Skip to content

Osaon ra-ca ja elintarvikealan opettajat vahvistivat osaamistaan!

Erityisen tuen osaamisen kehittäminen sekä muuttuvassa toimintaympäristössä työhyvinvoinnin edistäminen olivat keskeisinä teemoina Lamu – laadukkaasti ammatillisen koulutuksen muutoksessa (3 op) –koulutuskokonaisuudessa, johon osallistuivat Koulutuskuntayhtymä Osaon ravintola– ja catering-alan ja elintarvikealan opetus– ja ohjaushenkilöstö. Teematapaamisissa ja kehittämistyöpajoissa paneuduttiin saavutettavuuteen, oman alan hyvien käytänteiden tukemiseen sekä opiskelijan oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseen pedagogisin keinoin. Opettajuuden voimavaroja ja hyvän viretilan ylläpitämistä tarkasteltiin osana työhyvinvoinnin edistämistä. Omaan työhön liittyvällä yhteiskehittämisellä edistettiin laadun jatkuvaa parantamista. Osallistujat antoivat kokonaisuudesta erinomaista palautetta. Sisältöjä ja alustuksia pidettiin mielenkiintoisina, hyödyllisinä pidettiin myös mahdollisuutta pohtia ajankohtaisia asioita yhdessä kollegojen kanssa. Työpajassa toteutettu erityisen tuen kokemusasiantuntijan puheenvuoro toi palautteen mukaan uusia näkökulmia omaan toimintaan opiskelijoiden kanssa. Koulutuskokonaisuuden toteutti Amok/pedagoginen henkilöstökoulutus, lehtorit Pirjo Hiltunen, Päivi Kilja ja Ulla Mäntykangas.