Tapahtumat

Tule kehittämään osaamistasi ja inspiroitumaan ajankohtaisista teemoista!

 

Menneet tapahtumat:

Ti 13.12. Yhteistyöstä menestystarinaksi – Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulujen tarjoamat
yritysyhteistyömahdollisuudet (Kajaani / Online) 
Tervetuloa osallistumaan MUUVI-hankkeen päätöstilaisuuteen, jossa kuulet Pohjois- Suomen ammattikorkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksista yrityksille sekä asiantuntijan puheenvuoron yrityksen henkilöstön hyvinvoinnin ja yrityksen kilpailukyvyn kehittämisestä. Tilaisuus päätetään humoristisella kevennyksellä. Tervetuloa siis viihtymään! 

To 30.11. Kestävä yrittäjyys – käytäntöjä ja työkaluja kestävän liiketoiminnan rakentamiseen

(Rovaniemi / Online)
Maailma on siirtymässä kohti kestävää kehitystä, ja yrityksille kilpailukykyisenä pysyminen tarkoittaa kestävien toimintatapojen omaksumista ja ympäristöystävällisten tuotteiden tai palveluiden tarjoamista. Kutsuimme seminaariin yrityksiä, yrittäjiksi aikovia ja kaikkia kiinnostuneita tutustumaan käytännön työkaluihin, joita voitiin käyttää kestävän liiketoiminnan kehittämiseen tosielämän esimerkkien avulla. Tavoitteenamme oli innostaa yrityksiä toimimaan vihreämmän tulevaisuuden puolesta. Tapahtuma oli kaikille osallistujille maksuton ja toteutettiin hybridisti. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä SECA -hankkeen kanssa. Tilaisuuden juonsi Sirly Ylläsjärvi.

Ke 29.11. Tekoäly ja data yrittäjän kumppanina (Online)
Tekoälyssä ei ole kyse metallinhohtoisista roboteista tai suuremmasta mystiikasta. Tekoäly on jo mikro- ja pk-yritysten ulottuvissa ja sen käyttöönotto voi tuoda mukanaan yllättäviä hyötyjä ja mahdollisuuksia bisnekselle. Se on tullut jäädäkseen! Tekoälyn yhteydessä on hyvä puhua myös datasta. Yrityksillä voi olla paljon käsittelemätöntä ja analysoimatonta dataa eli ”raakatietoa”. Sen suunnitelmallinen ja järjestelmällinen hyödyntäminen voi kantaa pitkälle ja luoda pohjaa tekoälyn käyttöönotolle. 

Pe 24.11. Bright Friday – kehittämistä ja yhteistyötä hyvinvointi- ja terveysalan mikro- ja pk-yrityksille (Oulu)
Millaisia mahdollisuuksia Oulun ammattikorkeakoulu tarjoaa hyvinvointi- ja terveysalan yrityksille uusien ja nykyisten tuotteiden, palveluiden ja innovaatioiden testaamiseen ja kehittämiseen? Entä miten lähestyä tekoälyä ja millaisia mahdollisuuksia se tuo yritysten päivittäisen arjen tueksi? Tapahtuma tarjosi irtioton Black Friday -ruuhkasta ja valaisi tietä kohti menestystä ja innovaatiota Bright Fridayna.

To 23.11. Kainuu Digital Summit – Building a successful and sustainable future (Kajaani)
Tilaisuus tarjosi katsauksen digitalisaation mahdollisuuksiin sekä teknologian trendeihin niin paikallisesta, kansallisesta kuin kansainvälisestä näkökulmasta. Kainuu Digital Summitissa pureudutaan niin digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin kuin myös kilpailun kautta tuleviin haasteisiin pk-yritysten näkökulmasta. Innovaatio ja rohkea toimintatapojen uudistaminen ovat edellytys kainuulaisille menestystarinoille ja usein parhaat inspiraatiot syntyvät yhdessä verkostoitumisen kautta. 

To 23.11. Yritysklubin sparraukset (Tornio)
Haluatko oppia digitaalisten työkalujen käyttöä, jotka auttavat sinua päivittämään omaa osaamistasi työn ohessa? Lapin AMKin Yritysklubin maksuttomissa sparrauksissa saat henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta eri aiheista. Saat myös tietoa verkossa suoritettavista mikro-opinnoista ja miten niissä pääsee alkuun. Tarjolla tervetulokahvit, mukavaa seuraa ja hyvin varusteltu tietokoneluokka. Aiheena sparrauskerralla oli ChatGPT.

Ke 22.11. Tornion matkailutoimijoiden aamutilaisuus (Tornio, kutsuvierastilaisuus)

To 16.11. Yritysklubin sparraukset (Tornio)
Haluatko oppia digitaalisten työkalujen käyttöä, jotka auttavat sinua päivittämään omaa osaamistasi työn ohessa? Lapin AMKin Yritysklubin maksuttomissa sparrauksissa saat henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta eri aiheista. Saat myös tietoa verkossa suoritettavista mikro-opinnoista ja miten niissä pääsee alkuun. Tarjolla tervetulokahvit, mukavaa seuraa ja hyvin varusteltu tietokoneluokka. Aiheena sparrauskerralla oli ChatGPT.

To 14.11. Ammattikorkeakoulut yritysten muutoskumppanina (Online)
Miten kesytät muutosmöröstä kumppanin? Et ole yrittäjänä yksin muutosaaltojen alla, vaan me ammattikorkeakouluissa vauhditamme verkostojemme avulla yritystäsi kohti päämääräänsä. Webinaarissa kuultiin muutoksen mahdollisuuksista sekä nautittiin inspiroivia tuulahduksia yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen onnistuneista yhteistöistä. Tarinoita kuultiin kaikista neljästä ilmansuunnasta. Lisäksi kokeneet asiantuntijapuhujamme virittivät ajatukset kohti uusia tuulia. Tilaisuuden lopussa päästiin vielä kuulemaan mikro-opinnoista.

To 9.11. Vastuullisuus pk-yritysten käytännössä (Oulu / Online) 

Vastuullisuus on noussut tärkeäksi kriteeriksi, kun yrityksen sidosryhmät arvioivat yrityksen toimintaa – vastuullinen liiketoiminta on ennen kaikkea liiketoiminnan ja kilpailukyvyn pitkäjänteistä kehittämistä. Myös lainsäädännön vaatimukset ja velvoitteet näkyvät tai tulevat näkymään pk-yritysten arjessa, muun muassa rahoituksen hinnassa, alihankinta- ja toimitusketjuihin pääsyssä sekä yhteistyökumppanin valinnassa. Oulun kauppakamarin ja Oulun ammattikorkeakoulun Canemure- ja MUUVI-hankkeiden järjestämässä tapahtumassa puhujina oli Suomen parhaita vastuullisuusasiantuntijoita.

Ti 31.10. Luonnontuotealalle tehoa digitalisaatiolla ja teknologialla -webinaari (Online)
Millaisia mahdollisuuksia digitalisaatio ja teknologiset ratkaisut voivat tarjota luonnontuotealalle?Webinaarissa käsiteltiin, miten luonnontuotealan arvoketjujen tehostamiseksi tarvitaan nykyistä aktiivisempaa avoimen tiedon, digitalisaation ja uusien teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä. Alan kestävä uusiutuminen ja kasvu edellyttävät älykkäitä ratkaisuja, joiden avulla voidaan esimerkiksi tehostaa ja optimoida raaka-ainehankintaa, lisätä resurssitehokkuutta läpi arvoketjujen sekä edistää luonnonraaka-aineiden jäljitettävyyttä.

Ti 31.10.2023 Digitaalinen luonnontuotetieto vuonna 2030 -asiantuntijatyöpaja (kutsutilaisuus, Oulu / Online)

Metsien monipuolinen käyttö lisääntyy ja luonnontuotteet ovat siinä tärkeässä roolissa. Julkisilla varoilla tuotettu Metsään.fi-järjestelmä palvelee metsänomistajia ja metsäalan toimijoita erityisesti puuntuotannon arvoketjuissa. Millainen digitaalinen järjestelmä palvelisi parhaiten luonnontuotealan toimijoita ja tehostaisi tulevaisuuden monikäyttöisistä metsistä saatavien luonnontuotteiden käyttöä? Voisiko järjestelmä yhdistää eri toimijoiden tiedontarpeita ja palvella samalla metsäalan toimijoiden tai koko yhteiskunnan tarpeita? Miten järjestelmä voisi koota yhteen eri toimijoiden tarjoamaa tietoa eri datalähteistä ja tarjota käyttäjäryhmille tietoa yhden luukun periaatteella? Tämän kutsutilaisuutena järjestettävän asiantuntijatyöpajan tavoitteena oli käynnistää luonnontuotealaa palvelevan metsä- ja luontotiedon digitalisaation kehittämiseen liittyvä työ, johon liittyviä mahdollisuuksia ja kehittämistarpeita on kirjattu metsäalan ohjelmien lisäksi esimerkiksi Luonnontuotealan toimintaohjelmaan ja Luomu 2.0 -ohjelmaan. Työpajaan kutsuttiin edustajia metsä- ja luonnontuotealojen yrityksistä, yhdistyksistä sekä tki-, koulutus- ja neuvontaorganisaatioista. Lisäksi mukaan kutsuttiin viranomaisedustusta.

Ti 24.10. Yritysklubin sparraukset (Tornio)
Yrittäjä, oletko miettinyt mitä taitoja nyt kannattaa opetella? Haluatko oppia digitaalisten työkalujen käyttöä, jotka auttavat sinua päivittämään omaa osaamistasi työn ohessa? Yritysklubin sparrauksessa kerrottiin myös mikro- ja pk-yrityksille sopivista verkko-opinnoista ja siitä, miten niissä pääsee alkuun.

Ke 25.10. Muutoskyvykkyyttä ja jatkuvaa oppimista -työpaja (Inari) 
Työpaja oli osa ETAPPI 2023 -foorumia. Foorumin teemana on Uudistuva työelämä ja uudistuvat palvelut. Tapahtumassa kuultiin mielenkiintoisia alustuksia ja keskusteltiin yhdessä ajankohtaisista aiheista – unohtamatta yhteisiä kohtaamisia ja verkostoitumista. ETAPPI-foorumi järjestettiin 25.-26.10.2023 Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa. 

Ke 18.10. Yhteistyön ytimessä – Yritysyhteistyöllä osaavaa työvoimaa Oamkista (Oulu) 
Onnistunut yritysyhteistyö edellyttää säännöllistä vuoropuhelua, jotta se olisi hyödyllistä yrityksille ja oppilaitoksille. Tehtävämme ammattikorkeakoulussa on sekä tukea opiskelijoita työllistymään että tarjota alueen yrityksille osaavaa ja ammattitaitoista työvoimaa. Yhteistyön ytimessä osaavaa työvoimaa Oamkista -työpajassa kehitettiin Oamkin ja yritysten välistä yhteistyötä.Työpajan tavoitteena oli kerätä aineistoa, jonka pohjalta luodaan Oamkin yritysyhteistyömalli. Työpaja kohtautti yritysten avainhenkilöt yhdessä Oamkin opetus- ja TKI-henkilöstön kanssa yhteistyöhön.

To 12.10. Monimuotoisuus työyhteisön vetovoimana (Online)
Mikä on DEI-työn – eli monimuotoisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden merkitys työyhteisössä? Entä miksi ja miten DEI-työtä tulisi kehittää käytännössä? Webinaarissa kuultiin, kuinka monimuotoisuutta kehittämällä vahvistetaan työyhteisön vetovoimaa ja psykologista turvallisuutta. Webinaarissa kokemusasiantuntija, yrittäjä ja konsultti Marko Jääskeläinen avasi monimuotoisuuden ja saavutettavuuden johtamista ja kehittämistä käytännössä. Lisäksi kokemusasiantuntija ja puhuja Dakota Robin auttoi ymmärtämään ja tunnistamaan monimuotoisuuden koko kirjoa. Webinaari oli suunnattu työyhteisöjen ja organisaatioiden kehittäjille, henkilöstöhallinnossa ja esihenkilötehtävissä toimiville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille, erityisesti mikro- ja pk-yrityksille.

To 12.10. Tekoäly työkaverina -verkkotyöpaja (Online)
Tekoäly työkaverina -verkkotyöpajassa kuultiin tekoälyn mahdollisuuksista mikro- ja pk-yrityksissä ja kokeiltiin käytännössä, miten ChatGPT voisi auttaa yritystoiminnassa ja työssä. Tapahtumassa asiantuntijana toimi start-up yrittäjä Sami Kuusela.

To 12.10. Kestävää muutosta -sparraussarja, 3/3 Kohti yhteisöohjautuvuutta: jatkuva kehittyminen ja tiimityö (Oulu)
Kuinka sinä valmistaudut tulevaisuuteen ja rakennat yhteisössäsi muutosjoustavuutta? Sparraussarjassa osallistujat saivat valmiuksia ja keinoja oman yhteisönsä muutoskyvykkyyden ja yrityksensä liiketoiminnan vahvistamiseksi. Kokonaisuus sisälsi kolme tapaamista, käytäntöön sovellettavat välitehtävät ja vertaissparrauksen. Sparraussarjaan otettiin mukaan 20 yritysedustajaa ja ne olivat ilmaisia.

To 5.10. Virtuaaliteknologia ja sisällöntuotanto pk-yrityksissä ja koulutuksessa (Oulu)
Miten hyödyntää virtuaalisten vierailujen, virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden teknologiaa yritysten markkinoinnin työkaluna ja oppilaitoksissa opetuksen tukena? Entä miten tehdä mielenkiintoista videosisältöä eri-ikäisille kohderyhmille niin yritystoiminnassa kuin oppilaitoksissa? Virtuaaliteknologia ja sisällöntuotanto pk-yrityksissä ja koulutuksessa -tapahtumassa käsiteltiin näitä teemoja. 

To 21.9. Kestävää muutosta -sparraussarja, 2/3 Muutoksista oppia ja osaamista: organisaation kulttuuri ja joustavuus (Oulu)
Kestävän muutosjohtamisen sparraus PK-yrityksille ja yritysten avainhenkilöille! Kuinka sinä valmistaudut tulevaisuuteen ja rakennat yhteisössäsi muutosjoustavuutta? Sparraussarjassa osallistujat saavat valmiuksia ja keinoja oman yhteisönsä muutoskyvykkyyden ja yrityksensä liiketoiminnan vahvistamiseksi. Kokonaisuus sisältää kolme tapaamista, käytäntöön sovellettavat välitehtävät ja vertaissparrauksen. Sparraussarjaan otettiin mukaan 20 yritysedustajaa ja ne ovat ilmaisia.

Ti 19.9. Lean-johtamisella ketterää kasvua mikro- ja pk-yrityksiin (Online) 
Lean-toimintatavan ja -johtamisen avulla virtaviivaistetaan yrityksen palvelu- ja tuotantoprosesseja kehittämällä tai poistamalla toimintoja, jotka tuottavat tehottomuutta ja resurssihukkaa. Lean ei tarkoita henkilöstön irtisanomista tai leikkaamista, vaan sen avulla tuotetaan lisäarvoa asiakkaille parantamalla yrityksen prosesseja. Pohjois-Pohjanmaan alueella toimiville mikro- ja pk-yrityksille suunnatussa webinaarissa sukellettiin Lean-toimintatavan ja -johtamisen maailmaan.

Pe 15.9. Ruokaa meiltä maailmalle – Arctic Food Lab – ruokaverkoston tapaaminen (Oulu)

Ruoka- ja elintarvikealan yrittäjälle ja alan toimijoille järjestettiin ruokaverkoston yhteinen tapaaminen Oulussa. Tapahtumassa syvennyttiin elintarvikeviennin mahdollisuuksiin ja suunnattiin katse erityisesti Ruotsin markkinoille. Tapahtumassa oli antoisia yritysesimerkkejä ja asiantuntijapuheenvuoroja elintarvikeviennistä sekä sparrausta yrityksille.

To 14.9. Green Digitalization (Online)

Mitä on vihreä digitalisaatio? Yksinkertaisesti määriteltynä se on kestävän kehityksen tavoitteisiin pyrkimistä digitalisaation keinoin. Webinaarissa käytiin läpi tulevien EU-säädösten merkityksen yrityksille, vihreän digitalisaation konseptin ja sen hyödyntämisen sekä yrityskentän esimerkkejä vihreän siirtymän käytännön toimenpiteistä. 

Ke 13.9. Taloudellinen vastuu: mitä, miksi ja miten? (Online)
Vastuullisuus on muutakin, kuin ympäristötekoja. Yrityksen taloudellisen vastuu on yksi konkreettisimpia ja käytännönläheisimpiä vastuullisuustekoja yrittäjän näkökulmasta. Taloudellisen vastuun webinaarissa kouluttajana toimi kestävän liiketoiminnan asiantuntija Sanna Kalliokoski Code of Conduct -yrityksestä.

Pe 8.9. Osaamismerkit rekrytoinnin työkaluna – osaavaa työvoimaa yrityksiin -työpaja (Oulu)
Millaista tietoa, taitoa ja asiantuntemusta yrityksenne tarvitsee tulevaisuuden työntekijöiltään? Osaamismerkit ovat työkalu, joiden avulla voidaan tunnistaa ja todentaa eri tavoin hankittua osaamista. Ne kuvaavat työnhakijan ja -tekijän henkilökohtaiset tiedot, taidot ja pätevyydet, jotka ovat työnantajan käytettävissä. Työpajassa suunniteltiin yritysten näkökulmasta tärkeiden osaamismerkkien sisältöä yhteistyössä osaamisen kehittämisen asiantuntijoiden kanssa. Työpaja oli osa Yrittäjyysviikkoa 4.-8.9.2023.

Ke 6.9. Kestävää muutosta -sparraussarja 1/3 Me tänään ja huomenna: henkilökohtainen tavoite ja muutoksen ABC (Oulu)
Kestävän muutosjohtamisen sparraus PK-yrityksille ja yritysten avainhenkilöille! Kuinka sinä valmistaudut tulevaisuuteen ja rakennat yhteisössäsi muutosjoustavuutta? Sparraussarjassa osallistujat saavat valmiuksia ja keinoja oman yhteisönsä muutoskyvykkyyden ja yrityksensä liiketoiminnan vahvistamiseksi. Kokonaisuus sisältää kolme tapaamista, käytäntöön sovellettavat välitehtävät ja vertaissparrauksen. Sparraussarjaan otettiin mukaan 20 yritysedustajaa ja ne ovat ilmaisia.

Ti 5.9. Business Kainuu Foorumi (Kajaani)
Ensimmäistä kertaa järjestettävä tapahtuma toteutui Yrittäjänpäivänä, jossa yrittäjien ystävät tarjosivat parhaat vinkit ja selviytymiskeinot yrittäjille, yrityksille ja yrittäjäksi aikoville. Tarjolla oli minikoulutuksia eli klinikoita ajankohtaisilla teemoilla ja Kainuun hankintatori. Päivän juontajana toimi tv:stäkin tuttu kasvo, Mikko ”Tökä” Töyssy. 

To 31.8. Vastuullisuudesta vetovoimaa matkailuyrityksille (Tornio / Online)
Tapahtumassa käsiteltiin, miten matkailubusinesta rakennetaan ja kehitetään eteenpäin. Ohjelmassa oli tiukkaa tietoa vastuullisen matkailun huippuasiantuntijoilta muun muassa vastuullisuusviestinnästä ja sertifikaattien valinnasta. Tapahtuman juontajana toimi Lauri Salovaara. 

Ke 16.8. Kiertotalous likes digi -klusteritapahtuma (Oulu)
Kiertotalousklusteri kumppaneineen järjesti Kiertotalous likes digi –tapaamisen törmäyttämään kiertotaloustoimijoita ja digitaalisten ratkaisujen kehittäjiä. 

Ti 13.6. Business Kainuun tietotiistai (Online)

Business Kainuu -verkoston tietotiistain aiheena oli Maksuttomat koulutukset ja koulutusohjaukset yrityksille. Tapahtumassa kuultiin maksuttomista koulutusneuvontapalveluista sekä tutustuttiin MUUVI-hankkeen mikro-opintotarjontaan.

Pe 9.6. Makumatka kulttuuripääkaupunkiin 2026 (Oulu)
Ruoka-alan yritysten mahdollisuudet Oulun kulttuuripääkaupungissa 2026 -tapahtuma tarjosi tietoa, sparrausta, kokemuksellisuutta ja verkostoitumista. Kulttuuripääkaupunkivuosi avaa mahdollisuuden elintarvikealan yrityksille tavoittaa uusia asiakkaita ja laajentaa markkinoitaan. Tapahtumassa yrityksille tarjottiin työkaluja ja sparrausta siihen, millaisilla askeleilla edetä palvelu- ja tuotekehityksessä kohti kulttuuripääkaupunkivuotta.

Ke 7.6.–To 8.6. Kiertotalous – ACEF 2023 -tapahtuma (Kemi) 
Tapahtuma pureutui globaaliin energiamurrokseen ja kiertotalouden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Kuinka energiamurros muuttaa suuren yrityksen toimintaan? Miten pk-yritys loikkaa vauhtiin mukaan? ACEF2023 oli matalan kynnyksen forum, johon tultiin inspiroitumaan ja hakemaan tietoa.

Pe 2.6. Jatkuvaa oppimista MOOCilla! (Online)
Miten jatkuvan oppimisen vaatimukset vaikuttavat työhön? Mitä tarkoittaa mikro-oppiminen, ja miten se tulee näkymään korkeakoulujen tulevaisuudessa? Voisivatko nämä asiat tukea myös aluekehitystä? Iltapäivän osiossa keskusteltiin jatkuvan oppimisen mahdollisuuksista ja tulevaisuudesta yrittäjän oman osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Tapahtuman toteuttivat yhteistyössä Yrittäjäksi Lappiin MOOC -hanke ja MUUVI-hanke.

To 1.6. Yrityksen tietoturva tänään – mitä sinun on hyvä tietää? -webinaarisarja, 3/3 Vihollinen keskellämme (Online)
Webinaarisarja oli suunnattu kaikille, jotka käyttävät työssään tietokonetta, älypuhelinta tai käsittelevät henkilötietoja. Webinaarissa käsiteltiin tietoturvateemoja käytännönläheisesti ajankohtaisesta lainsäädännöstä, turvallisesta henkilötietojen käsittelystä, laitteiden suojaamisesta aina yrityksen tietoturvan ulkoisiin uhkiin. Kokonaisuudesta sai käytännön vinkkejä ja tietoa yrityksen sekä henkilöstön tietoturvallisen toiminnan tueksi.

Ti 30.5. Tunnelma ja turvallisuus muutoksessa -afterwork (Oulu)
Miten vahvistaa psykologisen turvan tunnetta työssäsi ja työyhteisössäsi muutosten keskellä? Afterwork-hengessä järjestettävä koulutustilaisuus tarjosi tukea muutoksen aiheuttamaan epävarmuuden tunteeseen, auttoi hälventämään pelkoja ja tarjoasi mahdollisuuden luoda verkostoja tueksi muutokseen. Alkuillan aikana kuulltiin mielenkiintoisia puheenvuoroja tunnelmamuotoilusta ja turvallisuuden kokemisesta. Tapahtumassa oli mukana vuoden puhujaksi valittu elämyksellinen ja inspiroiva tunnelmajohtaja Marjo Rantanen.

To 25.5. Yrityksen tietoturva tänään – mitä sinun on hyvä tietää? -webinaarisarja, 2/3 Laiteongelmia ja salasanoja (Online)
Webinaarisarja oli suunnattu kaikille, jotka käyttävät työssään tietokonetta, älypuhelinta tai käsittelevät henkilötietoja. Webinaarissa käsiteltiin tietoturvateemoja käytännönläheisesti ajankohtaisesta lainsäädännöstä, turvallisesta henkilötietojen käsittelystä, laitteiden suojaamisesta aina yrityksen tietoturvan ulkoisiin uhkiin.

To 25.5. Minullako suuri hiilijalanjälki? (Tornio)
Työpajassa käytiin läpi hiilijalanjäljen laskennan perusasiat sekä hyödynnettiin muutamia yleisimpiä toimialakohtaisia hiilijalanjäljen laskentatyökaluja. Koulutuksessa laskettiin esimerkkiyrityksen hiilijalanjälki käyttäen Suomen ympäristökeskuksen hiilijalanjäljen laskentatyökalua, joka pohjautuu GHG protokollaan.

Ke 24.5. Tulevaisuuden yhteisöllinen etätyön johtaminen -webinaari (Online)
Webinaarissa kuultiin kolme puheenvuoroa tulevaisuuden työhön liittyen – miltä näyttää työelämä, etätyö, digitaaliset työympäristöt ja etätyön johtaminen tulevaisuudessa? Asiantuntijavieraana webinaarissa olivat Riikka Gassen, Ulla Vilkman ja Perttu Pölönen.

Ti 23.5. Tutkien ja innovoiden kierroksia kiertotalouteen – TKI tapahtuma (Oulu)
Tekniikan torstai-seminaarisarjaan kuuluvassa tilaisuudessa yritykset, tutkijat ja kehittäjät kokoontuivat KiertotalousAreenan tieteestä bisnestä -painotteiseen ennakkotilaisuuteen Linnanmaalle. Virallisen ohjelman jälkeen verkostoituminen jatkui pikkupurtavan parissa.

Ti 16.5. Vihreän liiketoiminnan mahdollisuudet -afterwork (Oulu) 
Rennossa, afterwork-hengessä järjestetyssä koulutustilaisuudessa luotiin katsaus kuluttajien arvomaailman muutoksiin, jakamistalouden tuomiin mahdollisuuksiin liiketoiminnalle sekä ekomarkkinoinnin merkitykseen yrityksen viestinnässä.

Ma 15.5. Power BI -raportointityökalun käyttökoulutus (Kajaani)
Koulutuspäivän aikana opittiin hyödyntämään Power BI -ohjelmaa, joka on yksi tämän hetken mielenkiintoisimmista raportointityökaluista. Ohjelmalla voi koota liiketoiminnan kannalta merkittävän tiedon raporteiksi useista eri tietolähteistä. Power BI auttaa saamaan tehokkaasti kokonaiskuvan yrityksen liiketoiminnan kannalta tärkeistä luvuista. Ohjelma on erinomainen työkalu päätöksenteon tukena.

To 11.5. Yrityksen tietoturva tänään – mitä sinun on hyvä tietää? -webinaarisarja, 1/3 Sääntelyä ja toimijoita (Online)
Webinaarisarja on suunnattu kaikille, jotka käyttävät työssään tietokonetta, älypuhelinta tai käsittelevät henkilötietoja. Webinaarissa käsitellään tietoturvateemoja käytännönläheisesti ajankohtaisesta lainsäädännöstä, turvallisesta henkilötietojen käsittelystä, laitteiden suojaamisesta aina yrityksen tietoturvan ulkoisiin uhkiin. Tästä kokonaisuudesta saa käytännön vinkkejä ja tietoa yrityksen sekä henkilöstön tietoturvallisen toiminnan tueksi. Voit osallistua kaikkiin webinaareihin tai vain yhteen iltapäivään.

To 11.5. Energiasta elinvoimaa yrityksille -innovointityöpaja Siikalatvalla (Rantsila)
Tapahtumassa keskusteltiin yritysten energiaomavaraisuudesta, energiatoiminnan kaupallistamisesta ja yhteistyömalleista Siikalatvalla. Mukana tapahtumassa oli useita liiketoiminnan asiantuntijoita ja edelläkävijäyrityksiä.

To 11.5. Business Torstai: Kiertotalouden mahdollisuudet -hybriditilaisuus (Tornio / Online)
Tapahtumassa käsiteltiin Kemin tekstiilikuitutehdas-projektin etenemistä, kiertotalouden mahdollisuuksia ja käytännön esimerkkejä, hiilineutraalia jätehuoltoa sekä hiilijalanjäljen laskentaa. Tapahtumaan pystyi osallistumaan paikan päällä Torniossa tai etäyhteyden välityksellä.

Pe 5.5. Kamarikahvit – Työelämän muutosresilienssi ja muutoksiin varautuminen (Online)
Kamarikahavit tarjosi tietoa elinkeinoon vaikuttavista ajankohtaisista tekijöistä ja kiinnostavista teemoista. Tilaisuudessa keskusteltiin muun muassa siitä, miten työyhteisöjen muutosresilienssiä voidaan vahvistaa sekä millaisia välineitä yrityksille on tarjolla vahvistamaan henkilökunnan muutoksien sietokykyä.

Pe 28.4. Sote-alan yritysten vappuetkot (Oulu)
MUUVI-hanke ja Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikkö järjestivät yhdessä sote-alan yritysten vappuetkot. Ammupäivän aikana kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja sekä päästiin tutustumaan Oamkin ja yritysten välisiin yhteistyömahdollisuuksiin.

Ti 25.4. Tietoturva 2023: kyberturvallisuus tänään ja huomenna -hybriditilaisuus (Oulu / Online)
Nopsa-hanke ja MUUVI-hanke järjestivät yhteistyössä tapahtuman Oulun teatterilla. Hybriditilaisuutena järjestetyssä työpajassa käytiin mielenkiintoisten esimerkkien kautta läpi tietoturvan uhat, viimeisimmät vinkit, miten suojaudut ja miten parannat tietoturvaasi. Kouluttajana toimi Centria-ammattikorkeakoulun tietoturva-asiantuntija Tom Tuunainen.

Ti 4.4. Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta – yritys, miten sinne pääset? -hybriditilaisuus (Oulu / Online)
TUOKIO- ja MUUVI-hankkeet järjestivät yhteistyössä koulutuksen Ravintola Nallikarin miljöössä. Päivän aikana kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja mm. hiilikompensaation roolista yrityksen vastuullisuustyössä, kuinka matkailijat suhtautuvat matkailukohteen vastuullisuustyöhön, miten ympäristövastuun työkaluja voidaan hyödyntää markkinoinnissa sekä miksi ja miten yrityksen kannattaa edetä vastuullisuuspolulla.

Ma 20.3. Strategian uudet tuulet – muutosvoimaa yritykseesi -webinaari (Online)
Webinaarissa yritysten uudenlaisesta strategia-ajattelusta aiheesta keskustelivat väitöskirjatutkimuksen tehnyt Hanna Okkonen (KTT) sekä valmentaja ja MUUVI-hankkeen asiantuntija Sanna Oja (KTT). Tässä TOP 3 poimintaa keskustelusta: empatiakyky etenkin yrityksen asiakkaita kohtaan, ympäristön tarkkailu (megatrendit, hiljaiset signaalit, populaarikulttuuri) ja kyky mukauttaa yrityksen strategia nopeiden muutosten mukaan.

Ke 1.2. Vastuullisuus ja ennakointi – etumatkaa tulevaisuuden palveluihin -webinaari (Online)
Webinaarin asiantuntijavieraina toimivat Oamkin yliopettaja ja kouluttaja Sanna Oja sekä tulevaisuustutkija, yritysvalmentaja ja toimitusjohtaja Ilkka Halava. Puheenvuorossaan Sanna kertoi mm. YK:n kestävän kehityksen tavoitteista ja kuinka ne tulevat näkymään yritysten arjessa. Ilkan puheenvuorossa kuultiin toimintaympäristön muutoksesta vastuullisuuden, kohdealuemuutoksen sekä alustatalouden näkökulmasta.

 

Olimme mukana myös muiden järjestämissä tapahtumissa:


12.12. OIA-Olkkari (Oulu)

Ke–To 29.–30.11. ROIHU2023 (Tornio)


Ti 21.11. Kemin yrittäjien aamukahvitilaisuus (Kemi, kutsuvierastilaisuus)


Ti 21.11. Maalisuora – ICT-alan tapahtuma (Oulu) 

Ke 15.11. Kestävä kasvu 2023 -seminaari (Oulu)

TiTo 7.9.11. Teknologia 23 -teollisuusmessut

Ti 31.10. Luonnontuotealalle tehoa digitalisaatiolla ja teknologialla -webinaari (Online)

To–Pe 5.–6.10. Lapin matkailuparlamentti (Inari)

Ti 3.10. Visit KAMK -messut (Kajaani)

To 21.9. Business Torstai: Hyvinvointiyrittäjien aamubrunssi

Ke 20.9. Aamukahvitilaisuus matkailualan toimijoille (Tornio, kutsutilaisuus)


Ti 19.9. Lapin teollisuusyritysten iltapäivä (Tornio)

To 14.9. Pohjois-Suomen kokousmessut (Oulu, kutsutilaisuus)

Pe 18.8.–19.8. Ollikkala-messut (Kannus)

Pe 9.6. Maksuton yrittäjien kesätapahtuma Kemin Lumilinnalla (Kemi)

Ke 24.5. KiertotalousAreena -messut (Oulu)

Ti 9.5. Tulevaisuuden hyvinvoinnin kehittäjät II – Pienistä ideoista suuriin tuloksiin (Kajaani)

Ke 3.5. Teknologia yhteistyön ajurina – Arctic Smart Future Technologies (ASFT) -hankkeen päätösseminaari (Kemi)

To 2.2. Tuuni23-työelämätapahtuma (Oulu)

To 26.1. Big Friday 2023 (Kajaani)