Osaamismerkistö tukemaan DigCompEdu-viitekehyksen mukaista opettajien digiosaamista

Yksi osaamismerkkien kiistämätön vahvuus on se, että niiden avulla on mahdollista konkretisoida ja palastella isompia osaamiskokonaisuuksia käytännönläheiseksi ja työelämälähtöiseksi konkreettiseksi toiminnaksi. Näin osaamismerkit madaltavat kynnystä ja helpottavat oman osaamisen kehittämisen aloittamista. Yhtenä hyvänä esimerkkinä tästä toimii digiosaaminen, joka näyttäytyy usealle opettajalle usein hieman pelottavana ja hankalasti lähestyttävänä alati päivittyvänä epämääräisenä kokonaisuutena, jonka kelkasta tuntuu koko ajan olevan putoamassa.

Oppiminen Onlinessa on hyödynnetty osaamismerkkejä ammatillisten opettajien digiosaamisen päivittämisessä jo useita vuosia ja sen kautta on myönnetty jo yli 23 000 osaamismerkkiä. Se on myös toiminut innoittajana useille erilaisille digiosaamisen kehittämisen ja varmistamisen merkkijärjestelmille, kuten Osuville taidoille

Tänä vuonna Oppiminen Onlinen kehittämisen pohjaksi on otettu opettajien digiosaamisen kansainvälinen viitekehys DigCompEdu, jonka osa-alueet ja kyvyt haluamme tuoda merkeillä lähemmäs opettajien käytännön arkea. DigCompEdu (Digital Competence Framework for Educators) on Euroopan komission kehittämä viitekehys, joka hahmottaa monipuolisesti ja laaja-alaisesti kaikkia niitä tietoja ja taitoja, joita opettajan digitaaliseen ja digipedagogiseen osaamiseen kuuluu. Rikkaus on tällaisten viitekehysten vahvuus ja DigCompEdu huomioi todella osuvasti erilaiset digiosaamisen kontekstit ja mahdollisuudet. Mutta laaja-alaisten ja teoreettisten viitekehysten haaste on helposti se, että osa-alueet voivat jäädä irralliseksi opettajan käytännön arkityöstä. 

Tähän haasteeseen pyrimme vastaamaan Oppiminen Onlinessa sanoittamalla ja konkretisoimalla DigCompEdun osa-alueita merkein aidoksi käytännön toiminnaksi. Ensimmäisinä merkkijärjestelmään ovat valmistumassa viitekehyksen osaamisalueita 3.1. Teaching, 3.2. Guiding ja 2. Digital Resources tukevat merkit, jotka helpottavat oman osaamisen osaamisperusteista kehittämistä ja näkyväksi tuomista. Merkkejä hyödynnetään parhaillaan ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle suunnatussa koulutuksessa, johon on joustava ilmoittautuminen läpi vuoden. Uudet merkit ovat myös esittelyssä ITK-konferenssissa 1.4. koko päivän workshopissa Innostavia työkaluja digitaitojen kehittämiseen ja tunnustamiseen – Osaamismerkkien uusi tuleminen, johon kutsumme mukaan kaikki digitaitojen osaamismerkeistä kiinnostuneet.  

Euroopan komission kehittämä Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu) -viitekehys.

Oletko ammatillisessa koulutuksessa työskentelevä opettaja tai ohjaaja ja haluat testata digiosaamisen kehittämistä osaamismerkein ja saada konkreettista tuntumaan DigCompEduun? Osallistu ohjattuun Oppiminen Online -koulutukseen tai ilmoittaudu mukaan itsenäiseksi osallistujaksi täältä: http://www.oppiminenonline.com/koulutukset/

Mikäli olet kiinnostunut keskustelemaan siitä, kuinka Oppiminen Online -osaamismerkistömme voi tukea oppilaitoksenne henkilöstön digiosaamisen kehittämistä, olethan yhteydessä: tiina.rusanen@oamk.fi