Kaisa Orajärvi

Lehtori, tutkintovastaava
Informaatioteknologian yksikkö/Tietotekniikka

Työhuone: 5B301
050 5176758
etunimi.sukunimi@oamk.fi

Tarkempi tehtävänkuvaus

Laboratorioinsinöörin tehtävänä on laboratorioiden ylläpito, laboratorioiden toimintaan liittyvien hankintojen suunnittelu ja toteutus, ja laboratorioiden aktiivinen kehittäminen. Laboratorioinsinööri osallistuu myös hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Hän voi toimia hankkeissa myös projektipäällikön roolissa. Projektipäällikkönä hän tuntee erilaiset kansalliset ja kansainväliset rahoitusinstrumentit, hänellä on käytännön kokemusta hankevalmistelusta, ja hän omaa hyvät neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot. Hankkeissa tehtävään sisältyy aktiivinen julkaisutoiminta ja yhteydenpito tutkimusryhmien ja alueen ICT-yritysten kanssa. Lisäksi hän osallistuu tarvittaessa osaamiseensa liittyvän opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Julkaisut

Henkilön julkaisut Juulissa

Työjärjestys

http://www.oamk.fi/tyojarjestykset/otek/opettajat/OPET_kaisa.htm

Esimies

Susanna Kujanpää