Skip to content

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma on kokonaiskuvaus osaamistavoitteista ja vaadittavista opintosuorituksista.

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma kertoo lukuvuosittaisen opintojen etenemisen opintojaksoineen. Opintojaksot voivat olla pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia.

Henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla (HOPS) voit suunnata opintoja urasuunnitelmasi mukaisesti.