Skip to content

Rakennustekniikan insinööriopinnoista jättimäisen hankkeen työnjohtajaksi

Mikko Pitkänen on suorittanut Oamkissa sekä talotekniikan että rakennustekniikan AMK-tutkinnot. 15-vuotiaasta asti rakennusalalla työskennellyt Mikko koki, että molemmat alat tuntuvat omalta ja alojen osaaminen tukee toisiaan.

Aikaisemmin talotekniikan insinöörin tutkinnon suorittanut Mikko koki, että osaaminen rakennustekniikan alalta tukisi ammattitaitoa ja voisi viedä uralla yhä haastavampiin tehtäviin. Päivätöiden ohella suoritettu rakennustekniikan AMK-tutkinto tuli valmiiksi vuonna 2022 ja onkin tuonut täydentävää osaamista rakentamisen alalta sekä vastuullisen työn suuressa projektissa.

Oamk valikoitui opiskelupaikaksi laajan opintotarjontansa ja hyvän sijaintinsa vuoksi. Ja onhan Oulu Mikon kotikaupunki. Opintojen parasta antia opiskelukavereiden ja hyvän yhteishengen ohella olivat tutustumiskäynnit rakennusalan yrityksissä. Vierailut antoivat mielenkiintoisen mahdollisuuden päästä tutustumaan alan yritysten toimintatapoihin. Yritysvierailuilla solmitut kontaktit kantavat hedelmää vielä tänäkin päivänä.

– Oikeanlaisessa porukalla oppitunnit ovat olleet erittäin mielenkiintoisia ja näitä keskusteluja on jatkettu vielä omallakin ajalla.

Lähiopetuksen ohella opintoja suoritettiin paljon myös etänä, joten opiskelu oli helppoa aikatauluttaa muiden menojen rinnalle.

Harjoitteluohjelma toi turvaa ja takasi työllistymisen

Mikko haki ja pääsi heti opintojen ensimmäisenä vuotena mukaan Skanskan Oppiva -harjoitteluohjelmaan. Koko opintojen ajan kestänyt harjoitteluohjelma takasi kesätyöt lukuvuosien väleihin. Harjoitteluohjelma mahdollisti myös sen, että valmistumisen jälkeen Mikko pääsi heti työllistymään yritykseen eikä työpaikan saamisen suhteen ole tarvinnut olla huolissaan.

– Harjoittelussa oleminen antoi hyvää käytännön kokemusta ja uusia näkökulmia, joita ei koulussa oppinut. Näiden käytännön oppien ansiosta osa kursseista oli lähtökohdiltaan helppoja, sillä kurssien sisällön oli jo oppinut harjoittelussa ollessa.

Mielenrauhaa tuonut harjoitteluohjelma mahdollisti sen, että opintoihin pystyi keskittymään täysillä, eikä energiaa tarvinnut käyttää työnhakuun.

Tähtäimessä yhä vaativammat työtehtävät

Päällikkötason työtehtäviin tulevaisuudessa pyrkivä Mikko on saanut opintojensa myötä vastuullisen pestin. Toiveissa on jatkossakin päästä työllistymään haasteellisiin hankkeisiin.

– Tällä hetkellä olen vanhempana työnjohtajana OYS2030-sairaalahankkeessa ja kerään kokemusta erikoisrakentamisesta, sillä vastuualueeni ovat leikkaus- ja kuvantamissalit. Tavoitteenani on päästä etenemään uralla päällikkötason tehtäviin, sillä minua kiinnostaa asioiden johtaminen isommassa kuvassa.

Tekniikan alasta kiinnostuneille rakennustekniikka on loistava vaihtoehto, koska palkkaus on moniin muihin aloihin nähden kilpailukykyistä ja etenemismahdollisuuksia on paljon niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella. Itsensä voi työllistää myös yrittäjänä.

– Rakennusalalla pääsee olemaan paljon tekemisissä eri ihmisten kanssa, minkä ansiosta uusia kontakteja tulee todella paljon ja parhaista tulee todennäköisesti kavereita loppuelämäksi!