Tietoja Oamkista

Koronan myötä yleistynyt etätyö tarjosi sekä mahdollisuuksia että haasteita. Tuimme henkilöstömme ja opiskelijoidemme hyvinvointia eri tavoilla. Pohdimme yhdessä arvojemme merkitystä ja saimme Kielikeskuksen tukemaan ja kehittämään kielten ja viestinnän opetusta.

Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.

Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.

Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin.

 

Henkilöstömme näkee etätyön mahdollisuutena, vaikka se myös haastaa

Selvitimme marraskuussa 2020 henkilöstömme näkemyksiä etätyöstä ja henkisestä jaksamisesta koronapandemian aikana. Vastaajat näkivät etätyön mahdollisuutena, mutta kokivat, että jatkossa huomiota on kiinnitettävä esimerkiksi yhteisöllisyyteen ja digipedagogiikkaan.

Suurin osa vastaajista koki, että etätyö on yhtä tehokasta tai tehokkaampaa kuin työskentely vakituisessa työpisteessä. Suurin osa opettajista koki, ettei etäopetus ole vaikuttanut opetuksen tasoon, mutta etäopetuksen suunnittelutyöhön kerrottiin menevän lähiopetusta huomattavasti enemmän aikaa. Lisäksi opiskelijoiden osallistaminen, kohtaaminen ja vuorovaikutus koettiin pääosin lähiopetusta heikommaksi.

Vastaajat näkivät etätyön joustavuuden mahdollisuutena ja toivoivat, että jatkossa voi tarpeen mukaan katsoa etänä tehtävät työt ja siihen sopivat ajankohdat.

Halusimme tukea opiskelijoidemme jaksamista ja julkaisimmekin maaliskuussa 2021 Pidetään yhtä -sivun, josta opiskelijan tukipalvelut löytyvät kootusti yhdestä paikasta. Sivulla olevalla lomakkeella voi myös jättää yhteydenottopyynnön, jos ei tiedä, keneen olla yhteydessä.

Uusia jäseniä Oamkin hallitukseen

Oamkin yhtiökokous pidettiin 28.5.2021. Kokouksessa päätettiin Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenten määräksi seitsemän. Jäsenet ovat olleet 28.5.2021 lähtien:

  • Jouko Niinimäki, puheenjohtaja
  • Mirja Vehkaperä, varapuheenjohtaja
  • Hannu Huttunen
  • Johanna Koskelainen
  • Jarmo Okkonen
  • Liisa Kiviniemi,  henkilöstöstä valittu hallituksen jäsen
  • Marcell Rotán,  opiskelijoista valittu hallituksen jäsen

Kahvin äärellä ajankohtaisia kuulumisia

Rehtorimme Heidi Fagerholm aloitti marraskuussa 2020 kuukausittaiset kahvihetket koko henkilöstölle. Koronan takia kahvihetket pidettiin Zoomissa. Vapaamuotoisessa tilaisuudessa rehtori kertoo ajankohtaisia kuulumisia sekä vastaa mahdollisiin kysymyksiin, joita voi esittää joko tilaisuudessa tai laittamalla kysymyksen etukäteen. Kahvihetket ovat keränneet hyvin osallistujia, ja niiden välitön ilmapiiri on tuonut tärkeiden asioiden käsittelyn lisäksi rennompaa jutustelua sekä hyvää vuorovaikutusta.

Oamk lukuina

Henkilöstömme hyvinvoinnin tukeminen on meille tärkeää

Erityisesti koronapandemian aikana olemme halunneet tukea henkilöstömme hyvinvointia. Otimme esimerkiksi käyttöömme Break Pro -taukoliikuntasovelluksen, joka muistuttaa pitämään työstä taukoja käyttäjän valitsemalla aikataululla ja tarjoamalla erilaisia liikunnallisia harjoitteita.

Virkistyspäivän ja after work -pikkujoulujen peruuntumisen korvasimme hankkimalla joulun alla henkilöstöllemme lahjakortin paikallisia tuotteita myyvään liha- ja kalakauppaan. Tarjosimme myös mahdollisuuden ottaa influenssarokotteen sekä koronarokotteen työterveyspalveluiden kautta.

Lisäksi olemme tukeneet työhyvinvointia kulttuuri- ja liikuntaedulla useamman vuoden ajan. Tällä hetkellä käytössämme on ePassi-etu, joka käy liikunnan, kulttuurin ja hyvinvoinnin palveluihin. Nostamme edun vuoden 2022 alusta ja laajennamme samalla edun käyttökohteiden määrää.

Kielikeskus kielten ja viestinnän opetuksen tueksi

Uusi Kielikeskuksemme tarjoaa kielten ja viestinnän opetusta sekä kehittää kansainvälistymisen edellytyksenä olevaa kielten, kulttuurien ja vuorovaikutuksen osaamista sekä opiskelijoidemme että henkilökuntamme tarpeisiin.

Kielikeskus on alueellinen kieli- ja viestintäkoulutuksen toteuttaja ja asiantuntijayksikkö. Kielikeskuksen johtajana aloitti 1.8.2021 FM Tarja Paukkeri, joka siirtyi meille Laurea-ammattikorkeakoulun kehittämispäällikön tehtävästä.

Yhdessä sanoittamamme arvot ohjaavat työtämme 

Olemme sopineet strategiassamme arvoiksemme avoimuuden, vaikuttavuuden ja vastuullisuuden. Halusimme saada arvot osaksi jokaisen työntekijämme arkea ja järjestimme koko henkilöstön yhteisen arvokeskustelun.

Työntekijämme pääsivät miettimään, mitä arvot tarkoittavat heille ja miten ne näkyvät heidän työssään. Saimmekin hienoja näkemyksiä siitä, miten arvomme tulevat eläväksi osaksi kaikkea toimintaamme.

Kampusopomme Heli Huttunen esimerkiksi kokee avoimuusarvomme sellaisena, jota ilman työnteko olisi mahdotonta.

– Avoimuus koskettaa sekä yksilötasolla että koko organisaatiota. Avoimuus on ensimmäinen asia, jolla yritän voittaa opiskelijan luottamuksen. Sen avulla voidaan rakentaa luottamusta ja yhteisymmärrystä, hän sanoo alla olevalla videolla.

Henkilöstö

Heinäkuussa 2021 henkilöstömme määrä oli 444 ilman sivutoimisia tuntiopettajia. Henkilöstömäärässä on mukana harjoittelijat ja työlomalla olevat työntekijät.

Opetushenkilöstön osuus on 75,2 % henkilöstömäärästä. Henkilöstömme keski-ikä on 50,6 vuotta.