Skip to content

Kulttuurialan ylempi AMK / Master of Culture and Arts, Digital Performance

Tutkinto

Master of Culture and Arts / Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike

Medianomi (ylempi AMK)

Musiikkipedagogi (ylempi AMK)

Tanssinopettaja (ylempi AMK)

Tutkintonimike määräytyy pohjakoulutuksen ja tutkintoon tehtävän kehittämistehtävän mukaan.

Laajuus/kesto

60 op / 1–2 vuotta

Tutkinto-ohjelma

Degree programme in Digital Performance

Aloituspaikat

20

Opetusjärjestelyt

Opetus toteutetaan pääosin verkko- ja etäopetuksena. Lisäksi järjestetään 3-4 lähiopetusjaksoa Oulussa. Lähiopetusjaksot toteutetaan lukuvuoden aikana myöhemmin ilmoitettavina ajankohtina ja ne alkavat Oulussa kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille pakollisella lähiopetusjaksolla, jonka aika tarkentuu myöhemmin (elo- tai syyskuu).

Kampus

Linnanmaan kampus

Yliopistokatu 9, 90570 Oulu

Hakuaika

3.–17.1.2024 klo 15.00

Koulutus alkaa

Syksy 2024

Valintaperusteet

Hakukelpoisuus 

Pohjakoulutusvaatimuksena on

  • korkeakoulututkinto
  • Suomessa suoritettu opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

Hakijan tulee osoittaa hakuvaiheessa riittävä englannin kielen taito. 

Lisätietoa englannin kielen taidon osoittamisesta 

Lisäksi hakijalla tulee olla tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden (2) vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan ala, jolle nyt ollaan hakemassa sekä ala, jolta pohjakoulutus on.

Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus. Työkokemusta huomioidessa opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinto voi olla miltä alalta tahansa. 

Haussa käytettävä tutkinto tulee olla suoritettu 11.7.2024 mennessä. Hakukelpoisuuteen edellytettävä kahden vuoden työkokemus tulee olla hankittu 31.7.2024 mennessä. 

Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla. 

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. 

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. 

Huom. Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja voivat olla ennen vuotta 2001 aloitetut tutkinnot, joiden tutkintotodistuksessa mainitaan kyseinen tutkintoaste (esim. teknillisessä oppilaitoksessa suoritetut insinöörin ja teknikon tutkinnot, opistoasteen sairaanhoitaja, opistoasteen merkonomi). Ammattiopistoissa suoritettavat ammatilliset perustutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja. Myöskään ammatti- tai erikoisammattitutkinnot eivät ole opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoja. 

Ennakkotehtävä

Opiskelijavalinta suoritetaan ennakkotehtävän ja haastattelun perusteella. Hakijalta edellytetään haastatteluun osallistumiseksi seuraavien ennakkotehtävien suorittamista:

  1. saatekirje
  2. ansioluettelo
  3. kehittämistehtävän alustava suunnitelma, jossa kuvataan ehdotettu kokeellinen performanssi- tai installaatioprojekti, jota opintojen aikana työstetään.

Ennakkotehtävät laaditaan englannin kielellä. Ennakkotehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Ennakkotehtävät liitetään yhtenä pdf-muotoisena tiedostona sähköiseen hakulomakkeeseen Opintopolku-palveluun 24.1.2024 klo 15 mennessä. Tarvittaessa dokumentti voi sisältää linkkejä esimerkiksi videoihin tai kotisivulle. Linkkien toimivuus on hakijan vastuulla.

1. Saatekirje (vähintään 600 sanaa)

Saatekirjeen tarkoituksena on kuvata hakijan motivaatiota ja kertoa hänen kiinnostuksen kohteistaan ja tavoitteistaan sekä valmiudestaan opiskella ohjelmassa. Käytännössä se selittää, miksi hakija tulisi hyväksyä opiskelijaksi. Hakija kuvaa urasuunnitelmiaan ja miten opinnot liittyvät siihen. Hakija esittelee myös, miten hän aikoo järjestää opinnot työ- ja elämäntilanteensa mukaan. Hakija arvioi myös tämänhetkisiä taitojaan suhteessa opinto-ohjelman opetussuunnitelmaan.

2. Ansioluettelo

Ansioluettelo tulee esittää tiiviissä muodossa. Siinä tulee näkyä muun muassa suoritetut opinnot, työhistoria ja tarvittaessa luettelo julkaisuista.

3. Kehittämistehtävän alustava suunnitelma, jossa kuvataan ehdotettu kokeellinen performanssi- tai installaatioprojekti (vähintään 600 sanaa)

Kehittämistehtävän alustavassa suunnitelmassa hahmotellaan opiskelijan tulevan opinnäytetyön/projektin alustava aihe (tai osa siitä). Opinnäytetyön aihetta voidaan kuitenkin tarvittaessa vaihtaa opintojen aikana. Suunnitelmassa hakijan tulee kuvata yksi tai useampi kokeiluprojekti, jonka parissa hän aikoo työskennellä opintojensa aikana. Kehittämistehtävän tulee liittyä digitaaliseen performanssiin. Suunnitelman tulee olla yksityiskohtainen ja sen tulee sisältää tulevan työn kuvauksen ja aikataulun, jotka tarvitaan kokeilun loppuun saattamiseen. Siinä on esiteltävä myös jo toteutetut toimet tai luodut kumppanuudet hankkeen tukemiseksi (jos tällaisia toimia tai kumppanuuksia on jo olemassa). Suunnitelman avulla arvioidaan opiskelijan lähestymistapaa projektiin. Kaiken kaikkiaan tutkinto keskittyy työelämää ja/tai kulttuurialan kehitystä edistävään tutkimukseen.

Haastattelu

Haastatteluun kutsutaan enintään kaksi kertaa aloituspaikkojen mukainen määrä hakijoita. Kutsuttaville ilmoitetaan henkilökohtainen haastatteluaika maalis-huhtikuulle 2024.

Haastattelun pisteytys on 0–100 pistettä (alin hyväksyttävä pistemäärä 20 pistettä).

 

Hakuohjeet

Hakuohjeet yhteishaussa hakemiseen löydät täältä

 

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut
puh. 029 448 9001
admissions@oamk.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä

Paldanius Mika
Opintovastaava, Hyvinvointi ja kulttuuri, yamk-tutkinnot
040 3580230

Rodrigues da Cunha Vanessa
Yliopettaja, Sosiaaliala, kuntoutus ja kulttuuri
050 4348954