Skip to content

Opiskeluhyvinvointityö-osaamismerkki 

Tämän merkin saaja osaa tunnistaa ja ymmärtää opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä ja opiskeluhyvinvointityön systeemisen kokonaismallin. Merkin saaja osaa tunnistaa myös tunne- ja vuorovaikutustaitojen merkityksen kouluttajan työssä.

Osaamistavoitteet:

  • Tunnistaa ja ymmärtää opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä.
  • Tunnistaa ja ymmärtää opiskeluhyvinvointityön systeeminen kokonaismalli.
  • Tunnistaa ja ymmärtää tunne- ja vuorovaikutustaitojen merkitys.
  • Tunnistaa Gordonin vuorovaikutusmalli – käyttäytymisen ikkuna.

Osaamisen hankkiminen: 

Mene ThingLinkiin https://www.thinglink.com/scene/1601194103716970499 ja klikkaa Opiskeluhyvinvointityö-kuvaketta. Katso Ydinmateriaaleista Hanna Aholan ja Mikko Inkisen videot opiskeluhyvinvointityöstä sekä Ulla Klemolan video tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemisesta.

Osaamisen osoittaminen: 

Reflektoi seuraavia kysymyksiä matkapäiväkirjassasi:

Mitkä ovat keskeisimpiä havaintojasi opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisessa? Miten hyödynnät niitä omassa työssäsi? Pohdi ainakin opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä, sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä.

Hae merkkiä tästä.