Tervehdys Amokin täydennyskoulutus- ja kehittämispalveluista

Aktiivinen ja osaava tiimimme on jälleen urakoinut valtavan määrän uusia hankehakemuksia Opetushallitukselle. Kyseessä on Opetustoimen henkilöstökoulutushankkeiden haku, joiden rahoituspäätöksiä odottelemme loppukeväästä. Rahoitus on käytettävissä vuosina 2021-2022. Peukut pystyyn, että saamme mahdollisimman paljon rahoitusta Pohjois-Suomen koulutuksen järjestäjien osaamisen kehittämisen tueksi! Koronan myötä toiminta-alueemme on tosin selvästi laajentunut koskemaan koko Suomea, kun kaikki koulutukset toteutetaan verkossa. Nähtäväksi jää, joko näissä uusissa hankkeissa pääsemme lähityöskentelyynkin.

Kuva 1. Täydennyskoulutus- ja kehittämispalveluiden tiimi

Jotta hankehaku kohdistuisi oikeisiin teemoihin ja kuulisimme koulutuksen järjestäjien koulutustoiveet (määrät, sisällöt, toteutustavat), olemme käyneet viime vuoden lopun ja vuoden 2021 tammi-helmikuun aikana keskusteluja oppilaitosten edustajien kanssa. Lisäksi lähetimme alkuvuodesta laajalla levityksellä kyselyn koko Pohjois-Suomen alueelle koulutustarpeista ja -toiveista. Kyselyyn ei tullut kovin runsaasti vastauksia, mutta verkkokeskusteluilla tavoitimme hyvin asiakkaamme – lähes kaikkien toisen asteen ammatillista koulutusta Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa tai Lapissa järjestävien oppilaitosten kanssa on pidetty palaveri.

Koulutustoiveiden koonti kertoi selkeästi sen, että painopiste osaamisen kehittämisessä on digi- ja erityispedagogiikassa. Digitaitoja toivottiin laajasti Teams-ympäristön käytön oppimisesta digianalytiikkaan ja robotiikkaan asti, ja etätyöskentelyn pedagogiikka nähtiin erityisen tärkeänä. Erilaisen oppijan ohjaamiseen ja arviointiin sekä eri kieli- ja kulttuuritaustasta tulevan opiskelijan kohtaamiseen toivottiin osaamista. Myös oppivelvollisuuden laajentuminen ja siihen liittyvät käytännön kysymykset nousivat vahvasti esille. Työelämäpedagogiikka, erilaiset johtamisen teemat ja hyvinvoinnin tukeminen saivat kannatusta hankkeiden aiheiksi.

Koulutuksen järjestäjien kanssa käydyissä keskusteluissa kartoitimme myös halukkuutta osaamisen johtamisen ja kehittämisen kumppanuuteen Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun (Amokin) kanssa. Kumppanuusmallia on kehitetty muutaman oppilaitoksen kanssa jo noin kolmen vuoden ajan ja kokemukset ovat olleet hyviä: Osaamisen johtamisen tueksi on tehty oppilaitoksissa yhdessä Amokin kanssa osaamistarveselvityksiä, strategialähtöisiä osaamisen kehittämisen suunnitelmia ja OPEHOKSeja. Olemme myös oppilaitosten kanssa miettineet ja testanneet uudenlaisia tapoja hankkia osaamista. Työskentelytavat ovat muuttuneet opettajajohtoisesta massakoulutuksesta osaamisperusteisiksi, osallistaviksi ja oppilaitoksen/osallistujan yksilöllisiä prosesseja tukeviksi. Roolimme on nykyään usein enemmän konsultoiva kuin perinteisesti kouluttava. Tarjoamme parhaillaan Edelläkävijät-valmennusta, jossa on mahdollisuus paneutua em. teemoihin. Vielä ehtii ilmoittautua mukaan!

Olemme käynnistäneet noin vuosi sitten Edelläkävijät-verkoston Pohjois-Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Verkoston toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja tapaamisia on ollut tähän mennessä neljä. Palautteen mukaan tällaiselle yhteiselle ajankohtaisiin asioihin, kokemusten vaihtamiseen ja osaamisen kehittämiseen paneutuvalle foorumille on tarvetta. Seuraava Edelläkävijät-webinaari on 8.6. klo 13-16. Mikäli olet kiinnostunut liittymään verkostoon, laita viestiä paivi.haapakoski@oamk.fiTervetuloa mukaan!

Aurinkoisia kevätpäiviä!

Erja Kotimäki,tki- ja tiimipäällikkö