Kehittämis- ja innovointipalvelut

Tuotekehitys simulaatio­ympäristössämme tarjoaa käyttöösi myös asian­tuntijoidemme ja opiskelijoi­demme osaamisen! Voit tilata myös asian­tuntijapalautteen tai tutkimuksen tuote­kehitys­projektiisi liittyen.


Ideapaja

Ideapajassa tuotetaan ratkaisuehdotuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjien ja ammattilaisten käytännön tarpeisiin. Yritys tai organisaatio tuo ideapajaan tarve-ehdotuksen mahdollisesta uudesta tuotteesta tai palvelusta, tai olemassa olevan tuotteen tai palvelun uudistamisesta. Ideapajan osallistujat tuottavat ratkaisuehdotuksia. Ideapajan pituus sovitaan tilaajan tarpeiden mukaan.

Esimerkki:

 • Oamk SimLab-tilat käytössä kaksi tuntia
 • noin kahden tunnin teemallinen ideapaja, jonka osallistujat kutsutaan ennakkoon
 • osallistujat edustavat mahdollisia käyttäjätahoja ja Oamkin eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoita sekä työelämän edustajia
 • ideapajan suunnittelusta ja fasilitoinnista vastaa Oamkin asiantuntija.

Hinta: alk. 500 € (ALV 0 %) – lopullinen hinta muotoutuu asiantuntijatyön määrän ja tilojen käytön mukaan.

Toimitusaika: noin kuukausi.

Fast track tai nopea asiantuntijapalaute

Yritys toimittaa ennakkoon materiaalia kehittämästään prototyypistä tai tuotteesta ja saa Oamkin asiantuntijapaneelin palautteen. Yrityksen edustaja voi osallistua paneelin palautetilaisuuteen tai palaute voidaan antaa kirjallisena.

Esimerkki:

 • Oamk SimLab-tilat käytössä yhden tunnin ajan
 • Oamk vastaa moniammatillisen asiantuntijapaneelin (3–4 henkilöä) rekrytoinnista ja koollekutsumisesta
 • yritys vastaa tuoteidean tai prototyypin esittelystä
 • Oamkin asiantuntija fasilitoi tilaisuuden ja kokoaa yritykselle palautteen.

Hinta: alk. 450 € (ALV 0 %) – lopullinen hinta muotoutuu asiantuntijatyön määrän ja tilojen käytön mukaan.

Toimitusaika: 2–4 viikkoa.

Käyttäjälähtöinen tutkimus

Yritys tilaa pienimuotoisen selvityksen tai tutkimuksen liittyen omaan tuotekehitysprojektiinsa tai tutkimukseen. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat pystyvät tuottamaan esim. näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuvia selvityksiä tuotteen kehittämisen ja markkinoinnin tueksi, mittaritietoa ja tietoa olemassa olevista kilpailevista tuotteista. Oamkin opiskelijat ja/tai asiantuntijat laativat yhdessä tilaajan kanssa tutkimussuunnitelman. Tutkimus ja sen mahdollisesti sisältämä testaus toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Tilaajalle toimitetaan tuloksista raportti.Tutkimussuunnitelmaan tehdään kustannusarvio. Tilaajalta laskutetaan tila- ja kulukustannukset sekä asiantuntijatyö. Opiskelijoiden työstä ei laskuteta.


Kehittämispalvelujen tilaaminen ja yhteydenotot

Yritysten ja organisaatioiden kehittämispalveluihin liittyvät pyynnöt otetaan vastaan OuluHealth Labsin yhteydenottolomakkeen kautta. Yhteydenotot käsitellään kahden viikon välein.

Ouluhealth (CRM/Yritys)
Prosessi etenee seuraavanlaisesti:

 1. Pidämme yhteisen suunnittelupalaverin, jossa suunnittelemme toteutuksen.
 2. Sovimme palvelun hinnan ympäristön käytön ja sisällön mukaan.
 3. Allekirjoitamme sopimuksen.
 4. Toteutamme suunnitelman.
 5. Tulokset arvioidaan ja raportoidaan.

Lisätietoja:

Hautala Eija
Lehtori, Liiketoiminnan kehitys
050 5820070

Hyvämäki Piia
Lehtori, Digitaaliset ratkaisut
050 5820075