Skip to content

PrinLab – painettavan elektroniikan laboratorio

Painettava elektroniikka (Printed Electronics) on toiminnallisuutta, jota valmistetaan painamalla erilaisin painomenetelmin. Perinteisistä menetelmistä yleinen on esimerkiksi t-paitojen painamisesta tuttu silkkipaino. Uusilla tekniikoilla t-paidallekin voidaan painaa toiminnallisia materiaaleja, joiden avulla muodostetaan kokonaisuuksia mittaamaan vaikkapa kehon lämpötilaa. Painettavan elektroniikan painoalustoina käytetäänkin useita erilaisia materiaaleja kuten paperia, erilaisia muoveja ja tekstiilejä.

 

Projektitoiminnan lisäksi tarjoamme painettavan elektroniikan suunnittelu-, valmistus- ja testauspalveluja tuotekehityksen tueksi. Hyödynnämme monipuolisesti erilaisia painotekniikoita arkki- ja rullalta rullalle -prosesseissa.

Elektroniikan painaminen suoraan painoalustalle jo valmistusvaiheessa säästää tuotantolinjalla aikaa ja materiaaleja. Myös musteiden ja painomateriaalien kehitys mahdollistaa elektroniikan ja erilaisten komponenttien painamisen pienempään tilaan tai joustaviin materiaaleihin. 

PE:n tuotekehitysmahdollisuuksia parantavat perinteisten painotekniikoiden ja -materiaalien käyttö, uusien materiaalien kehittyminen ja niiden yhdistelmät. Materiaalinkehitys ja niiden käsittely ovatkin keskeisiä PE:n hyödyntämiseen ja soveltamiseen vaikuttavia tekijöitä. Koska sovellusten laatuun ja toiminnallisuuteen vaikuttavat myös painomateriaalien pintaominaisuudet ja eri komponenttien yhteensopivuus, tarjoaa myöa alan materiaalinkehitys yrityksille uusia tuotekehitysväyliä.

Tutustu PrinLabiimme! Voisiko tuotteesi hyötyä painettavan elektroniikan tekniikoista?

Harjoittelut ja opinnäytetyöt

Painettavan elektroniikan laboratoriossa tehdään vuosittain useita harjoitteluita ja opinnäytetöitä. Tyypillisesti painettavaan elektroniikkaan tehdään konetekniikan, tietotekniikan ja kemian alojen harjoitteluja ja opinnäytetöitä. Laboratoriossa työtä tekevät myös kansainväliset opiskelijat. Tarvitsetko yrityksellesi painettavaan teknologiaan liittyvää opinnäytetyötä tai harjoittelijaa? 

Seminaarit, koulutukset ja tapahtumat

Järjestämme painettavan elektroniikan perusopetuksen lisäksi tarvittaessa erilaisia koulutustapahtumia, seminaareja ja opintojaksoja. 

Miten palvelumme toimii

1. Ota yhteyttä laboratoriohenkilökuntaamme.

2. Käydään yhdessä tarpeet ja määritetään palvelun hinta käyttötarpeiden mukaan.

3. Suunnitellaan toteutusaikataulu.

4. Käynnistetään projekti.