Skip to content

Minna Eriksen: ”Sain opinnoista lisää varmuutta”

IT-alalla pitkän uran tehnyt Minna Eriksen vaihtoi alaa ja opiskeli toimintaterapeutiksi nelikymppisenä. Syksyllä 2020 ikuiseksi opiskelijaksi tunnustautuvaa Minnaa kutsuivat ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnot, ja alkuvuodesta 2022 hän valmistuu Oamkista hyvinvointia edistävien digipalvelujen asiantuntijaksi.

– Koulutuksessa yhdistyivät teknologia ja sote-puoli. Se sopi minulle, koska olin jo toimintaterapeuttiopinnoissani tehnyt opinnäytetyöni etäkuntoutuksesta.

Alanvaihtoa miettiessä vanhan ja uuden osaamisen yhdistäminen oli Minnan toive alusta asti. Perheellisenä ja työssäkäyvänä opiskelu vaati kuitenkin paljon.

– Aikataulu piti tehdä ja siinä piti pysyä. Siinä puntaroitiin rohkeutta luopua vapaa-ajasta – opiskelusta tuli sitä ”omaa aikaa”.

Silti YAMK-opinnot työn ohella olivat Minnalle selkeä valinta. Hänellä oli tahto yhdistää käytännön osaamiseensa myös teoriatietoa.

– Halusin vankemmat tiedot sote-alan teknologiasta, jonka kanssa olen työssäni tekemisissä. Halusin myös ottaa paremmin haltuun teknisen terminologian, jotta tuntisin itseni varmemmaksi teknisistä asioita puhuttaessa.

YAMK-opinnot toivat siis itsevarmuutta omaan työhön, mutta myös selkeän ammatti-identiteetin. Alkuperäinen oma ammatti tuntui vaikealta nimetä.

– Mitä tekee Bachelor of Arts? Nyt voin ylpeästi sanoa, että olen toimintaterapeutti ja sote-alan digipalvelujen asiantuntija!