Skip to content

Yrittäjyyskasvatuksen osaamismerkillä opettajaopiskelija osoittaa osaamistaan

Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan yhä enemmän yrittäjämäistä asennetta ja työnteon tapaa. Kokeilevassa ja yrittäjämäisessä tavassa tehdä työtä ihmisten vahvuudet ja potentiaalit saadaan paremmin käyttöön. Jokaisella kouluasteella opettajan yrittäjyyskasvatuksen osaaminen on lähtökohtana sille, miten hän tuo yrittäjyyttä esille opetuksessaan innostaen opiskelijoitaan yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen työnteon tapaan.

Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisissa opettajaopinnoissa opiskelija osoittaa yrittäjyyskasvatusosaamisensa osaamismerkein. Oamk Journalissa julkaisussa artikkelissa Yrittäjyyskasvatuksen osaamismerkillä opettajaopiskelija osoittaa osaamistaan käsitellään osaamismerkein suoritettavan osaamisen merkitystä ja toteutumista. Lisäksi esitellään ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijoiden kokemuksia ja näkemyksiä yrittäjyyskasvatusosaamisen osoittamisesta osaamismerkeillä. Artikkelin ovat laatineet Oamkin ammatillisen opettajakorkeakoulun lehtorit Hannu Korkala ja Ulla Mäntykangas.