Marjo-Kaisa Liukkonen

Koulutussihteeri
Ammatillisen opettajankoulutuksen yksikkö/Ammatillinen opettajakoulutus

Työhuone: Linnanmaa 7C310
050 4320291
etunimi.sukunimi@oamk.fi
Vastaanotto­aika: jatkuva

Tarkempi tehtävänkuvaus

Hanketyö/ammatillisten opettajien täydennyskoulutus Osaamisen kehittäminen ja henkilöstökoulutus Täydennyskoulutuksen opiskelijahallinta, opintosuoritusten seuranta ja todistukset.

Julkaisut

Henkilön julkaisut Juulissa

Esimies

Erja Kotimäki

Sijainen

Arja Räinä-Räisänen