Mikä?

Oamk Journal on ensisijainen verkkojulkaisukanava Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) julkaisuille. Se kertoo luotettavalla, kiinnostavalla ja selkeällä tavalla Oamkissa tehtävästä monialaisesta koulutuksesta, tutkimus- ja kehitystyöstä, asiantuntijatyöstä sekä yhteistyöstä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Lisäksi Oamk Journal osallistuu ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja jopa herättelee sitä. Vieraskynä-osiossa voidaan julkaista muiden kuin Oamkissa työskentelevien tekstejä, mutta näilläkin kirjoituksilla on oltava jokin sisällöllinen yhteys Oamkiin.

Kenelle?

Asiantuntijoiden ohella Oamk Journal on suunnattu suurelle yleisölle, etenkin Oamkin vaikutusalueen sidosryhmille.

Tavoite

Oamk Journalin tavoitteena on olla valtakunnallisesti tunnettu ja arvostettu monialainen verkkojulkaisu. Näin ollen sen on oltava julkaisukanavana houkutteleva eli ketterä, alati kehittyvä ja ennakkoluuloton. Oamk Journal lisää Oamkin vetovoimaa, tunnettavuutta ja vuorovaikutuksellisuutta ja samalla kilpailukykyä kertomalla monipuolisesti siitä työstä, jota Oamkissa tehdään varsinkin Pohjois-Suomen elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin eteen.

Julkaisuprosessista

Vieraskynä-osiota lukuun ottamatta sisältöä Oamk Journaliin voivat tarjota Oamkissa työskentelevät (yhteisjulkaisuissa vähintään yhden kirjoittajista on oltava työsuhteessa Oamkiin). Julkaistavasta aineistosta päättää toimituskunta, jonka tehtävänä on edistää Oamkin julkaisutoimintaa ja vastata Oamk Journalin kehittämisestä.

Julkaistavaksi ehdotetut tekstit, podcastit ja videot käyvät läpi toimituskunnassa arviointi- ja kommentointikierroksen. Vieraskynä-palstalle tarjotut tekstit arvioi ja kommentoi päätoimittaja. Julkaisuprosessin etenemisestä huolehtii julkaisukoordinaattori.