Skip to content

Valmennusmateriaalit

Täältä löydät teemakohtaiset valmennusmateriaalit, joita hyödynnetään liikeideasi tai yrityksesi kehittämisessä valmentajasi kanssa sovittavalla tavalla. Materiaalit ovat pääosin tallenteita, mikä mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen.

Myynnin osaamispankki

Myynnin osaamispankista löydät Myyntiosaaminen kasvun keskiöön -hankkeessa tuotettujen valmennusten ja webinaarien tallenteet, esitysmateriaalit ja hyödyllisiä työkaluja myyntiosaamisen kehittämiseen.

Aamukahvi-webinaari: Tulevaisuudenkestävä B2B-myynti

Myyntivalmennus- ja webinaarisarjan aloitti sarjayrittäjä ja tietokirjailija Mikko Seppä. Puheenvuorossa Mikko kertoi, mitkä seikat vaikuttavat tulevaisuudessa myyntityöhön ja ostamiseen. Lisäksi Mikko kertoi, mitkä teknologiset muutokset mahdollistavat uudenlaisen myyntityön ja mihin tulisi nyt investoida, jotta olisi myös tulevaisuudessa kilpailukykyinen.

Aamukahvi-webinaari: Volyymi ratkaisee? Myyntiprosessin tehostaminen

Verkkoasema Oy:n toimitusjohtaja Tiina Räisänen kertoi mitkä ovat olleet Verkkoaseman näkökulmasta onnistumisen olennaisimmat elementit myyntiprosessissa ja sen tehostamisessa. Tiina esitteli webinaarissa kokoamansa 7 kohdan muistilistan myyntiprosessin kehittämiseen.

Lataa materiaali

Myyntivalmennus: Asiakasymmärryksen rakentuminen ja kohdeasiakkaan määrittäminen

Myykö yrityksenne juuri sitä mitä asiakkaat tarvitsevat? Asiakasymmärrys on myynnin näkökulmasta katsottuna yksi yrityksen kriittisistä toiminnoista. Asiakasymmärryksen rakentuminen ja kohdeasiakkaan määrittäminen -valmennuksessa käytiin läpi käytännön työkaluja asiakasymmärryksen kehittämiseen.

Valmennuksen materiaalit

Aamukahvi-webinaari: Asiakkaan ostokäyttäytymisen ymmärtäminen

Asiakkaan ostokäyttäytymisen ymmärtäminen -aamukahvi -webinaarissa asiantuntijavieraana yrittäjä ja UltraLeanBusiness Oy:n toimitusjohtaja Antti Leijala. Antti kertoi kuulijoille kuinka kerätä tietoa B2B-asiakkaan ostokriteereistä osana tarjousprosessia sekä kuinka hyödyntää kerättyä tietoa tarjousten voittoprosentin nostamisessa.

Webinaarin materiaalit

Myyntivalmennus: Myyntistrategiaa vai strategista myyntiä

Strategia lähtee liikkeelle asiakkaasta vai lähteekö? Onko yritykselläsi strategia ja selvä suunta, mihin tähdätä? Liikevaihdon kasvattamiseen ei ole olemassa yhtä ratkaisua, johtuen yritysten erilaisuudesta, siksi ratkaisu on suunniteltava yrityskohtaisesti. Myyntistrategiaa vai strategista myyntiä -valmennuksessa käytiin läpi strategisen suunnittelun prosessi ja erilaisia strategiamalleja.

Valmennuksen materiaali

Aamukahvi-webinaari: Myyntistrategialla kasvua ja kannattavuutta

Aamukahvi-webinaarin asiantuntijavieras Axendin perustaja ja toimitusjohtaja Jan Ropponen kertoi kuulijoille, kuinka myyntistrategian avulla saadaan kasvua ja kannattavuutta yritystoimintaan. Webinaarissa käytiin läpi myyntistrategian kannalta merkittäviä tekijöitä: ajankäytön hallinnan ja myyjien roolitusten priorisointi etenkin myyntityössä, markkinoinnin merkittävä rooli modernissa myyntistrategiassa sekä toimintatapojen muutoksesta myynnin johtamisessa.

Webinaarin materiaali

Myyntivalmennus: Myyntisuunnitelma ja -budjetti

Mikä on myyntibudjetin ja -suunnitelman merkitys yrityksen kassavirralle? Miten voit kasvattaa hyvin laaditulla myyntisuunnitelmalla yrityksen kassavirtaa? Myyntisuunnitelma ja -budjetti- valmennuksessa käytiin läpi myyntistrategiasta johdetun myyntibudjetin ja myyntisuunnitelman malleja ja työkaluja.

Valmennuksen materiaalit

Aamukahvi-webinaari: Palveluyrityksen myyntityö

Webinaarissa vieraillut asiantuntija Hotelli Iso-Syötteen yrittäjä Juha Kuukasjärvi kertoi millä keinoilla kotimaan ja ulkomaan myyntiä on saatu tehtyä pitkäjänteisesti ja kuinka kauppa on saatu kasvamaan sekä miten markkinat ja välineet ovat muuttuneet vuosien saatossa.

Myyntivalmennus: Myynnin operatiivinen suunnittelu ja ohjaus

Miten johdat myyntiiimiä tehokkaasti? Miten ohjaat ja motivoit tiimejä ja myyjiä parempiin tuloksiin? Valmennuksessa käytiin läpi myyntitiimien rakentamisen erilaisia toteutusvaihtoehtoja. Lisäksi pohdittiin, missä vaiheessa myyntitiimiä kannattaa alkaa rakentaa ja laajentaa sekä tarkasteltiin, millaiset kannustimet ja kannustinmallit voisivat toimia parhaiten yrityksessä.

Valmennuksen materiaali

Myyntivalmennus: Uusasiakashankinta ja potentiaaliset asiakkaat

Mitä on social selling ja mistä löytää potentiaaliset asiakkaat? Miten lähestyä ja houkutella uusia asiakkaita? Miten siirtyä push-ajattelusta pull-ajatteluun asiakkaiden hankinnassa? Entä mikä on yrityksesi asiakasviestin potentiaalinen toimittamiskanava? Vanhalle asiakkaalle on kannattavampaa myydä kuin uudelle. Uusia asiakkaita on kuitenkin hankittava liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

Valmennuksen materiaali

Aamukahvi-webinaari: Tekoälyn hyödyntäminen uusasiakashankinnassa

Webinaarissa asiantuntijavieraana Marianne Ylilehto, Oulun yliopiston markkinoinnin tohtoriopiskelija. Webinaarissa keskitytään siihen, miten tekoäly muokkaa sekä myyntiprosessia perustuen Seven Steps of Selling -teoriaan että työntekijän tietotaitoja.

Myyntivalmennus: Digitaalisten myyntikanavien strateginen hallinta

Mitä digitaaliset myyntikanavat ovat ja mikä tarkoitus niillä on? Mitä myyntikanavia yrityksellä on käytössä? Yrityksen myyntistrategiassa tulisi huomioida digitaaliset myyntikanavat. Valmennuksessa tutustuttiin yrityksen digitaalisen myynnin hallinnan strategiseen näkökulmaan.

Valmennuksen materiaali

Ostajapersoona-työkirja

Aamukahvi-webinaari: 300 000 kuukausikäyttäjää Suomen suosituimmalla nettikirpputorilla

Webinaarissa asiantuntijavieraana Vähänkäytetty.fi nettikirpputoriyrityksen toimitusjohtaja Ossi Salo. Hän kertoi konkreettisia esimerkkejä asiakashankinnasta sekä asiakkaan arvon mittaamisesta ja sen vaikuttamisesta markkinoinnin toimenpiteisiin.

Myyntivalmennus: Sähköposti myyntikanavana ja osana asiakassuhteen hoitoa

Millainen myyntikanava sähköposti on? Miten hyödyntää tätä helppoa ja edullista digitaalista kanavaa? Millainen rooli sähköpostilla voi olla asiakassuhteen hoitamisessa tai asiakkuuden jälkihoidossa? Työpajassa käytiin läpi työkaluja sähköpostimyyntiin ja asiakaskirjeen laadintaan.

Valmennuksen materiaali

Aamukahvi-webinaari: Sähköposti myyntikanavana – käytännön esimerkkejä

Webinaarin asiantuntijavieraina Liana Technologiesin myynnin ja markkinoinnin johtaja Pia Kangas ja asiakkuusjohtaja Iina Mikkola. Pia ja Iina kertoivat millaiset uutiskirjeet houkuttelevat ja tuottavat parhaiten liidejä, miten kasvattaa uutiskirjeen tuottavuutta sekä mitä tulee ottaa huomioon, kun sähköpostia käytetään myyntikanavana.

Webinaarin materiaali

Aamukahvi-webinaari: Myynnin kasvua pk-yrityksille Google-markkinoinnilla

Digizer Oy:n asiantuntijat Sinitta Ahonen ja Oskari Ilomäki kertoivat, miten yritykset voivat konkreettisilla toimenpiteillä edistää myyntiä Googlen avulla. Webinaarissa käytiin läpi myynnin kasvattamista esimerkkitapausten avulla ja kerrottiin, miten Googlen työkaluja hyödyntämällä voidaan tavoittaa asiakas eri ostoprosessien vaiheissa sekä maksettujen että maksamattomien kanavoiden avulla.

Webinaarin materiaali

Myskin aamukahvi-webinaari: Mitä Amazonissa onnistuminen vaatii?

Vuodesta 2017 lähtien Amazon-kauppiaana toiminut Jari Tuovinen kertoo, mitä Amazonissa menestyminen vaatii ja mitä asioita yrityksen tulee tietää välttääkseen yleisimmät ”sudenkuopat” Amazonin maailmassa. Webinaarissa kuullaan mm. mikä merkitys kilpailutilanteella, asiakastyytyväisyydellä ja tuotelistauksen optimoinilla on Amazonissa pärjäämisen kannalta.

Webinaarin materiaali

Aamukahvi-webinaari: Ostajan saappaissa

Yrittäjä ja strategia- ja palvelumuotoilija Johanna Laurinen kertoo, miten voit hypätä ostajan saappaisiin – kuinka ymmärtää paremmin asiakasta ja ostamisen tilanteita ja miten voit kehittää palveluitasi ja tuotteitasi tähän ymmärrykseen pohjautuen. Webinaarissa tutustutaan palvelumuotoilun mahdollisuuksiin asiakaskokemuksen kehittämisessä sekä mm. ostajaprofiileihin ja ostopolkuun.

Webinaarin materiaali