Skip to content

Opettajaksi Suomeen OSU

Ulkomailla opettajan tutkinnon suorittanut tarvitsee Suomessa työskentelemistä varten virallisen opettajan kelpoisuuden. Opetushallitus voi määrätä, että kelpoisuutta varten täytyy suorittaa täydentäviä opintoja, joihin pääseminen voi olla haastavaa. Näin ollen myös työllistyminen voi viivästyä. Opettajaksi Suomeen OSU -hankkeessa tavoitteenamme on helpottaa maahanmuuttajataustaisten opettajien polkua alan opintoihin ja työelämään. 

Hankkeessa toteutetaan kaksi polkua:

A) Yksilöllinen täydentävien opintojen polku ehdollisen rinnastamispäätöksen omaaville. Hakuaika koulutukseen on päättynyt. 

B) Maahanmuuttajataustaisille, Suomessa päteville opettajille suunnattu uraohjauksen polku. Hakuaika koulutukseen on päättynyt.

Täydentävät opinnot (A-polku)

A-polku on suunnattu opettajille, jotka tarvitsevat opettajan työn kelpoisuutta varten täydentäviä opintoja. A-polku sisältää yksilölliset pedagogiset opinnot, suomen kielen opintoja ja opetusharjoittelua. Voit hakea opintoihin, kun sinulla on korkeakoulutasoinen opettajankoulutus sekä tutkinnon tunnustamiseen ja pedagogisiin opintoihin liittyvä rinnastamispäätös Opetushallitukselta. Koulutus antaa yleisen pedagogisen pätevyyden.

Lue myös kevään 2022 täydentävään hakuun liittyvä uutinen Tampereen ammattikorkeakoulun sivuilta

Uraohjauksen polku (B-polku)

B-polku on suunnattu maahanmuuttajataustaisille opettajille, joilla on Suomessa opettajan pätevyys. B-polku tarjoaa uraohjausta, tukea työllistymiseen, suomen kielitaidon vahvistamista ja verkostoitumista. 

Koulutuksen sisällöt

B-polku järjestää verkkokurssin, jonka avulla laajennetaan opetusalan työhaun tuntemusta ja pyritään tukemaan maahanmuuttajataustaisia henkilöitä opettajan tehtäviin työllistymisessä. 

Tarjolla on viisi verkkokurssia, joista opiskelija valitsee ja suorittaa 2–5 kpl.

OsaamisperusteisuusSisältö: Osaamisperusteisuuden periaatteiden soveltaminen case-esimerkkienavulla

Valmentava ote opettajan työssäSisältö: Pedagogisen osaamisen syventäminen, valmentava ote opettajuudessaja sen soveltaminen opettajan työssä

Opettajan digipedagoginen osaaminenSisältö: Tutustuminen digipedagogiikan perusteisiin. Uusien menetelmien jaalustojen hyödyntäminen omassa opetustyössä.

Opettajan työnhaku SuomessaSisältö: Ansioluettelon ja hakemuksen työstäminen

Opettajan työnhaun suomen kieliSisältö: Omasta osaamisesta ja työstä keskusteleminen ja kirjoittaminen,opettajan ammatillisten tekstien lukeminen

Osallistuja ilmoittautuu valitsemansa ammatillisen opettajakorkeakoulun täydennyskoulutuksen opiskelijaksi. Hän valitsee, mitä yllä mainituista osioista hän haluaa opiskella. Opinnot suoritettuaan osallistuja saa todistuksen opinnoista. Lisäksi koulutuksen aikana järjestetään henkilökohtaista ohjausta ja käynnistetään alueellinen verkostokummitoiminta. 

Lisätietoja koulutuksesta

Projektipäällikkö Riikka Barber, riikka.barber@oamk.fi, 050 4733383

Koulutussuunnittelija Hanna Spets, hanna.spets@oamk.fi, 050 3407144

 

Opettajaksi Suomeen OSU -hanke on viiden ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteishanke. Hankkeen koordinaattorina toimii Tampereen ammattikorkeakoulu ja yhteistyökumppaneina ovat Oulun ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu sekä Hämeen ammattikorkeakoulu. Hankkeen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.