Toimintaterapeutin koulutuksesta monipuolista osaamista ja samanhenkisiä ystäviä

Toimintaterapeutiksi Oulun ammattikorkeakoulussa opiskeleva Juulia Kotilainen on pitänyt erityisesti opintojen monipuolisuudesta. Juulia kokee saavansa opinnoista hyvät perusteet toimintaterapeutin ammattiin, ja hän odottaa innolla työelämää.

Juulia Kotilaisen mukaan toimintaterapeutin ammatissa hyötyy itseohjautuvuudesta, ongelmanratkaisutaidoista ja kyvystä tarttua haasteisiin. Kuva: Jelena Kotilainen

Halu auttaa ihmisiä ja kiinnostus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen saivat Juulia Kotilaisen hakemaan toimintaterapeutin koulutukseen. Aiemmin Juulia on opiskellut matkailuvirkailijan ja urheiluhierojan tutkinnot, mutta kumpikaan ala ei tuntunut hänestä täysin omalta. Nyt hän kokee opiskelevansa unelmiensa ammattiin.

– Olen kiinnostunut ihmisten terveyden tukemisesta ja edistämisestä, asiakaslähtöisestä työskentelystä sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta yksilö- ja väestötasolla. Nämä kaikki asiat yhdistyvät toimintaterapeutin työssä.

Opintojen aloittaminen Oulun ammattikorkeakoulussa oli Juulialle hyppy tuntemattomaan, sillä hän ei ollut koskaan aiemmin käynyt Oulussa. Juulia ei kuitenkaan ole katunut päivääkään, että hän lähti opiskelemaan koulutusta Oulun ammattikorkeakouluun.

– Löysin heti ensimmäisien koulupäivien aikana paljon samanhenkisiä ihmisiä, joihin on ollut mahtavaa tutustua opintojen aikana. Oamkin lehtorit puolestaan ovat todella omistautuneita toimintaterapialle, joka on tuonut itselleni vielä lisää intoa ja motivaatiota alaa kohtaan.  

Juulian mielestä opinnot ovat olleet ennen kaikkea monipuolisia. Hän kertoo saaneensa onnistumisen kokemuksia siitä, kun on päässyt haastamaan itseään myös sellaisissa asioissa, joista on ollut aluksi epävarma.

– Mielenkiintoisia opintoja on ollut todella paljon. Opinnoissa otetaan hyvin huomioon eri kokonaisuudet ja moniammatillisuus.

Juulia on pitänyt myös siitä, että oman osaamisen kehittämiseen ja ajan hermolla pysymiseen kannustetaan koko ajan.

Teoria ja käytäntö nivoutuvat hyvin yhteen

Toimintaterapeutin opintojen monimuotototeutus sopi Juulian elämäntilanteeseen hyvin, sillä se mahdollisti opiskelun myös toisessa kaupungissa asuvan kumppanin luona. Juulian mielestä monimuoto-opiskelussa on ollut hyvässä suhteessa etä- ja lähiopetusta. Hän on kokenut opiskelun myös yhteisölliseksi, vaikka etäopiskelua onkin paljon.

– Vaikka olisi etäopiskelua, ovat luokkakaverit aina valmiita auttamaan yhteisten digitaalisten kanavien välityksellä. Olen saanut opinnoista myös todella hyviä ystäviä.

Juulian mukaan teoria ja käytäntö nivoutuvat opinnoissa hyvin yhteen. Tutkimus- ja teoriatietoon pohjautuvista opeista näytetään aina käytännön esimerkkejä ja niitä sovelletaan käytäntöön. Työharjoitteluja koulutuksessa on jokaisena opiskeluvuonna.

– Harjoittelut ovat aina vain vahvistaneet sitä tunnetta, että haluaa tehdä juuri tätä työtä tulevaisuudessa. Jokaisesta harjoittelusta saa jotain uusia näkökulmia ja oppii lisää.

Teorian ja käytännön taitojen oppimisen lisäksi Juulia kokee opintojen paranteen hänen englannin kielen taitoaan, sillä iso osa oppimateriaaleista on englanninkielisiä.

– Vaikka olen tehnyt matkailualalla töitä ja käyttänyt paljon englannin kieltä, on ollut hienoa huomata sen edelleen kehittyvän.

Haaveissa lisäkouluttautuminen

Juulia kertoo voivansa lähteä koulutuksen jälkeen hyvillä mielin työelämään, sillä koulutus antaa hyvät perusteet toimintaterapeutin ammattiin.

– Tietysti työelämässä oppiminen vielä jatkuu, mutta odotan sitä innolla.

Vaikka toimintaterapeutin opinnot tuovat Juulialle jo kolmannen ammatin, haaveilee hän vielä tulevaisuudessa lisäkouluttautumisesta.

– Haluan pystyä tarjoamaan asiakkaille parasta mahdollista toimintaterapiaa, jonka voi taata lisäkouluttautumisella ja ajan hermolla pysymisellä.

Vakavan rennolla asenteella opiskelemaan

Juulian mukaan toimintaterapeutin työssä on hyötyä itseohjautuvuudesta, ongelmanratkaisutaidoista ja kyvystä tarttua haasteisiin. Hän suosittelee alaa kuitenkin kaikille kiinnostuneille, sillä alalla tarvitaan kaikenlaisia ihmisiä.

– Kannustan hakeutumaan opintoihin, jos on kiinnostunut tukemaan ja mahdollistamaan asiakkaiden itsenäistä suoriutumista ja osallistumista elämän jokapäiväisissä toiminnoissa.

Tulevia opiskelijoita Juulia kehottaa nauttimaan opiskeluajasta ja opiskelemaan yhdessä luokkakavereiden kanssa.

– Opintoihin kannattaa suhtautua sellaisella vakavan rennolla asenteella. Opinnot pitää ottaa tosissaan, mutta samalla niistä pitää ehdottomasti myös nauttia.