Skip to content

Tietoa uudelle AMK-opiskelijalle

Uusien YAMK-opiskelijoiden materiaali löytyy täältä.

Kevään 2024 yhteishaun todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 27.5.2024. Valintakoevalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 4.7.2024. Tulokset päivittyvät reaaliaikaisesti Opintopolku-palveluun. Voit tarkistaa ajantasaisen opiskelijavalintatilanteesi kirjautumalla palveluun. Opetushallitus lähettää 4.7.2024 jälkeen kaikille hakijoille sähköpostitse tuloskirjeen, jossa näkyvät tiedot kaikkien hakukohteiden osalta. Varasijavalinta päättyy 6.8.2024.

Aloittavan uuden opiskelijan muistilista

 • Ota vastaan opiskelupaikka ja ilmoittaudu.
 • Hae käyttäjätunnukset Oamkin järjestelmiin.
 • Tutustu opintojesi aloituspäivien ohjelmaan ja materiaaliin.
 • Tee Digistarttipaketti ennen opintojen alkua.

Opiskelupaikan vastaanottaminen sekä ilmoittautuminen tehdään kirjautumalla Opintopolku-palveluun. 4.7.2024 mennessä hyväksyttyjen tulee vastaanottaa opiskelupaikka viimeistään 11.7.2024 kello 15.00. Tämän jälkeen hyväksytyillä on 7 vuorokautta hyväksymisestä aikaa vastaanottaa opiskelupaikka.

Ilmoittautumisen vaihtoehdot

Lukuvuoden alussa opintonsa aloittava opiskelija:

 • läsnäoleva koko lukuvuoden
 • poissaoleva koko lukuvuoden
 • läsnäoleva syyslukukauden, poissaoleva kevätlukukauden
 • poissaoleva syyslukukauden, läsnäoleva kevätlukukauden

Kevätlukukauden alussa opintonsa aloittava opiskelija:

 • läsnäoleva kevätlukukauden
 • poissaoleva kevätlukukauden

Vain läsnäolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on oikeus opintojaksojen suorittamiseen, opinto- ja ateriatukeen sekä opiskelijakunnan jäsenyyteen liittyviin etuihin (mm. matka-alennuksiin).

Ensimmäisen lukuvuoden (1.8.-31.7./keväällä aloittava 1.1.-31.7.) poissaolo on mahdollista vain seuraavista lakisääteisistä syistä:

 • suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
 • tarvitsee vapaata opinnoistaan lapsensa hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä; tai
 • on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan

Poissaolon edellytyksenä on, että toimitat asiakirjan poissaolosi lakisääteisestä syystä:

 • palvelukseenastumismääräys tai palvelustodistus,
 • Kelan todistus raskaus- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta. Myös muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta hyväksytään.
 • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna sairauden tai vamman vuoksi, se kuluttaa kahden lukukauden poissaolo-oikeuttasi. Kevään osalta voit muuttaa läsnäolon poissaoloksi vain, jos syyslukukauden poissaolon perusteena ollut sairaus tai vamma jatkuu myös kevätlukukaudella. Muutoshakemus tulee tehdä 15.1. tai sitä seuraavaan arkipäivään mennessä. 

Poissaolo asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, naisten vapaaehtoisen asepalvelun, raskaus- tai vanhempainvapaan vuoksi on mahdollista missä tahansa vaiheessa opintoja, eikä se kuluta kahden lukukauden poissaolo-oikeutta. 

Voit lähettää poissaolotodistuksen sähköpostilla tai toimittaa postitse asiakirjoista jäljennöksen hakijapalveluihin. Toimitetut kopiot tuhotaan tarkistuksen jälkeen. Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä. Mikäli et toimita asiakirjoja määräaikaan mennessä tai ne ovat puutteellisia, sinut kirjataan läsnä olevaksi opiskelijaksi.

Mikäli lähetät poissaolotodistuksesi sähköpostina, sinun tulee käyttää turvapostia:

 • Rekisteröi sähköpostiosoitteesi palveluun https://securemail.oulu.fi/.
 • Tämän jälkeen saat sähköpostiisi viestin, jonka lähettäjänä näkyy ”Turvaposti Oulun Yliopisto”. Viesti sisältää henkilökohtaisen linkin, jolla tunnistaudut palveluun.
 • Kirjoita To-kenttään vastaanottajaksi jokot.oamk@oulu.fi ja Subject (aiheeksi) “Poissaolotodistus”.
 • Liitä viestiisi lääkärintodistus tai muu todistus.
 • Lähetä luottamuksellinen viesti palvelussa.

Luottamuksellisten viestien käsittelyyn käytetään Deltagon Sec@GW-palvelua.

Jos suoritat varusmies-, siviili- tai asepalveluksen opiskelupaikan saatuasi ja sinulla on poissaololukukausia ennen tai jälkeen palvelusjakson, voit menettää opintolainahyvityksen. Opintolainahyvitykseen oikeuttavaa aikaa voidaan pidentää, mutta se koskee vain palveluksessaololukukausia.

Tutustu opintolainahyvityksen sääntöihin

Arvioi oikeutesi opintolainahyvitykseen Kelan laskurilla

Esimerkki

Opiskelija saa opiskelupaikan 210 opintopisteen ammattikorkeakoulututkintoon syksyllä 2024 alkaviin opintoihin. Koska opiskelijan varusmiespalvelus on vuonna 2025 (tammikuusta syys- tai joulukuulle), hän ilmoittautuu poissaolevaksi lukuvuodeksi 2024–2025 ja 2025–2026.

Opiskelija aloittaa opintonsa syksyllä 2026. Hän suorittaa opintonsa 3,5 lukuvuodessa ja valmistuu joulukuussa 2029.

Opintolainahyvitykseen oikeuttava opiskeluaika on 4,0 lukuvuotta. Sitä voidaan pidentää 1,0 lukuvuodella eli 5,0 lukuvuoteen palveluksessaololukukausien perusteella. Opintolainahyvitystä ei voida myöntää, koska hyvityksessä huomioitava opiskeluaika on 5,5 lukuvuotta ajalla 1.8.2024 – 31.12.2029.

Keväällä 2024 valmistuvan tutkinto tulee olla suoritettuna niin, että se on tarkistettavissa tietokannoista tai todistusjäljennöksistä viimeistään 11.7.2024.

Tutkintotiedot saadaan pääasiallisesti suoraan kansallisesta suoritusrekisteristä. Sinun tulee liittää kopio tutkintotodistuksesta ainoastaan, jos olet hakenut jollakin seuraavista pohjakoulutuksista:

 • ennen vuotta 1990 suoritettu suomalainen ylioppilastutkinto
 • pelkkä lukion oppimäärä (ei ylioppilastutkintoa)
 • kansainvälinen ylioppilastutkinto (IB, EB, RP, DIA)
 • ennen vuotta 2017 suoritettu ammatillinen perustutkinto
 • ennen vuotta 2018 näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto
 • ulkomainen tutkinto.

Todistuskopiot yllä mainituista pohjakoulutuksista on tullut liittää hakemukselle 3.4.2024 mennessä. Hakuajan jälkeen lukion oppimäärän, kansainvälisen ylioppilastutkinnon tai ulkomaisen tutkinnon suorittavien tulee liittää todistuskopiot 11.7.2024 mennessä.

Todistuskopiot liitetään hakemukselle Opintopolku-palvelussa kohtaan ”Opiskelijaksi valitun todistukset”. Kirjautuminen Opintopolkuun on mahdollista verkkopankkitunnuksilla tai muulla vahvalla tunnistautumisella.

Jos todistusjäljennösten liittäminen hakemukselle ei ole mahdollista, voit lähettää ne suojatulla sähköpostilla tai toimittaa jäljennökset postitse. Jäljennösten ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja. Määräaika on sama kuin sähköisesti liitettävissä liitteissä. 

Mikäli lähetät todistusjäljennökset sähköpostina, sinun tulee käyttää turvapostia:

 • Rekisteröi sähköpostiosoitteesi palveluun https://securemail.oulu.fi/.
 • Tämän jälkeen saat sähköpostiisi viestin, jonka lähettäjänä näkyy ”Turvaposti Oulun Yliopisto”. Viesti sisältää henkilökohtaisen linkin, jolla tunnistaudut palveluun.
 • Kirjoita To-kenttään vastaanottajaksi jokot.oamk@oulu.fi ja Subject (aiheeksi) “Todistusjäljennökset”.
 • Liitä viestiisi todistusjäljennökset.
 • Lähetä luottamuksellinen viesti palvelussa.

Luottamuksellisten viestien käsittelyyn käytetään Deltagon Sec@GW-palvelua.

Tarvitset opiskelijatunnuksen eli students.oamk.fi-käyttäjätunnuksen, jotta voit käyttää Oamkin verkkopalveluita (esim. sähköposti, pilvitallennustilat ja verkko-opiskeluympäristöt). Kun otat tunnuksen käyttöön, sitoudut samalla noudattamaan Oamkin tietojärjestelmien käyttösääntöjä ja hyväksyt samalla käyttöehdot.

Hae tunnuksesi Suomi.fi -palvelusta ohjeen mukaan. Tunnusta hakiessasi sinun pitää todistaa henkilöllisyytesi suomalaisella verkkopankkitunnuksella (tai suomalaisen operaattorin mobiilivarmeenteella). Huomaa, että tunnuksen haku edellyttää, että olet ottanut opiskelupaikan vastaan ja on kulunut 2-3 arkipäivää siitä, kun olet ilmoittautunut lukuvuodelle 2024-2025. Jos tunnuksen haku ei onnistu, tarkistathan ilmoittautumisesi Opintopolku-palvelusta.

Jos sinulla ei ole suomalaista verkkopankkitunnusta (tai suomalaisen operaattorin mobiilivarmennetta), voit hakea students-tunnuksen koulutuspalveluista. Jos haet tunnuksen koulutuspalveluista, sinun pitää todistaa henkilöllisyytesi, eli ota mukaan voimassa oleva passi, henkilökortti tai ajokortti.

Testaa kirjautumista Oamkissa käytössä olevaan MS 365 -pilvipalveluun (kirjautumisohje). Ongelmatilanteissa ole yhteydessä ICT-palveluihin.

Katso oman tutkinto-ohjelmasi opintojen aloituspäivä(t) hakukohdekohtaisista materiaaleista. 

Tietoja päivitetään touko-kesäkuussa 2024.

Informaatioteknologia
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus

Kulttuuri
Medianomi (AMK), päivätoteutus
Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus
Tanssinopettaja (AMK), päivätoteutus

Liiketalous

Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus

Luonnonvara-ala
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot

Sosiaali- ja terveysala
Bioanalyytikko (AMK), monimuotototeutus, Oulu
Bioanalyytikko (AMK), monimuotototeutus, Kajaani (Erillishaku)
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus
Kätilö (AMK), päivätoteutus
Optometristi (AMK), päivätoteutus
Röntgenhoitaja (AMK), monimuotototeutus
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Oulu
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Oulu
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus

Tekniikka
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, energiatekniikan sv., monimuotototeutus
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, kiertotalouden sv., päivätoteutus
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talonrakennustekniikan sv, päivätoteutus
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, yhdyskuntatekniikan sv, monimuotototeutus
Insinööri (AMK), sähkö ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus

LINNANMAAN KAMPUS

Linnanmaan kampuksella järjestetään informaatioteknologian, tekniikan, liiketalouden, kulttuurialan, luonnonvara-alan koulutusta sekä osa sosiaali- ja terveysalan koulutuksista (sosionomin, fysioterapian sekä toimintaterapian koulutukset) sekä ammatillista opettajankoulutusta.

Oamkin opiskelijana voit hankkia Linnanmaan kampukselle ympärivuorokautisen 24/7-kulkuoikeuden. Lisätietoja kulkukortista

Oulu Campus Navigator on sisätilanavigointiin tarkoitettu mobiilisovellus Linnanmaan kampuksella, joka on ladattavissa Google Playsta ja App Storesta. Campus Nav Sovellus mahdollistaa kampuksen käyttäjille oman sijainnin paikantamisen, tilojen hakemisen sekä oikean reitin löytämisen haluttuun tilaan. Sovellus ei vaadi kirjautumista, eikä sillä seurata yksittäisten käyttäjien sijaintia. Sovelluksen toiminta perustuu kampuksen käytäville asennettujen Bluetooth-lähettimien signaaleihin.

Oamkin opiskelijana voit käyttää Oamkille merkittyjä autopaikkoja. Sinun tulee hakea käyttöoikeus autopaikkaan. Oamkilla on sekä maksuttomia kylmiä autopaikkoja että maksullisia lämmityspaikkoja. Ohjeet autopaikan käyttöoikeuden hakemiseen Linnanmaan kampukselle opiskelijaintra Oivassa. Opiskelijaintraan kirjaudut students.oamk.fi -käyttäjätunnuksella.

Huomioithan, että Oamkin opiskelijana et saa pysäköidä Oulun yliopiston autopaikoille. 

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KAMPUKSET

Sosiaali- ja terveysalan kampukset sijaitsevat Oulussa (Kontinkangas) ja Oulaisissa. Kontinkankaalla järjestetään bioanalytiikan, ensihoidon, hoitotyön, optometrian, röntgenhoitajan ja suun terveydenhuollon koulutusta. Oulaisten kampuksella järjestetään hoitotyön koulutusta.

Katso ohjeet pysäköintiin Kontinkankaan kampuksella.

Opiskelu ammattikorkeakoulussa edellyttää hyviä digitaalisia opiskelutaitoja sekä opiskelua hyödyttävien ja mahdollistavien digitaalisten palveluiden hallintaa. Digitaalisten opiskelutaitojen ja digitaalisten palvelujen hallinnan tueksi on rakennettu Moodleen Digistarttipaketti, jonka avulla opit käyttämään opiskelun kannalta välttämättömiä digitaalisia ohjelmia ja palveluita. 

Voit aloittaa Digistarttipaketin 1.8.2024. Voit tehdä Digistarttipaketin tehtäviä itsenäisesti omaan tahtiisi, sinulle sopivana ajankohtana. Tee Digistarttipaketti ennen opintojen aloituspäiviä. 

Kirjaudu Moodleen opiskelijatunnuksellasi ja salasanallasi osoitteessa http://oamk.fi/moodle. Lue tarvittaessa ICT:n ohjeet kirjautumisesta. Liity Digistarttipaketti 2024-2025 kurssialueelle (Linkki päivitetään kesällä). 

Digistarttipaketti on käytettävissäsi koko ensimmäisen lukuvuoden ajan. Voit tarvittaessa palata Moodle alustalle kertaamaan asioita lukuvuoden aikana. 

Muuta hyödyllistä tietoa 

Opetussuunnitelma on kokonaiskuvaus tutkinto-ohjelmasta, osaamistavoitteista ja vaadittavista opintosuorituksista. Löydät oman tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelman Opinto-oppaasta.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) vastaa korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitopalveluista.

Jos suoritat amk- tai yamk-tutkintoa ja ilmoittaudut läsnäolevaksi, tulee sinun maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu OmaKelassa oma-aloitteisesti lukukausittain. Lue ohje, miten maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun.

Terveydenhoitomaksun eräpäivä on syyslukukaudella 15.11. ja kevätlukukaudella 15.3. joka lukuvuonna. 

Terveydenhoitomaksua ei tarvitse maksaa, jos opiskelijan sosiaaliturvasta vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Sveitsi tai Iso-Britannia. Lisätietoa asiasta Kelan sivuilta

Ateriatuki

Olet oikeutettu Kelan ateriatukeen suorittaessasi korkeakoulututkintoa. Saat alennushintaisen aterian ateriatuen piirissä olevissa ravintoloissa näyttämällä voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Tuudon opiskelijatunnistetta. 

Lisätietoa ateriatuesta ja opiskelijaravintoloista
Lisätietoa Tuudon opiskelijatunnisteesta

Opintotuki

Kela ei lähetä uusille opiskelijoille erillistä muistutusta opintotuen hakemisesta. Opintotukeen kuuluu opintoraha ja opintolainan valtiontakaus. Tee opintotukihakemus vasta sen jälkeen, kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan ja uuden opiskelupaikkasi tiedot tulevat näkyviin Kelan verkkohakemukseen pohjatiedoiksi.

Opintotuki myönnetään hakemuksesta opintojen alussa yleensä koko tavoitteelliselle suorittamisajalle. Lukuvuosittainen tukiaika on syyskuusta toukokuuhun. Huom! Opintotukea ei voi hakea takautuvasti, vaan opintotuki myönnetään aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien.

Jos sinulle myönnetään aikuiskoulutustuki, voi sinulla olla oikeus myös opintolainan valtiontakaukseen. Lisätietoa aikuiskoulutustuen opintolainasta Kelan www-sivuilta.

Lisätietoa opintotuesta Kelan www-sivuilta.

Asumistuki

Yleinen asumistuki myönnetään ruokakunnalle. Voit hakea yleistä asumistukea, kun tiedät asumismenosi ja asumisolosuhteesi. Yleistä asumistukea voi saada ympäri vuoden riippuen ruokakunnan tuloista. Asumistukea voit saada takautuvasti hakemiskuukautta edeltävältä kuukaudelta. 

Lisätietoa yleisestä asumistuesta Kelan www-sivuilta.

Lämpimät onnittelut opiskelupaikastasi!   

OSAKO eli Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta on lakisääteinen edunvalvonta- ja palvelujärjestö. OSAKO ajaa kaikkien Oamkin opiskelijoiden etuja, ja jäseneksi liittymällä saat valtakunnallisen, virallisen opiskelijakortin sekä erilaisten etuuksien ohella myös äänesi kuuluviin.

OSAKOn ylintä päätäntävaltaa harjoittaa opiskelijoista koostuva edustajisto. Päivittäisestä toiminnasta vastaa niin ikään opiskelijoista koostuva hallitus sekä kolme toimistotyöntekijää. OSAKOn toimiston löydät Linnanmaan kampukselta, 5D-siiven toisesta kerroksesta. Toimiston lisäksi OSAKOlla on Linnanmaalla palvelupiste Sluuppi sekä kampuskahvila Messi.

Tutustu Opiskelijakunta OSAKOn Uuden opiskelijan oppaaseen, johon on koottu hyödyllistä tietoa niin opiskelijaelämästä kuin esimerkiksi Oulussa asumisestakin.

Opiskelijakunta OSAKO organisoi myös uusille opiskelijoille suunnatut, ennen orientaatioviikkoa järjestettävät pre-piknikit, jotka tänä vuonna vietetään 17.8. kello 17 alkaen. Pre-piknikillä pääset tutustumaan tuleviin kanssaopiskelijoihisi rennon, päihteettömän illanvieton merkeissä. Piknikit järjestetään opiskelualoittain seuraavissa paikoissa:

Hollihaan puisto: Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat
Kiikeli: Liiketalouden opiskelijat
Linnansaari: Luonnonvara- ja kulttuurialan opiskelijat
Tuiran ranta: Tekniikan alan opiskelijat


Opiskelijajärjestöt

Ammattikorkeakoulussamme toimii myös useita opiskelijajärjestöjä, jotka edustavat oman alansa opiskelijoita. He ovat mukana uusien opiskelijoiden orientoimisessa ja järjestävät heille tapahtumia heti ensimmäisinä viikkoina. Ota oman alasi opiskelijajärjestön Instagram seurantaan ja pysy ajan tasalla tapahtumista! 

Arkko Ry, Rakennusarkkitehtiopiskelijat 
Kultti Ry, Kulttuuriala – viestintä, musiikki ja tanssi 
Too Ry, Tanssinopettajaopiskelijat
Molli Ry, Musiikkipedagogiopiskelijat
Luva Ry, Luonnonvara-alan opiskelijat 
Osasto Ry, Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat 
Sotu Ry, Sosiaalialan opiskelijat
Ote Ry, Tekniikan opiskelijat 
Outo Ry, Tradenomiopiskelijat 
OIO Ry, Oulun Insinööriopiskelijat 
OSAKO, Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (eli kaikkien alojen opiskelijat)

Lisätietoja oman alasi opiskelijajärjestöstä

Koulutuspalvelut

Koulutuspalveluiden Oamk-lähipalvelut ohjaa ja neuvoo sinua muun muassa opiskeluoikeuteen, lukuvuosi-ilmoittautumiseen, opiskelijavaihtoon, vakuutuksiin ja valmistumiseen liittyvissä asioissa. Saat meiltä erilaisia opiskeluun liittyviä asiakirjoja, kuten opiskelutodistuksen, opintosuoritusotteen ja valmistuessasi tutkintotodistuksen. Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat asioida Linnanmaan ja Kontinkankaan palvelupisteillä. (Katso palvelupisteiden aukioloajat)

Oamk-lähipalvelut tavoitat sähköpostitse study.oamk(at)oulu.fi ja puhelimitse 029 448 9210. Puhelinpalveluaika on ma – pe klo 10-12. 

Hakijapalvelut 

Hakijapalvelut tavoitat sähköpostitse hakijapalvelut(at)oamk.fi
Puhelin: 029 448 9002, ma-to klo 9-13.
Postiosoite: Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk), Hakijapalvelut, PL 405, 90101 OULU