Skip to content

Vauhtia erityiseen tukeen osallistamalla

Lähes koko Koulutuskeskus Brahen opetus- ja ohjaushenkilöstö, noin 60 henkilöä, osallistui Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun pedagogisen henkilöstökoulutuksen toteuttamaan VETO ‒ vauhtia erityiseen tukeen osallistamalla -koulutuskokonaisuuteen marraskuun 2022 ja helmikuun 2023 välisenä aikana. Tarve erityisen tuen koulutukselle nousi opetushenkilöstön toiveesta saada lisää tietoa niiden opiskelijoiden opettamiseen ja kohtaamiseen, joilla on mielenterveyden haasteita tai neuropsykiatrisia (nepsy) erityispiirteitä. Lisäosaamista haluttiin myös maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen tukemiseen. Koulutuskokonaisuuden rahoitti Opetushallitus.

Miten kokonaisuus toteutettiin, mitä tuloksia saatiin aikaan ja millaista palautetta osallistujat antoivat? Käy lukemassa Oamk Journalissa julkaistu artikkeli Vauhtia erityiseen tukeen osallistamalla . Siinä esitellään kokonaisuuden pedagogista käsikirjoitusta, osallistujien ajatuksia toteutuksesta ja erityisen tuen kehittämistöiden parhaat palat. Artikkelin ovat laatineet Oamkin ammatillisen opettajakorkeakoulun lehtorit Raisa Aine, Ulla Mäntykangas ja Pirjo Hiltunen.