Kirsi Koivunen

Yliopettaja, tiimipäällikkö
Sosiaali- ja terveysalan yksikkö/Sosiaali- ja terveysalat, yhteiset

Työhuone: F2096, rakennus Louhi
050 9135979
etunimi.sukunimi@oamk.fi

Tarkempi tehtävänkuvaus

?Opetusaineet: Arvostava toimintakulttuuri henkilöstöjohtamisessa, johtamisella tehokkuutta ja vaikuttavuutta, palvelumuotoilu, opinnäytetöiden ohjaus ?Vastuualueet: tutkintovastaava (sosiaali- ja terveysalan Master- tutkinto-ohjelmat), tutkinto-ohjelmien ops-työ, opintojen ohjaus ?Muut tehtävät: tutkija/asiantuntija (OSMU-hanke),

Julkaisut

Henkilön julkaisut Tiedejatutkimus.fi -palvelussa

Esimies

Taina Junttila