SimLab – Referenssit

Meillä on toteutettu useita yhteistöitä terveys- ja hyvinvointialan yritysten kanssa. Tutustu tarkemmin tiloissamme toteutettuihin projekteihin.

 

Emedpatch

Oamk SimLabin ja Emedpatch Oy:n  yhteistyö

 

Emedpatch Oy:n testauspyyntö tuli Oamk SimLabiin OuluHealth Labs -yhteydenoton kautta. Yritys halusi eri ikäisiä testihenkilöitä testaamaan yskimistä mittaavan laitteen prototyyppiä.

Oamk SimLabin kautta rekrytoitiin kymmenen eri ikäistä sote-alan opiskelijaa viisi vuorokautta kestävään testiin. Yrityksen edustajat kiinnittivät SimLabissa testilaitteen testihenkilöiden kaulalle ja antoivat ohjeistuksen testin ajalle. Testihenkilöt kirjasivat testauksen aikaisia toimia ja yskimistään ohjeen mukaisesti mukana kuljetettaviin vihkoihin. Tarvittaessa he pystyivät saamaan lisäohjausta puhelimitse.

Testihenkilöt palauttivat laitteet ja seurantamateriaalin testin loputtua ja pystyivät silloin antamaan myös suullista palautetta yrityksen edustajalle. Yritys antoi testihenkilöille palkkioksi testauksesta lahjakortin. Halutessaan opiskelijat saivat myös opintopisteitä vapaasti valittaviin opintoihin.

Oamk SimLab tarjosi juuri sopivan kokoisen ja joustavan testausympäristön alkuvaiheessa olevalle yritykselle. Saimme arvokasta tietoa anturimme asennuksesta, käyttömukavuudesta ja paljon hyödyllistä mittausdataa, jota voimme hyödyntää anturin jatkokehitykseen.

Yrityksen edustajan kommentti

Positiivinen kokemus. Teippi kutitti, mutta muuten meni sujuvasti.
Voin tulla toistekin testihenkilöksi.

Opiskelijoiden kommentteja

Kailamed

Oamk SimLabin ja NACCOP- hankkeen yhteistyö

 

Kailamedin, OAMK SimLabin ja Naccop-hankkeen yhteistyö alkoi Kailamedin jätettyä testauspyynnön OuluHealth Labsille. Kailamed toivoi lisää testauksia Klaimber®-henkilönostimelleen, jonka avulla lattialta pääsee ylös omatoimisesti ja turvallisesti.

Oamk SimLabin kautta Klaimberin testaukseen hankittiin muutamia eri tutkinto-ohjelmien (fysioterapia, sosionomi, sairaanhoitaja) opiskelijoita. Opiskelijat kävivät testaamassa nostinta Kailamedin tiloissa, antoivat palautetta nostimen käytettävyydestä ja ideoivat tuolille erilaisia käyttötarkoituksia oman tutkintoalansa näkökulmasta. Lisäksi Kailamed käytti nostinta toimintaterapiaryhmän oppitunnilla testattavana.

Nostimen markkinoinnin osalta Kailamed hyödynsi Oamkin kuntoutuksen yamk-opiskelijoita, jotka etsivät yritykselle tutkittua tietoa, mikä merkitys kaatumiseen liittyvällä pelolla on pyörätuolia käyttävän henkilön osallistumiseen ja elämänlaatuun. Tulokset esiteltiin yritykselle seminaarissa. Yritys sai käyttöönsä aiheesta kootun raportin ja posterin, jota voi hyödyntää tuotteen markkinoinnissa.

Tustustu Kailamedin toimeksiannosta tehtyyn opinnäytetyöhön.

Nordic Fit Mama

Oamk SimLabin ja NACCOP- hankkeen yhteistyö

 

OAMK:n ja NACCOP hankkeen yhteistyö yrityksen Nordic Fit Mama kanssa alkoi yrityksen jätettyä testauspyynnön OuluHealth Labsin yhteydenottokanavalle. Yritys toivoi saavansa verkkovalmennustuotteensa Kuntouttava keskivartalo ® testattavaksi neuvolaan synnyttäneille äideille.

OuluHealth Labsin kautta löydettiin yritykselle kiinnostunut neuvolakumppani. Yrityksen tuote oli jo valmis ja markkinoilla, joten yrityksen intressinä oli saada palautetta tuotteesta äitien lisäksi myös neuvolan henkilökunnalta. Käyttökokemusten ja palautteen keräämistä varten yritys suunnitteli kyselytutkimusta, tavoitteena oli saada useampia kymmeniä äitejä testaamaan tuotetta. Tuotteen testaaminen tapahtuu kuuden viikon ajan, joten palautteen keräämiseen koko tutkimusjoukolta piti varata reilusti aikaa. Saimme Oamk SimLabin kautta kolme aiheesta kiinnostunutta fysioterapeuttiopiskelijaa tekemään tutkimuksen. Opiskelijat suunnittelivat kyselyn yhdessä yrityksen kanssa ja toteuttivat sen yhteistyössä neuvolan kanssa. Yritykselle opiskelijat laativat kyselyn toteutuksesta ja tuloksista tarkan ja yksityiskohtaisen tutkimusraportin. Opiskelijat saivat tällä tehtävällä suoritettua heille pakollisen ammattiopintojen opintojakson.

Palaute prototyypistä

Oamk SimLabin ja ProVaHealth-hankkeen yhteistyö

 

ProVaHealth-hankkeen kautta SimLabiin tuli pieneltä virolaiselta startupilta pyyntö saada palautetta heidän tuotteensa prototyypistä sekä sosiaali- että terveysalan ammattilaisilta. 

Oamk SimLabin kautta koottiin sote-yksikön sosiaali- ja terveysalan lehtoreista sopiva asiantuntijatiimi arvioimaan yrityksen suunnittelemaa uutta verkkopohjaista palvelua, joka linkittyi sekä sosiaali- että terveysalaan. Yrityksen kanssa tehtiin sopimus, jossa yritys tarkensi tarpeensa ja jossa sovittiin arviointitavasta ja palautteen annosta.

Yritys lähetti sähköisesti tiedot suunnittelemastaan palvelusta, sen sisällöstä ja palvelun toimintaperiaatteista. Asiantuntijaraati tutustui palveluun saadun materiaalin pohjalta, keskusteli, arvioi tuotteen käytettävyyttä ja soveltuvuutta sekä sosiaali- että terveyspalvelujen näkökulmasta. Yritykselle laadittiin kirjallinen palaute.

Yritys viestitti olevansa erittäin tyytyväinen saamaansa palautteeseen ja kehittämisehdotuksiin ja pystyvänsä niiden pohjalta laatimaan kehittämissuunnitelmaa.

 

Topcon Healthcare Solutions EMEA Oy                                            

Oamk SimLabin ja Topconin testausyhteistyö    

Topconin yhteyshenkilö otti yhteyttä Oamkin sote-yksikköön testauspyynnöllään, koska Oamkissa oli aiemminkin testattu Topconin tuotteita. Yritys toivoi kolmannen vuoden opiskelijoita testaamaan uutta optisen alan ohjelmistotuotetta.

Oamk SimLabin kautta rekrytoitiin toistakymmentä sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja optikko-opiskelijaa käytettävyystestaukseen. Yritys järjesti testaajille ensin ohjelmistotuotteen esittely- ja demotilaisuuden omissa tiloissaan.

Demoesittelyn jälkeen opiskelijat tulivat sovittuina aikoina yksin tai pareittain testaamaan tuotteen käyttöä, Topconin henkilökunnan edustajat havainnoivat testaustilanteita taustalla. Opiskelijat antoivat kirjallisen palautteen ja saivat osallistumisestaan kiitokseksi lahjakortin ja Topconin oheistuotteita. 

Yrityksen edustajan kommentti: Lääkinnällisen laitteen valmistusta ohjaa monet lait, asetukset ja standardit, jonka vuoksi yhtenä osana tuotekehitystä Topcon Healthcare Solutions EMEA Oy järjestää käytettävyystutkimuksia. Oamkista on ollut helppo rekrytoida tuotteiden käyttäjäryhmiin kuuluvia terveydenhuollon ammattilaisia. Samalla opiskelijat ovat päässeet tutustumaan yrityksen toimintaan.

Opiskelijoiden kommentteja Mieluisa kokemus, ei vienyt paljoa aikaa ja henkilökunta Topconilla oli mukavaa. Testitilanne oli rento eikä tarvinnut jännittää! Voisin osallistua uudelleenkin – terveydenhoitajaopiskelija

Todella positiivinen fiilis! Testaus oli mielenkiintoista, ja uusien laitteiden kehittely ja tuonti markkinoille on mielestäni positiivinen asia. Myös testauksiin osallistuminen on tärkeää, varsinkin jos haluaa vaikuttaa asioihin mahdollisesti tulevalla työurallaan. Kannustankin usein muita opiskelijoita osallistumaan tämmöisiin tapahtumiin ja testauksiin. Omalta osaltani nämä ovat olleet aina positiivisia ja opettavaisia tapahtumia. – optikko-opiskelija

Tuotetestaajana toimiminen oli kiinnostava kokemus! Demossa näin, mitä testaustilanteessa tapahtuu ja se valmisti hyvin testaamiseen. Itse testaustilanteen koin aika jännittäväksi, koska tilanteessa oli useampi tarkkailija tekemässä havaintoja toiminnastani. Sovelluksen käyttäminen oli helppoa ja siksi ei olisi ollut mitään jännitettävää! Pienen ongelmatilanteen kohtasin testaamisen aikana, mutta sain selvitettyä sen ja suoritettua sovelluksessa minulle annetun tehtävän. Jälkeenpäin olin siitäkin hyvilläni -löysin käytettävyysongelman, minusta oli apua! Suosittelen muillekin tuotetestaamista: pienellä vaivalla mielenkiintoinen kokemus ja oikein mukava palkkio sen lisäksi, että sain olla avuksi tuotteen kehitysprosessissa. 

 

 -terveydenhoitajaopiskelija

 

Lisää tietoa OuluHealth sivuilta . 

Monidor Oy 

Oamk SimLab ja Monidor OY:n markkinointimateriaalin tuottaminen Monidor Oy käytti Oamk SimLabin tiloja yrityksen tuotteen esittely- ja markkinointimateriaalin kuvaamisessa. Katso lisää: 

Cooperation with the Oamk SimLab boosts health company’s marketing efforts – OuluHealth