleja ammatillisille kouluttajille ja johdolle koskien osaamismerkkien luomista ja niiden hyödyntämistä oppimisprosessien validoinnissa. Ammatillisen koulutuksen johtajat ja kouluttajat voivat parantaa valmiuksia ja taitoja osaamisen tunnistamisessa sekä oppimisprosessin sertifioinnissa matkailualalla. Työkalut koostuvat viidestä kurssimoduulista, jotka tuodaan osaksi BadgeTourin koulutuspolkua. Työkalut mahdollistavat jatkuvat osaamisen kehittämisen matkailualalla. 

3: BadgeTour koulutuspolku

Hankkeessa toteutetaan koulutus ammatillisille kouluttajille ja johtajille mikrokredentiaalien käytöstä eurooppalaisella tasolla. Koulutuksen osallistujat osaavat suunnitella ja myöntää osaamismerkkejä, joita työnantajat, koulutusorganisaatiot ja yhteiskunta kokonaisuudessaan tunnistavat matkailualalla. Koulutus vastaa tarpeeseen kehittää mikrokredentiaalitasoisia oppimismahdollisuuksia ja osaamisen tunnustamista matkailualalla. Koulutuksen avulla voidaan ymmärtää osaamismerkkien taustalla olevia teknisiä näkökohtia ja laajempaa mikrokredentiaalien ekosysteemiä koulutusorganisaatioissa.

Oamkin rooli hankkeessa

Oamkin Ammatillinen opettajakorkeakoulu (Amok) vastaa hankkeen ensimmäisestä tavoitteesta, BadgeTourin suuntaviivoista matkailualan mikrokredentiaalien luomiseen. Amok on pioneeri osaamisperusteisessa koulutuksessa sekä tunnustettu kansainvälinen digitaalisten osaamismerkkien ja osaamismerkein ohjautuvan oppimisen kehittäjä. Suuntaviivaoppaan ovat luoneet Amokin lehtorit Lotta Pakanen ja Minna Sandberg, ja opas julkaistaan pian.

Hankkeen toisessa tavoitteessa, BadgeTourin työkaluissa, Amok vastaa kurssimoduulista, jonka avulla kouluttajat ja johtajat matkailualalla ymmärtävät osaamismerkkien käyttötarkoituksia ja osaamisperusteisen arvioinnin kriteerejä.

Kolmannessa tavoitteessa, BadgeTourin koulutuspolussa, työkalut integroidaan kokonaiseksi täydennyskoulutukseksi ammatillisille kouluttajille ja johdolle matkailualalla. Hankekumppanit pilotoivat täydennyskoulutusta Oamkin Linnanmaan kampuksella toukokuussa 2023. Pilottiin osallistuu matkailualan ammatillisia kouluttajia ja esihenkilöitä jokaisesta kumppanimaasta.

Yhteystiedot

Hankkeen yhteyshenkilö Oamkissa on Lotta Pakanen, lotta.pakanen@oamk.fi

Yhteistyökumppanit

BadgeTour on eurooppalainen Erasmus+ -hanke, jonka yhteistyökumppaneita ovat: Training 2000 (koordinaattori – Italia); Oulun ammattikorkeakoulu; SBTC Consulting (Turkki); Mindshift Talent Advisory (Portugali); INFODEF – Institute for the Promotion of Development and Training, (Espanja) ja Etelä-Sveitsin ammattikorkeakoulu (SUPSI).

Lue lisää

https://www.badgetour.eu/fi/