Palvelun nimi Tutkimusluparekisteri
Rekisterinpitäjä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2509747-8
PL 222, 90101 OULU

http://www.oamk.fi
Yhteyshenkilö palvelua koskevissa asioissa Jouni Pieniniemi, , p. 050 409 6317
Sirpa Ahvenlampi, , p. 050 563 6552
Oamkin tietosuojavastaava Ulla Virranniemi,
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Rekisteri sisältää Oamkissa tehdyt tutkimuslupapäätökset.
Automaattinen päätöksenteko tai profilointi
Palvelussa käytettävät henkilötiedot Palvelimelle tallennetaan hakijan Oamkille lähettämän tutkimuslupahakemuksen tiedot.
Tietolähteet Tutkimusluvan hakijan täyttämä sähköinen tutkimuslupahakemus.
Henkilötietojen käsittelijät ja tarkastelijat Tietoja käsittelevät tutkimuslupien koordinaattori ja hänen varahenkilö, IT-palvelut, Tietotuotannon henkilöstö, vararehtori sekä yksikönjohtajat.
Henkilötietojen siirrot muihin palveluihin Ei siirretä.
Tietojen säilytysaika Tiedot säilytetään pysyvästi.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteröidyn oikeudet
  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Tietojen käsittelyperuste
  • Yleinen etu/julkisen vallan käyttö