Yhdessä muutamme maailmaa

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Suomen elinvoimaisuutta.  Muutamme yhdessä maailmaa ratkomalla haasteita, tuottamalla uutta tietoa sekä tukemalla yrittäjyyttä. Tki-työmme painoalat ovat vähähiiliset ratkaisut, digitaaliset ratkaisut ja digipedagogiikka.  

Vähähiiliset ratkaisut ovat osa kaikkea tutkimus- ja kehitystoimintaamme.  Uudistamme yhteiskuntaa uusilla innovaatioilla,  kuten kehittämällä autonomisia, nollapäästöisiä ajoneuvoja ja työkoneita. Linnanmaan kampuksella sijaitsee ainutlaatuinen NUVE-LAB-simulointiympäristömme, joka on Suomen johtava ajoneuvoteknologioiden kehitys- ja opetusympäristö. NUVE-LAB koostuu Mobilab-,  NuVe -ja eMobiili-hankkeista.   
  
Uudessa hybridilaboratoriossamme voi puolestaan testata uusia energiansäästöratkaisuja. Tiloihin rakennettujen sähkö- ja kaukolämpöverkkojen avulla voidaan kehittää niin sähkö-, automaatio- kuin energia- ja talotekniikankin järjestelmiä. Lisäksi vastaamme ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin parantamalla muun muassa rakentamisen energiatehokkuutta sekä kehittämällä bio- ja kiertotaloutta. Selvitimme esimerkiksi PaiBiRa-hankkeessa, että biopohjaiset materiaalit,  kuten kutterinlastu, rahkasammal ja turve näyttäisivät sopivan hyvin rakennusten eristekäyttöön. Hankkeessa tutkittin materiaalien kerättävyyttä, saantoa ja fysikaalisia ominaisuuksia laboratorio- ja olosuhdetestein.  

Painettavan älykkyyden sovellukset, robotiikka,  droonit sekä joustava automaatio kuuluvat digitaalisten ratkaisujen työkalupakkiimme.  Robotiikkaa ja automaatiota käytetään nykyään joka alalla,  ja esimerkiksi uusimmassa Digata-hankkeessa edistämme sitä taloushallinnossa. Automaatiorobotiikkalaboratoriossamme yritykset voivat simuloida ja testata erilaisia ratkaisuja riskittömästi.   
  
PrinLab-laboratoriossa kehitämme uusia painettavan älyn sovelluksia.  Painettua älyä käytetään esimerkiksi antureissa, pikadiagnostiikassa, ohjauspaneeleissa,  älyvaatteissa ja elintarviketeollisuudessa. Painettavaa laboratoriota hyödynnetään myös CoRoSect-hankkeessa, joka on ensimmäinen Horisontti 2020 -hankeemme. Horisontti 2020 on Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma, joka tukee läpimurtojen ja uraauurtavien keksintöjen toteutumista.  CoRoSect-hankkeessa tutkitaan teknologiatehostettua hyönteiskasvatusta ja proteiinituotantoa.   
  
Droonit ovat tulevaisuuden teknologiaa ja niiden hyödyntäminen tutkimus- ja kehitystyössä on osa strategiaamme. Drooneilla voidaan luoda uutta liiketoimintaa. Olemme mukana muun muassa Suomen Akatemian rahoittamassa FUAVE-hankkeessa, jossa kehitetään droonien testialueita kuudelle paikkakunnalle ympäri Suomea. Ensimmäinen testialue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, joka kattaa osan Oulun, Hailuodon ja Iin kunnista. Kehitämme droonitoimintaa myös  kansainvälisessä  Arctic Drone Labsissa. 

Digipedagogiikka on yksi vahvuuksistamme. Olemme mukana kansallisessa Digivisio 2030 -hankkeessa, jossa kehitetään korkeakoulujen digitaalista pedagogiikkaa sekä luodaan yhteinen digitaalinen palvelualusta, jotta opiskelijat voisivat valita opintoja kaikkien korkeakoulujen tarjonnasta organisaatiorajoista ja maantieteellisistä rajoituksista riippumatta. Meillä myös lukuvuosi 2021–2022 on digipedagogiikan teemavuosi, jonka yhtenä tavoitteena on ennakoida opetushenkilöstön osaamistarpeet sekä uudistaa digipedagogiikkaa havaittujen tarpeiden pohjalta. Olemme  edelläkävijöitä digipedagogiikan osaamismerkkien luomisessa, joilla tulevat opettajat voivat osoittaa osaamisensa digipedagogiikan saralla.