Julkaisut

 

 Työpajaan osallistunut:

”Sain ajankohtaista tietoa ja uutta ajateltavaa”

6.4.2023

Lähdin mukaan Vahvan viestin Kriisiviestintä ja toimittajan digiturvallisuus -työpajaan, koska ajattelin sen olevan hyödyllistä tässä maailman tilassa. Journalistiopintojeni aikana ei ole juurikaan käsitelty kriisiviestintää, eli aihealue oli entuudestaan minulle melko tuntematon.

 

Ensimmäisenä työpajapäivänä tiistaina 24. tammikuuta Linnanmaan kampuksella perehdyimme median huoltovarmuuteen, digiturvallisuuteen sekä konkreettisiin keinoihin ja välineisiin, joilla tunnistaa ja välttää kyberympäristöön liittyviä uhkia.

Tutustuimme myös alueenhallintovirastoiden vastuisiin ja tehtäviin ja siihen, miten virastoissa on toimittu esimerkiksi koronan suhteen. Lisäksi saimme ennakkotietoa maaliskuun koulutuspäivän kriisiharjoituksesta.

Aamupäivän osuuden hoitivat Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston viestintäpäällikkö Alpo Merilä ja Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalveluiden (HAKE) valmiuspäällikkö Jaana Lehtovirta.

Iltapäivän aiheina olivat median varautuminen kriisi- ja erityistilanteisiin sekä poikkeusoloihin, digitaalinen itsepuolustus ja toimittajan digiturvakurssi, disinformaation ja kyberuhkien tunnistaminen, median huoltovarmuuden tilannekuva ja kybersuositukset mediayritykselle.

Iltapäivän osuuden vetivät Mediapoolin valmiuspäällikkö Tero Koskinen ja erikoistutkija Senni Jyrkiäinen. Lisäksi tietoturva-asioista oli keskustelemassa Kalevan ICT-päällikkö Mika Marjamaa.

Mediapooli kuuluu Huoltovarmuusorganisaation verkostoon yhdessä noin tuhannen muun yksityisen ja julkisen puolen toimijan kanssa. Muita osallisia ovat elintarvikehuolto, energiahuolto, logistiikka, terveydenhuolto, finanssiala ja teollisuus. Mediapooli kuuluu muut-kategoriaan, joka käsittää median ja esimerkiksi ICT-tuen.

Mediapoolin mukaan Suomen kyberuhkataso on noussut. Kyberuhkien kohteena on suomalainen media, ja hyökkäykset ovat yhä edistyneempiä.

Päivä oli todella informatiivinen, ajattelua sekä keskustelua herättävä. Mediapoolin osuudessa myös testasimme omia digiturvallisuusosaamistamme, ja onnekseni sain testissä kaikki vastaukset oikein! 

Ensimmäiseen työpajapäivään sai osallistua joko paikan päällä Linnanmaalla tai etänä. Kuvassa Mediapoolin valmiuspäällikkö Tero Koskinen keskustelemassa tietoturva-asioista Kalevan ict-päällikkö Mika Marjamaan kanssa.

 

Käytännön kriisiharjoitus opetti

 

Kurssi jatkui Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Lääninhallitustalolla torstaina 2. maaliskuuta. Päivän teemana oli Häiriö- ja poikkeusolojen viestintä. Tavoitteena oli järjestää onnistunut tiedottaminen kriisitilanteessa.

Työpajapäivän avasi Pohjois-Suomen Alueenhallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen. Muutoin puheenvuoroja ja keskustelun avauksia pitivät muun muassa Kainuun prikaatin edustajat. Teemat liittyivät kriisitilanteiden viestintään ja siihen, mitä niistä on opittu.

Toinen työpajapäivä pidettiin upeassa Lääninhallitustalossa. Ohjelma toteutettiin samanaikaisesti alueellisen kriisiviestinnän erikoismaanpuolustuskurssin kanssa, joka oli osa Kainuun Prikaatin ja eri viranomaisten paikallispuolustusharjoitusta. Puhumassa ylijohtaja Terttu Savolainen.

 

Iltapäivällä pääsimme simuloimaan PAPU23-harjoituksen viestintäpeliä. Peli oli mielenkiintoinen ja jännittävä, ja opiskelijanäkökulmasta hiukan hankala, koska viestinnällistä osaamista ei ole kertynyt vielä käytännön tasolla.

Uskalsin kuitenkin ehdottaa toimenpiteitä, ja muut ryhmäläiset kehuivat, että pärjäsin hyvin. Vaikka tilanne oli luotu case-tapauksista, tuntui se ihan oikealta. Osallistujat ajettiin ryhmiin, joita ohjasivat muun muassa Kainuun prikaatin edustajat. Saimme erilaisia ohjeita, lisätietoja ja puheluita pelin vastapuolelta eli medialta.

Pelin päätyttyä yksi ryhmä piti lehdistötilaisuuden, jossa se informoi case-tapauksen tapahtumien kulusta sekä ratkaisuista.

Kokonaisuutena työpajapäivät olivat herätteleviä, mukavia ja informatiivisia.

 

Teksti: Minna Laamanen, 4. vuoden journalistiopiskelija
Kuvat: Julia Heikkinen

Uutisjuttuja ja kansalaisjournalismia syntyy puhelimella

(Oamk Journal 19.4.2023)

 

Työpaja avasi podcastin saloja käytännössä (Oamk Journal 5.4.2023)