Pohjois-Pohjanmaan uudistettu yrittäjyyskasvatuksen malli otettiin käyttöön – kestävä kehitys , digitalisaatio ja kansainvälisyys keskiössä  

Pohjois-Pohjanmaalle on uudistettu yrittäjyyskasvatuksen malli vuoteen 2027 asti laajana maakunnallisena yhteistyönä. Uudistustyö toteutettiin VÄKEVÄ – Kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys osana yrittäjyyskasvatustahankkeessa. Mallin päivityksessä on ollut mukana lukuisia alueen koulutusorganisaatioiden edustajia, yrittäjyyskasvatuksen yhteistyökumppaneita ja yrittäjiä. Keskeinen osa uudistettua mallia on kestävän kehityksen, digitalisaation ja kansainvälistymisen osaamistavoitteet jokaiselle koulutusasteelle. Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen mallissa huomioidaan jokaisen kouluasteen erityispiirteet yrittävän kulttuurin ja toiminnan rakentamisessa. Kullekin kouluasteelle esitellään sekä kasvattajien että oppijoiden kehittämis– ja osaamistavoitteet sekä suositukset siitä, kuinka noihin tavoitteisiin on mahdollista päästä. Uusi yrittäjyyskasvatuksen malli löytyy osoitteesta https://www.minunpolkuni.fi/. Sivustolta löydät lisäksi erilaisia työkaluja yrittäjyyskasvatukseen.