Tietoa opiskelijoille

Katso myös ”Askeleen päässä amkista” -sivu

 

Opiskelijatyöpajat ja kyselyt 

SILTA-hankkeen aikana on järjestetty useita opiskelijatyöpajoja, joissa mukana on ollut eri vuosikurssien opiskelijoita. Näiden työpajojen tavoitteena oli opiskelijoita kuulemalla ja osallistamalla arvioida ja kehittää luontevia siirtymiä toiselta asteelta ammattikorkeakouluun. Työpajatyöskentelystä nousseita näkökulmia selvitettiin myös opiskelijoille suunnattujen kyselyiden avulla. OSAOn opiskelijoista jo lähes 1000 opiskelijaa on vastannut hankkeessa laadittuihin kyselyihin. Täältä voit lukea lisää Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelija tunnistaa erittäin huonosti väylät korkeakouluun.

Näiden kyselyiden ja työpajojen tuloksena syntyi ”Askeleen päässä amkista” -sivu hankkeen verkkosivuille sekä markkinointimateriaalia jaettavaksi opiskelijoille ja heidän huoltajilleen.

SILTA-hanke vierailee Ajankohtaista amiksessa -päivässä ja Amisten yhteishakuinfossa.

 

Projektioppiminen 

Suunnittelemme opettajien kanssa yhteistyössä projektioppimisen mallin, jonka tavoitteena on myös valmistaa opiskelijoita ammattikorkeakouluopintoihin. Koulutuksen lähtökohtana ovat opiskelijakeskeiset opetusmenetelmät. Projektioppiminen kehittää opiskelijoiden oma-aloitteista ja työelämälähtöistä oppimista tavoitteellisesti. Opettaja toimii oppimisen valmentajana. 

 

Mentorin löytäminen 

Tavoitteena on, että opiskelija löytää ohjatusti hänen opintoihinsa ja alaansa sopivan työelämämentorin harjoitellen samalla työnhakutaitoja. Järjestämme ”Löydä oikea mätsi -tilaisuuksia, joissa opiskelijat, mentoriksi lupautuneet ja opetushenkilöstö voivat tavata luodakseen mentorointisuhteen ja verkostoja työelämään. Hyödynnämme olemassa olevaa YES-kummitoimintaa. Lisäksi mentorin etsinnässä hyödynnämme paikallisia yrittäjäverkostoja.

 

Olemme julkaisseet avuksesi Mentoroinnin työkirjan. Työkirja on tarkoitettu mentorointikeskustelujen tueksi sekä mentoreiden että aktoreiden käyttöön osana mentorointiohjelmia.

Voit ladata työkirjan täältä.