Sivusto on julkaistu 6/2021 ja lain saavutettavuusvaatimukset koskevat sivustoa 1.6.2021 alkaen.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 24.9.2021. Selosteen tiedot perustuvat itsearvioon.

Sivustolla noudatetaan eurooppalaisen EN 301 549 -standardin teknisiä saavutettavuusvaatimuksia, jotka perustuvat soveltuvin osin WCAG 2.1 -ohjeistukseen (Web Content Accessibility Guidelines). Sivusto noudattaa WCAG 2.1 kriteeristön AA-tasoa. Sivusto vastaa suurelta osin saavutettavuusvaatimuksia.

Päivitämme parhaillaan saavutettavuusselostetta ja listaa verkkosivuston sisällöistä, jotka eivät vastaa kaikkia vaatimuksia.