TIKO-SILTA

TIKO-silta: Lukioyhteistyön muotoja

 

Alla kuvataan yhteistyömuotoja, joita on ehdotettu TIKO-silta-hankkeeseen osallistuvien lukioiden tahoilta viimeisen vuoden aikana järjestetyissä ideointityöpajoissa ja muissa keskusteluissa. Toivomme, että mahdollisimman monia näistä päästään pilotoimaan TIKO-silta-hankkeen aikana. Hankehenkilöstö on valmis tukemaan pilotoitavia yhteistyömuotoja ja auttamaan esimerkiksi kontaktikanavien löytämisessä.

Jos joku listassa mainituista toimintatavoista tuntuu kiinnostavalta tai haluat aiheesta lisätietoa, ole rohkeasti yhteydessä meihin päin. Kuulemme myös mielellämme ehdotuksia yhteistyötavoista, joita ei mainita listassa. Oamk: tuula.ijas@oamk.fi Puh. 050 565 8502 Oulun Yliopisto: fanny.vainionpaa@oulu.fi

Vierailut

Erilaisia vierailuja voidaan toteuttaa joko etäyhteyksin tai paikan päällä. Mahdollisia toteutustapoja ovat esimerkiksi

 • luentovierailut yksittäisille luennoille.
 • kampusvierailut Linnanmaan kampusalueelle. Vierailuihin voi sisältyä työpajaosuuksia.
 • lyhyet etävierailut kuten vaikkapa 15 minuutin pikapiipahdukset oppitunnin alkajaisiksi.
 • pikaverkostoitumiset lukio- ja korkeakouluopiskelijoille sisältäen ajatusten vaihtoa ja tietoutta opinnoista, esimerkiksi yllä mainittujen tapahtumien yhteydessä.
 • korkeakoulussa opiskelevien tai korkeakoulusta valmistuneiden henkilöiden esittäytymiset lukiolaisille.
 • koulutuselämään tutustuminen (KET) -tapahtumat lukiolaisille.
 • korkeakoulujen järjestämät yritysvierailut/esitykset/tapahtumat, joihin myös lukioiden opiskelijoiden ja henkilöstöjen on mahdollisuus osallistua.

Osa Oulun ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn opetuksesta järjestetään englanniksi, joten vierailu voi toimia myös kosketuksena englanninkielisiin korkeakouluopintoihin.  

IT-alan esittely t

Pilotoitavina toimintamuotoina voidaan järjestää tietojenkäsittelyalan opintoja ja tutkimusta sekä ITteollisuutta käsitteleviä esittelyitä aiheista kuten

 • tietojenkäsittelyalan opintojen sisällöt ja vaatimustaso.

 • videoleikkeitä tietojenkäsittelytieteiden luennoilta Moodleen.

 • IT-alan työtehtävien osa-alueet kuten testaus ja graafinen suunnittelu.

 • matemaattinen osaaminen, jota tietojenkäsittelyn opinnoissa ja IT-alan tehtävissä vaaditaan.

 • IT-alan puheviestintätilanteet.

 • IT-alan liitokset lukion oppiaineisiin (esimerkiksi käytettävyys – psykologia).

 • ohjelmistotyökalujen käyttömahdollisuudet lukio-opinnoissa.

 • korkeakouluissa tehtävä tutkimus- ja hanketyö.

 • korkeakoulujen järjestämät yritysvierailut/esitykset/tapahtumat korkeakouluopiskelijoille, joihin myös lukioiden opiskelijoiden ja henkilöstöjen on mahdollisuus osallistua

Esittelyitä voidaan tuottaa opiskelijoiden tilaustyönä esimerkiksi videoina tai muussa mielekkäässä muodossa. Esittelyt ovat mahdollisia myös vierailuiden yhteydessä. 

Toimeksiannot

Korkeakoulut vastaanottavat toimeksiantoja yrityselämästä, mutta toimeksiantoja voivat tuottaa myös liiketoimintaa harjoittamattomat organisaatiot kuten lukiot. TIKO-silta-hanke voi auttaa toimeksiantojen muotoilussa ja yhteyskanavien avaamisessa. Mahdollisia toimeksiantojen muotoja ovat

 • opinnäytteet.
 • projektiopintojaksot.
 • opiskelijoiden työ- ja koulutusharjoittelut.
 • mahdolliset opintojaksokohtaiset toimeksiannot. 

Toimeksiantojen puitteissa voidaan esimerkiksi suunnitella ja toteuttaa Web-sisältöjä, mobiiliohjelmistoja tai pelejä. Myös koulutuksellisten sisältöjen tuottaminen, kuten työpajan järjestäminen lukio-opiskelijoille tai -henkilöstölle, on mahdollista toteuttaa toimeksiantona. Lukio-opiskelijat voivat osallistua toimeksiantoihin esimerkiksi suunnittelijan tai testaajan rooleissa. Lukio-opiskelijoiden omia toteutuksia voidaan myös ehdottaa esimerkiksi käytettävyystestaukseen.

Muut yhteistyömuodot

Muita ehdotettuja yhteistyömuotoja ovat esimerkiksi

 • yhteiset projektit lukiolaisille ja korkeakouluopiskelijoille.
 • avoimen korkeakoulun kurssitarjonnan yhteissuunnittelu.
 • sisältöjen tuottaminen LUMA-viikoille (tai muille lukioiden teemaviikoille).
 • uusien yhteistyöideoiden kerääminen sekä lukioissa että korkeakouluissa.
 • lukiolaisten kesäsetelityöt tutkimusyksiköissä.
 • Oulun alueen ‘lukiosta ohjelmistoalalle’ toimijoiden säännölliset kokoontumiset.

Myös uusien yhteistyömuotojen käyttöönotto on osa toimivaa lukioiden ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Siksi jatkossakin voidaan järjestää keskusteluita, joissa ideoidaan ja suunnitellaan yhteistyömuotoja.