Skip to content

Upseerista rakennusmestariksi

Aarno Taskila on kolmannen vuoden rakennusmestariopiskelija Oulun ammattikorkeakoulusta. Hänen työpolkunsa on kulkenut upseerin ja korjausrakentajan töiden kautta rakennusmestariksi.

– Pitkin korjausrakentajan uraani sain eriasteisia urheiluvammoja, joten lääkintäalalla työskentelevä vaimoni ohjasi minut OYSiin ammatilliseen kuntoutustutkimukseen. Minulle alettiin tehdä ammatillista kuntoutussuunnitelmaa, ja työeläkeyhtiöni tukemana syntyi ajatus pyrkiä opiskelemaan rakennusmestariksi, Aarno kertoo.

Aarnolla on menossa kolmas vuosi opintoja, ja hänen mukaansa opinnot ovat sujuneet erinomaisesti. Aarno opiskelee monimuotototeutuksessa ja tekee opintojensa ohella myös töitä.

– Monimuoto-opiskelu vaatii todella paljon itsekuria. Opintoihin pitää käyttää aikaa ja perehtyä kunnolla. Lisäksi pitää olla oikeasti kiinnostunut ja motivoitunut.

Aarno on saanut sovitettua työt ja opinnot hyvin yhteen.

– Herään aamuneljältä ja menen viideksi työmaalle, jossa työskentelen viidestä kuuteen tuntia ja sen jälkeen vietän päivän opiskellessa.

Aarno opiskelee usein yhdessä opiskelukavereidensa kanssa. Hän painottaa sitä, että opiskellessa on tärkeää verkostoitua ja jakaa osaamista opiskelukavereiden kesken.

Oppeja teorian ja käytännön kautta

Rakennusmestarin opinnot sisältävät paljon teoriaa ja käytännön opiskelua tulee työmaajaksojen sekä harjoittelun kautta.

– Olen kokenut erityisesti teorian oppimisen todella hyödylliseksi. Teoriatietämykseni rakenteista ja materiaaleista on laajentunut ja olen oppinut paljon uutta.

Opinnot ovat aiheuttaneet Aarnolle palkitsevia hetkiä, kun hän on päässyt sovittamaan teoriaa käytäntöön. Hän teki viime kesänä sekä kiinteistön julkisivu- että lisäeristämisremontin ja oli jo tuolloin kiinnostunut tietämään, miten lasketaan teoreettisesti esimerkiksi lämmön siirtyminen rakenteesta, seinärakenteen U-arvo sekä kosteuden tiivistyminen.  

– Tämä aihe on meillä juuri nyt käsittelyssä opinnoissa ja olen saanut tehdä siitä paljon omia harjoitustöitä. Harjoitustöiden kautta olen päässyt toteamaan, että kesällä tekemäni remontti on mennyt hienosti, rakenteet ovat terveitä ja rakennus on jalostunut minun käsissäni parempaan kuntoon.

Koulutuksesta hyvät valmiudet työelämään

Rakennusmestarin koulutus antaa erinomaiset valmiudet työskennellä esimerkiksi rakennuskohteiden valvojana, rakennusalan työnjohtajana tai yrittäjänä.

– Koulutusta on mahdollista hyödyntää myös usealla eri sektorilla. Rakennusalan lisäksi opinnoista voi olla hyötyä esimerkiksi kaupallisella tai teknisellä alalla.

Aarno kertoo, että hänellä on selkeät urasuunnitelmat opintojensa jälkeen.

– Olen hankkinut opintojeni aikana kiinteistöomaisuutta, kuten sijoitusasuntoja sekä rakennuspaikkoja. Valmistuttuani haluan toimia kiinteistösijoittajana ja itsenäisenä yrittäjänä. Olen jo aloitellut tätä työtä opintojen ohella.

Alan työkokemuksesta hyötyä opinnoissa

Aarno suosittelee rakennusmestarin opintoja erityisesti sellaisille, joilta löytyy jo ammatillista taustaa rakentamiseen.

– Rakennusmestarin opinnot sopivat hyvin jo aiemmin rakennusalalla työskenneille, sillä silloin löytyy jo käytännön kokemusta työmaalta. Koulutuksen ja sitä kautta saadun teorian soveltaminen työelämään onnistuu helpommin, kun sen osaa yhdistää aiempaan kokemukseen.

Siitä huolimatta, että alan työkokemuksesta on hyötyä, sopii koulutus hyvin myös muille alalla työskentelystä haaveileville.