henkilökorttikuva/photo

Vesa Moilanen

Yliopettaja, tutkintovastaava
Tekniikan ja Luonnonvara-alan yksikkö/Tekniikka ja luonnonvara-ala, yhteiset

040 6307641
etunimi.sukunimi@oamk.fi

Tarkempi tehtävänkuvaus

? Vastaa tekniikan ja luonnonvara-alan YAMK tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmasta ja sen kehittämi-sestä yhteistyössä yksikönjohtajan, koulutuspäälliköiden, ja tutkinto-ohjelman opettajien (yliopettajat ja lehtorit) kanssa, sekä muiden sidosryhmien kanssa. ? Varmistaa, että YAMK kurssien toteutussuunnitelmat ovat oikein ja tiedottaa niistä koulutuspäällikköä, vastuuopettajia ja koulutuspalveluita. ? Seuraa tutkinto-ohjelman läpäisyä sekä tutkintojen valmistumista, ja raportoi niistä yksikönjohtajalle. ? Huolehtii YAMK opintojen etenemisen seurannasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä ? Ohjaa YAMK-opinnäytetöitä vastuuopiskelijoiden osalta. ? Vastaa opintojen hyväksilukemisesta sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menettelystä tut-kinto-ohjelmassa ? Hyväksyy opiskelijoiden henkilökohtaiset opintosuunnitelmat tarvittaessa ? Osallistuu tutkinto-ohjelmaan liittyvien asioiden tiedottamiseen ? Osallistuu opiskelijarekrytointiin ja koulutuksen markkinointiin ? Vastaa opiskelijapalautteiden läpikäynnistä, analysoinnista ja kehityssuunnitelman tekemisestä ? Toimii opiskelijarajapinnassa yhteistyössä opiskelijapalveluiden, opinto-ohjaajien ja tuutoropettajien kanssa YAMK-tutkintojen osalta, sekä osallistuu muuhun YAMK-sidosryhmä yhteistyöhön. ? Osallistuu Oamkin YAMK tutkintovastaavien tiimin toimintaan ja kehittämiseen.

Julkaisut

Henkilön julkaisut Juulissa

Esimies

Ville Isoherranen