Skip to content

Future Women – hanke

Naisten osuus tekniikan alan opiskelijoista ja tekniikan alan työntekijöistä on alhainen Suomessa ja muissa Euroopan maissa. Future women -hanke edistää korkeakoulujen naisopiskelijoiden digitaalista tasa-arvoa etenkin tekniikan aloilla (STEM-alat).

Hankkeen kesto

Hankkeen toteutumisaika 01.01.2023 – 31.12.2024

Aineistot ja menetelmät

Hankkeeseen osallistuu kahdeksan organisaatiota kuudesta eri maasta (Suomi, Bulgaria, Portugali, Puola, Kreikka, Turkki). Hankkeessa toteutetaan muun muassa STEM-aloista kiinnostuneille naisille avoin verkkokurssi, jonka kautta lisätään heidän tietoisuuttaan tekniikan aloista, digitaalitalouden luomista uusista työtehtävistä ja niissä vaadittavista taidoista. Lisäksi jokaisessa kumppanimaassa pilotoidaan opinto-ohjaajakoulutusta, jonka tarkoitus on lisätä opinto-ohjaajien osaamista naisopiskelijoiden ohjaamisessa digitalisoituvilla työmarkkinoilla. Kaikki hankkeen työpaketit toteutetaan yhteisöllisesti jokaisessa hankkeen kumppanimaassa.

Työelämäyhteistyö on tärkeä osa hanketta, joten hankkeeseen rekrytoidaan työelämäkumppaneita antamaan palautetta hankkeen toiminnoista ja tukemaan niiden tekemistä. 

Oulun ammattikorkeakoulun rooli hankkeessa 

Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajankoulutuksen vastuulla hankkeessa ovat erityisesti avoimen verkkokurssin luominen hankkeen kohderyhmälle. Verkkokurssin tavoitteena on tukea naisten uramahdollisuuksia tekniikan aloilla.

Oulun ammattikorkeakoulu edistää työelämän tasa-arvoa

Oulun ammattikorkeakoulu on ollut kumppanina useissa tasa-arvoiseen työelämään liittyvissä hankkeissa. Naiset tasa-arvoisesti uralle – NAU! -hankkeessa (2020–2022) luotiin korkeakoulutukseen ja työelämään pysyvää kulttuuria, joka mahdollistaa rakenteellisesta epätasa-arvosta keskustelemisen ja siihen liittyvien ongelmien korjaamisen. Toinen samaan tematiikkaan liittyvä hanke on Sinä osaat! Tytöt ja teknologia (2018–2022). Tämän hankkeen tavoitteena oli lisätä tietoa ja positiivisia mielikuvia tekniikan ja teknologia-aloista tyttöjen keskuudessa. Hankkeen myötä vahvistetiin tyttöjen luottamusta osaamiseensa ja innostusta hakeutua opiskelemaan teknologia-alaa.

Yhteistyökumppanit ja rahoittajat

 Hankkeeseen osallistuvat seuraavat organisaatiot: 

Hankkeeseen osallistuvat seuraavat organisaatiot: 

  • Koordinaattori: Chimikotechnologitchen i Metalurgitchen Universitet (Bulgaria) 
  • Mindshift Talent Advisory Ida (Portugali)
  • Fondatsiya Na Biznesa Za Obrazovani (Bulgaria)
  • Foundation Maker’s Place Private Company (Kreikka)
  • Bahcesehir Universitesi Foundation (Turkki)
  • Danmar Computers (Puola)
  • Oulun ammattikorkeakoulu (Suomi)
  • Viva Femina (Puola)

Hanketta rahoittaa Erasmus+.

Yhteyshenkilöt Oulun ammattikorkeakoulussa

Minna Pesonen (minna.pesonen@oamk.fi), lehtori, ammatillinen opettajankoulutus
Tiina Rusanen (tiina.rusanen@oamk.fi), lehtori, TKI-yksikkö, Hyvinvointi ja johtaminen
Hanna Spets (hanna.spets@oamk.fi), asiantuntija, TKI-yksikkö, Liiketoiminnan kehittäminen
Kati Mäenpää (kati.maenpaa@oamk.fi), lehtori ja opinto-ohjaaja, ammatillinen opettajankoulutus