Oamk Journal on Oulun ammattikorkeakoulun verkkojulkaisusarja, jossa viestitään Oulun ammattikorkeakoulun kohderyhmiä kiinnostavia asioita tki-toiminnan tuloksista sekä oppimisesta ja opetuksen kehittämisestä. Julkaisut ilmestyvät verkossa julkaisu kerrallaan.

Oamk Journal on aloittanut toimintansa 29.4.2021. Se on jatkoa Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön verkkojulkaisusarja ePookille (ISSN 1798-2022), jonka ensimmäinen artikkeli on ilmestynyt 27.3.2009.

Oamk Journal on vapaasti ilmaiseksi luettavissa oleva Open Access -julkaisu.

Oamk Journaliin lähetettävät tekstit tulee viimeistellä ennen toimitukseen jättämistä. Viitteet ja lähdeluettelo tulee laatia lehden ohjeiden mukaisesti.

Julkaisemisesta päättää ja vastaa Oamk Journalin toimituskunta. Kirjoittaja on vastuussa julkaisunsa sisällöstä.

Oamk Journalissa julkaistaan:

• artikkeleja,
• raportteja,
• kokoomajulkaisuja,
• videoita,
• podcasteja,
• blogitekstejä ja
• opiskelijoiden kypsyysnäytteitä.

Kirjoittajat ja kohderyhmä

Oamk Journalissa kirjoittajina toimivat Oamkin asiantuntijat yhdessä yhteistyökumppaneiden ja opiskelijoiden kanssa. Kohderyhmä ovat työelämän edustajat ja asiantuntijat.

Julkaisukielet

Julkaisukielet ovat suomi, englanti ja ruotsi.

Julkaisija ja ISSN

Oulun ammattikorkeakoulu
ISSN 2737-0550

Sitoutuminen tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeeseen

Oamk on sitoutunut toiminnassaan noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjetta ”Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa” (HTK-ohje).