Skip to content

Myynnin virtuaalitapahtuma veti puoleensa yli 300 osallistujaa 

 

Huomisen Myynti -virtuaalitapahtuma oli menestys. Tapahtuman järjesti Myyntiosaaminen kasvun keskiöön -hanke (Myski) 29. tammikuuta.  Myski-hanke on Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston ja OSAOn yhteinen hanke, joka kehittää Oulun alueelle uutta myyntiosaamisen kehittämisen toimintamallia. Tapahtuman tärkeimpiä teemoja olivat myynnin psykologia, vastuullisuus, vuorovaikutustaidot, empatia, työn muutos ja jatkuva oppiminen.

Myskin harjoittelija Susanne Korva (vas.) ja projektisuunnittelija Elina Kaihua.

Alun perin livetapahtumaksi tarkoitettu tapahtuma siirtyi virtuaaliseksi koronatilanteen takia. Tämä oli osittain onni, sillä tapahtuma veti puoleensa paljon osallistujia ympäri Suomen. Menestys ei suinkaan jäänyt pelkkään osallistujamäärään, sillä aiheesta kiinnostuneet osallistujat olivat myös erittäin aktiivisia kommentoijia ja keskustelijoita.

Tapahtuman puhujiksi valikoituivat Jaakko Sahimaa, Niina Ratsula, Jonna Koponen sekä Perttu Jämsén. Mukana oli myös nimekkäitä yhteistyökumppaneita kuten Kaleva Media, Innovaatiokeskus ja Sitra. Tapahtuman juontajana toimi Yle Pohjois-Suomen radiojuontaja ja toimittaja Henna Korkala.

Tapahtuma perustuu myynnin pehmeisiin taitoihin ja arvoihin. Pehmeät taidot eli useimmin soft skills ovat taitoja, joita ei opintojen kautta opetella. Niillä tarkoitetaan esimerkiksi luovuutta, kriittistä ajattelua ja ihmistaitoja. Tapahtuman pääjärjestäjinä toimivat Myski-hankkeen Elina Kaihua ja Susanne Korva.

– Tapahtuma suunniteltiin sillä näkökulmalla, että myynnissä on lopulta kyse ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, ja myynnin kannalta merkittäviä pehmeitä taitoja ja arvoja on syytä tuoda vahvasti esiin,  Kaihua kertoo.  

Tapahtuma sisälsi puhujavieraiden lisäksi erilaisia osallistavia teemahuoneita sekä yhteistyökumppanien virtuaaliständit. Tapahtuman teknisen onnistumisen takaamiseksi puhujavieraiden puheet olivat etukäteen tallennettuja. Tämä täytyi huomioida tapahtuman järjestämisessä. Kaihuan mukaan jokaisen puhujan kanssa käytiin etukäteen suunnittelupalaveri, jotta päästiin yhteisymmärrykseen tapahtuman tavoitteista, sisällöistä ja tallennuskäytänteistä. Näiden valmistelujen lisäksi tapahtumastudio pidettiin Oulun yliopiston LeaF tutkimusinfrastruktuuri-tilassa, jossa asiantuntija Antti Siipo varmisti lähetyksen laadun ja teknisen onnistumisen.

Tulevaisuuden myynnille parempi maine

Kaihua ja Korva lähtivät järjestämään tapahtumaa yhteisten mielenkiinnonkohteidensa perusteella. Molemmat ovat kiinnostuneita siitä, miten pehmeät taidot ovat hyödyksi myynnissä, ja miten niitä voisi kehittää. Kumpikaan ei ollut aiemmin nähnyt nimenomaan myyntityössä käytettäviin pehmeisiin taitoihin pohjautuvaa tapahtumaa.

– Hankkeen muissa tilaisuuksissa keskitytään enemmän myynnin substanssiosaamiseen eli esimerkiksi myyntistrategioihin, joten tämä tapahtuma täydentää myös näitä sisältöjä, Kaihua kuvailee.

Pehmeät taidot jäävät yleensä taka-alalle, kun puhutaan myyntitaidoista. Kaihuan mukaan niihin on kuitenkin tulevaisuudessa hyvä kiinnittää huomiota. Pehmeät taidot korostuvat myyntitilanteissa, sillä nykyään ihmisillä on niin paljon tietoa saatavilla, että hyödyntämällä pehmeitä taitoja ja omia vahvuuksiaan, myyjä saa luotua itselleen kilpailukykyisemmän aseman. Tapahtuman yhtenä pyrkimyksenä olikin saada aikaan osallistujissa niin sanottuja ahaa-elämyksiä, joiden kautta he alkaisivat kiinnittää enemmän huomiota omien pehmeiden taitojensa kehittämiseen.

Tulevaisuuden myynnin visiota pohdiskellessaan Kaihua ja Korva arvioivat, että digitalisaation tuomien hyötyjen lisäksi olisi hyvä osata tehdä ihmisläheistä ja vastuullista myyntityötä. He haluaisivat myös parantaa myyntityön mainetta.

– Stereotyyppisessä myynnissä on vähän sellainen huono kaiku ja käsite ”myyntitykeistä”. Mutta työ on menossa koko ajan paljon vastuullisempaan suuntaan, ja uskon että sen myötä maine ja ihmisten mielikuva muuttuu paljon positiivisemmaksi, Korva kuvailee.

Harjoittelijana hankkeessa

Tapahtuman toinen pääjärjestäjä Susanne Korva opiskelee Oulun ammattikorkeakoulussa tradenomiksi. Myynnin ja markkinoinnin opintoja suorittava Korva näki harjoittelupaikkaa hakiessaan ilmoituksen Myski-hankkeen avoimesta työharjoittelupaikasta, ja päätti tarttua tilaisuuteen.  Korva on saanut hankkeessa työskennellessään osakseen paljon vastuuta ja omia projekteja. Myös tuki on ollut aina lähellä tarvittaessa.

– Kannustan ehdottomasti muitakin hakeutumaan hankkeiden pariin. Tätä kautta pääsee hyvin verkostoitumaan myös muiden sidosryhmien kanssa” Korva kertoo.  

Korvan mukaan harjoittelun aikana luennoilla opitut asiat ovat konkretisoituneet hyvin. Kursseilta saa paljon alalla vaadittavaa osaamista, mutta todellinen oppi tulee työelämästä tekemisen kautta. Harjoittelu huipentui Huomisen Myynti -tapahtumaan, jonka järjestämisessä Korvalla oli iso rooli.

Toimittaja ja kuvat: Oamkin viestinnän opiskelija Jenna Suutari