Skip to content

Kummitoiminta

 

Hankkeen yhtenä tavoitteena on varhaiskasvatuksen koulutuksen ja työmahdollisuuksien esille tuominen ja tunnettavuuden lisääminen ensimmäistä ammattia valitseville ja jatko-opiskelua tai ammatinvaihtoa harkitseville. Kummitoiminnassa on tarkoitus, että varhaiskasvatuksessa työskentelevät miehet ja varhaiskasvatusalan opiskelijat kertovat työstään ja opiskelusta oppilaitosten ja korkeakoulujen opiskelijoille. Hankkeen aikana toteutetaan varhaiskasvatusalaa käsitteleviä esittelymateriaaleja oppilaitosten ja työelämän käyttöön. 

Varhaiskasvatusalan työ kummien kertomana

Haastattelimme hankkeessa mukana olevia kummeja varhaiskasvatusalan työn sisällöistä ja hyvistä puolista sekä merkityksellisyydestä. Kummit näkivät oman roolinsa varhaiskasvatusalan työtehtävissä tärkeänä ja kokivat tekevänsä arvokasta työtä.

Kummeja haastatellessa nousi toistuvasti esiin työn merkityksellisyys niin työntekijälle kuin lapsillekin

”Varhaiskasvatuksessa pohja tehdään valmiuksille koulumaailmaan ja valmiuksille elämään. Mä koen meidän roolin tosi tärkeänä.” Juuso, opiskelija

”Semmoset pienen pienetkin onnistumisen kokemukset ja ne lasten hymyt ja Jes, minä onnistuin -tyyppiset jutut saa jaksamaan töissä. Voi niin ku aidosti sanoa että tää on nyt sitä mun omaa juttua ja tässä olen hyvä.” Sami, opiskelija

Palkitsevaa työssä on lasten kanssa toimiminen ja lasten kasvun seuraaminen 

”Parasta työssä on aivan ehottomasti lapset ja lasten kanssa työskentely. Ja sitten on niitä lasten henkilökohtasia kasvuhetkiä, on mahtava olla itte siinä tukemassa.  Se on palkitsevaa kun näkee miten joku kasvaa ja kehittyy.” Junnu, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

”Siellä pystyy omia mielenkiinnon kohteita hyödyntämään. Ite kun tykkään musiikista ja soitan kitaraa niin sekin on semmonen asia mitä voin päiväkodissa hyödyntää.” Santeri, opiskelija

Työn monipuolisuus sekä haastaa että antaa

”Käytkää katsomassa. Se näyttää helpolta, ei se ole ihan niin helppoa. Siinä on enemmän sisältöä kuin miltä näyttää. Kattomassa kannattaa käydä ja ottamassa se tuntu, miltä se tuntuu.” Esa, varhaiskasvatuksen opettaja

”Parasta on työn vaihtelevuus ja ihmisten kohtaaminen, sekä lasten että aikuistenkin. Kyllä se pääsääntöisesti jää plussan puolelle.” Ville, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Työyhteisö tukee ja kannattelee

”Kaikkea ei tarvitse osata, sä voit nojata siihen työyhteisön muitten jäsenten vahvuuksiin joissakin asioissa ja toisaalta sitten vastapalveluksena jos kaveri ei jotain juttua handlaa niin voit tarjota sitä omaa osaamista. Siitä se tiimityön ihanuus tulee.”Jan, varhaiskasvatuksen opettaja

”Päiväkodin johtajana mun keskeinen tehtävä on sujuvoittaa työntekijöiden työn suorittamista täällä. Ne on kohokohtia kun onnistuu muuttamaan joitakin asioita, sujuvoittamaan jotain prosessia niin että se meidän työ on aikaisempaa vaikuttavampaa tai aikaisempaa laadukkaampaa. Ja jos mä tunnen että mä on voinu siihen vaikuttaa niin se on palkinto työstä.” Juha-Matti, päiväkodin johtaja