Skip to content

Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa -kirja julkaistu

Miten opiskelijoiden työelämätaitoja voidaan kehittää kampuksella tapahtuvassa opetuksessa? Miten työkokemusta voidaan opinnollistaa? Minkälaisia käytäntöjä on kehitetty työelämässä hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen? Millaisia välineitä on tarjolla opiskelijoiden uraohjaukseen? Miten opettajien työelämäpedagogista osaamista voidaan tukea? Miten työelämänäkökulmaa voisi vahvistaa opetussuunnitelmissa? Voisiko tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa kytkeä koulutukseen?

Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa -kirjassa etsitään vastauksia näihin kysymyksiin korkeakoulujen näkökulmasta. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opetuksen kehittäjät kuvaavat tutkimusperustaiseen kehittämistyöhön pohjautuvia työelämäpedagogisia käytänteitä ja toimintamalleja. Kirja on tarkoitettu kaikille korkeakoulujen toimijoille tarjoamaan virikkeitä koulutuksen ja työelämän yhteistyöhön eri näkökulmista.

Kirja on opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa -hankkeen lopputuotos.

Toimittajat: Anne Virtanen, Jouni Helin ja Päivi Tynjälä

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8414-4

Lataa julkaisun verkkoversio (.pdf) klikkaamalla tästä

Hankkeen loppuseminaari järjestettiin 3.12. verkossa

Seminaarin pääset katsomaan jälkikäteenkin osoitteesta https://www.tyopeda.fi/videot/loppuseminaari