Osaajasta asiantuntijaksi – Erityisen tuen taitajat -valmennus kokosi yhteen vaikuttavan valtakunnallisen erityisen tuen asiantuntijaverkoston 

Kirjoittaja: Päivi Kilja (Oamk)

Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Ammattiopisto Spesian yhteistyönä järjestettiin kaksi laajaa Erityisen tuen taitajat -valmennusta. Vuoden 2020 lopulla startanneisiin valmennuksiin hakeutui mukaan erityisopettajia, erityisen tuen vastaavia ja kehittäjiä sekä erityisen tuen asiantuntijoita eri puolilta Suomea. Heidän päämääränään oli vahvistaa omia valmiuksiaan toimia uudenlaisessa erityisen tuen ja ohjauksen asiantuntijaroolissa.

Valmennus toteutettiin voimaantumisen kehityspolkuna. Se käynnistyi omien vahvuuksien ja voimavarojen määrittelyllä. Unelmiakaan ei unohdettu. Erityisen tuen asiantuntemusta pääsi vahvistamaan ja omaa asiantuntijaprofiilia kirkastamaan verkossa toteutetuissa valmennuspäivissä. Kehittämistyön tueksi järjestettiin vertaissparrausta. Oman roolin määrittely suhteessa muihin asiantuntijoihin koettiin erityisen tärkeänä. Uudet ja rohkeat kokeilut tuottivat lopulta upeita tuotoksia ja uudenlaista tietoisuutta omista resursseista.

Kuva 1. Erityisen tuen asiantuntijasta huippuosaajaksi -polku.

Asiantuntijat valokeilassa!

Julkaisut ovat vapaasti hyödynnettävissä. Mikäli muista kehittämistöistä haluaa lisätietoa, niistä voi olla suoraan yhteydessä asiantuntijoihin.

Julkaisut asiantuntijatyön tueksi 

Sosiaalisen median käyttäminen asiantuntijatyössä. Niskanen Tuula & Sorjonen Maarit, Ammattiopisto Spesia. Podcast on julkaistu seuraavissa palveluissa: Youtube, Spotify, Anchor (Oamk, Oulu ProLearn) 

Innostusta ja vinkkejä asiantuntijuuteen. Virtanen Piia, Ammattiopisto Spesia. Podcast on julkaistu seuraavissa palveluissa: YoutubeSpotifyAnchor (Oamk, Oulu ProLearn) 

Huijarisyndrooma. Niskanen Ullamaija, Kajaanin ammattikorkeakoulu. Podcast on julkaistu seuraavissa palveluissa: Youtube, Spotify,Anchor (Oamk, Oulu ProLearn) 

Yhteisöllisyyden merkitys on muotoutumassa uudella tavalla. Poikajärvi Henna, REDU Edu Oy & Kilja Päivi, Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu. Artikkeli luettavissa: Oamk Journal

Erityisen tuen ja ohjauksen teemaan liittyvät julkaisut   

Pedagoginen hyvinvointi vaativan erityisen tuen opiskelijan opinnoissa. Kananen Airi & Lahti Pauliina, Ammattiopisto Luovi. Podcast on julkaistu seuraavissa palveluissa: Youtube, Spotify, Anchor (Oamk, Oulu ProLearn) 

Sosiaalinen puutarha Podcast. Färm Tom, Ammattiopisto Spesia. (Minna Sandberg, Oamk) 

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot ja voimakehän hyödyntäminen ammatillisessa koulutuksessaMarttila-Vesalainen Ritva, OSAOPodcast on julkaistu seuraavissa palveluissa: Youtube, Spotify, Anchor (Oamk, Oulu ProLearn) 

Telma-opiskelijan onnistunut etäopetus ja -ohjaus – Miten se tehdään? Talvela Eeva-LiisaAmmattiopisto Live. Podcast on julkaistu seuraavissa palvelussa: Apple, Anchor, Spotify. (LivePod, Live-säätiö) 

Täältä töihin – Miten se voi toteutua luku- ja kirjoitustaidottoman maahanmuuttajan kohdalla Perttula Marsa, Ammattiopisto LivePodcast on julkaistu seuraavissa palveluissa: Spotify, Anchor, Apple. (LivePod, Live-säätiö) 

Erkka-ohjaajat – Koulunkäynnin ohjaajan työ toisella asteella erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ryhmissä – PodcastTuulasvirta Satu & Häkkilä-Ruottinen Sanna, Ammattiopisto Luovi. (Erkkaa verkossa Luovi) 

Asiantuntijaverkoston kehittämistyöt  

Talvinen HeliSavon ammattiopisto: Yksilövalmennusta opintojen tueksi 

Thure-Sivola Mari, PositiveTietoisen kohtaamisen taidot kouluhyvinvoinnin edistäjänä 

Aalto-Friman Sini, Laurea AMKVoimakehän käyttö yksilöohjauksessa 

Martinmäki Katja & Poikajärvi Henna, Lapin koulutuskeskus REDUAikuisen työttömän motivointi opiskeluun, taustamallina voimavaralähtöinen ja vahvuusperustainen työskentely 

Jäntti Annika, Savon ammattiopistoErityistä tukea tarvitsevan opiskelijan vahvuuslähtöinen ohjaaminen HOKSprosessissa lähihoitajakoulutuksessa Sakkyssa 

Koskinen Katja: Laajan vahvuusnäkemyksen soveltaminen musiikkiopiston lasten muskariryhmässä 

Aalto Teija, Länsirannikon koulutus Oy WinNova: Näkisitkö minut arkesi seasta? Positiivinen pedagogiikka ja Nepsy-menetelmät opiskelijan ohjauksen tueksi 

Marklund Maija, Länsirannikon koulutus Oy WinNovaTietoisuus vahvuuksista, niiden käyttöön ottaminen ja kehittäminen 

Jaana Körkkö, Ammattiopisto LuoviLaajan vahvuusnäkemyksen voimakehäkonseptin korttien selkokielistäminen vaativan erityisen tuen opiskelijoille 

Lummelehto Heidi, OSAOTyöohjeiden tekeminen laboratoriossa oppimisen tueksi Thinglinkillä yhteistoiminnallisesti opiskelijoiden kanssa   

Kari Nina, Ammattiopisto SpesiaVirtuaalinen ePuoti 

Saarela Anna-Mari, Pousi Birgitta, Ollanketo Erkki, Janhunen, Juha & Haapsamo Risto, OSAOOpiskeluvalmiuksia tukevat opinnot, Oppia kaikilla keinoilla –koulutus ja ”kävelevät työkalupakit” 

Halminen Hanna, Ammattiopisto SpesiaRatkaisukeskeinen neuropsykiatrinen ryhmävalmennus 

Kirjavainen Marja, Ammattiopisto SpesiaHOKS- ja opintohallinnon prosessit opetushenkilöstön haltuun 

Karjalainen Kati, Ammattiopisto SpesiaNepsyvalmennus vaativan erityisen tuen oppijan tukena 

Koski Petri, OSAOErityisen tuen opiskelijoiden työssäoppimispaikan hakemisen kehittäminen 

Miettinen Ilkka, KeravaTeams-kahvilassa tarjolla arjen työkaluja haastaviin tilanteisiin oppilaan kohtaamisessa 

Suhonen Pia, Aitoon KoulutuskeskusTyöhönvalmennuksen vieriohjauksen prosessikaavio + Työllistämisen tuet työnantajalle -tukimateriaali opettajille ja Työllistämisen tuet valmistuneelle opiskelijalle 

Tanner Päivi, Ammattiopisto SpesiaAjankohtaista erityisestä tuesta -webinaari 

Iivari Teija,Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto: Hyvä minä! Voimakehävalmennus lisäämään motivaatiota ammatillisiin opintoihin.  

Reijonen Saija, Ammattiopisto Livia: Voimakehän käytöstä lähihoitajien opinnoissa 

Kuva 2. Erityisiä kohtaamisia -podcast.