Skip to content

Maahanmuuttajien valmentava koulutus kohotti kielitaitoa ja antoi eväät korkeakouluopintoihin

Pilar Murcia Pozuelo ja Binyam Wolde ovat käyneet maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen Oulun ammattikorkeakoulussa. Valmentavan koulutuksen jälkeen Pilar ja Binyam jatkoivat polkuopintoihin, joista Binyam on jo päässyt tutkinto-opiskelijaksi liiketalouden koulutukseen.

– Huikea mahdollisuus kehittää suomen kielen osaamista ja päästä opiskelemaan ammattikorkeakouluun.

– Mahtava koulutus, jossa on ihan parhaat opettajat ja hyödyllisiä kursseja.

Muun muassa näillä sanoilla kuvailevat opiskelijat Pilar Murcia Pozuelo ja Binyam Wolde Oulun ammattikorkeakoulun maahanmuuttajille tarjoamaa korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta. Valmentavan koulutuksen suoritettuaan opiskelijat voivat hakea avoimen korkeakoulun polkuopintoihin. Jos opiskelija suorittaa avoimessa opintoja 55 opintopisteen edestä, voi hän hakea tutkinto-opiskelijaksi ja suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon.

Espanjasta Suomeen muuttanut Pilar on opiskellut aiemmin kotimaassaan fysioterapeutiksi. Suomessa hän halusi opiskella itselleen toisen ammatin, joten hän haki Oamkin korkeakouluopintoihin valmentavaan koulutukseen. Valmentavan koulutuksen käytyään hän on jatkanut sairaanhoitajan polkuopintoihin.

– Haluaisin tulevaisuudessa erikoistua anestesiahoitajaksi ja työskennellä leikkausosastolla. Haaveilen myös kuntoutuksen asiantuntijan ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta, Pilar kertoo.

Pilarin mielestä valmentava koulutus antoi hyvät valmiudet korkeakouluopintoihin. Erityisesti Pilarille jäi mieleen se, miten hyvää suomen kielen opetusta hän koulutuksessa sai.

– Opinnot kartuttivat todella paljon suomen kielen osaamistani ja sain paljon hyödyllistä tietoa siitä, miten suomalaisissa ammattikorkeakouluissa opiskellaan.

Vaikka sairaanhoidon opiskelu on ollut Pilarin mukaan raskasta, kokee hän opintojen sujuvan hyvin. Myös tukea ja ohjausta on ollut saatavilla aina tarvittaessa.

– Tietysti opiskelu ottaa aikaa ja vaatii paljon, sillä sisällöt ovat suomenkielisiä ja joukossa on paljon vierasta sanastoa. Tuutoreilta ja opettajilta saa kuitenkin aina apua.

Oulun ammattikorkeakoulussa toimi 2,5 vuoden ajan MAIKO-hanke, jonka tavoitteena oli edistää maahanmuuttajien korkeakoulututkinnon suorittamista. Hankkeessa maahanmuuttajaopiskelijoiden tukena oli suomen kielen opettaja, josta sekä Pilar että Binyam ehtivät hyötyä opintojensa aikana.

– Se oli todella hyödyllistä, kun saimme myös asiantuntijatasolle menevää suomen kielen opetusta. Onneksi apua saa kuitenkin edelleen, vaikka suomen kielen opettajaa eikä hankkeen tarjoamaa tukea olekaan enää tarjolla, Pilar sanoo.

Kielitaidosta merkittävin apu

Etiopiasta kotoisin oleva Binyam on valmistunut kotimaassaan ekonomiksi. Hän on käynyt Oamkissa korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen, jatkanut liiketalouden polkuopintoihin ja päässyt tutkinto-opiskelijaksi liiketalouden tutkinto-ohjelmaan. Opinnoissaan hän on suuntautunut taloushallintoon.

– Haaveilen kirjanpitäjän työstä jossain isossa yrityksessä tai oman yrityksen perustamisesta. Suomessa on niin hyvä koulutusjärjestelmä, että uskon saavani tästä koulutuksesta todella hyvät valmiudet työelämään.

Binyam kuvailee ennen liiketalouden opintoja käymäänsä valmentavaa koulutusta hyvänä väylänä korkeakouluopintoihin, jossa oppi monipuolisesti hyödyllisiä ja mielenkiintoisia asioita. Erityisen tärkeänä hän on pitänyt opinnoissa suomen kielen opetusta, sillä monilla maahanmuuttajilla on haasteita kielen kanssa.

– Etenkin jos haluaa opiskella ammattikorkeakoulussa ja pitää hallita myös ammattisanastoa, tarvitsee hyvää kielitaitoa.

Lisäksi Binyam kertoo oppineensa muun muassa tiimityöskentelytaitoja, tärkeää tietoa koulutusympäristöstä, opiskelukulttuurista ja oppimistekniikoista.

– Kaikki oli todella mukavaa. Opettajat auttavat ja tekevät parhaansa. Ammattikorkeakoulussa on niin korkea taso, että maahanmuuttajien olisi vaikeaa päästä opiskelemaan ilman valmentavaa koulutusta ja saamaamme tukea.

Liiketalouden tutkinto-opiskelijaksi pääseminen tuntui Binyamista mahtavalta, vaikka häntä jännittikin suomen kielen puhuminen suomalaisten opiskelijoiden kanssa.

– Olin aluksi hieman epävarma kielen suhteen, sillä suomalaiset nuoret käyttävät paljon puhekieltä. Kaikki on kuitenkin mennyt hyvin, ja opiskelu on ollut todella mukavaa.  

Motivaatio ja kielitaito tärkeää

Binyam ja Pilar ovat yksimielisiä siitä, että valmentava koulutus ja maahanmuuttajana opiskelu ammattikorkeakoulussa vaativat opiskelijalta ennen kaikkea motivaatiota.

– Opiskelu vaatii aikaa ja jaksamista, kun pitää opiskella eri äidinkielellä. Vaikka opiskelu on haastavaa, on minulla niin kova halu oppia, että jaksan, Binyam sanoo.

Motivaation ohella opiskelu vaatii kielitaitoa, jonka lähtötaso tulee olla valmentavassa koulutuksessa vähintään B1.1. Korkeakouluopintoihin jatkavien opiskelijoiden kielitason on oltava B1-B2.

– Jos opiskelisin omalla äidinkielelläni, olisi opiskelu tietysti nopeampaa ja helpompaa. Suomessa oppiminen ottaa enemmän aikaa, mutta opiskelu mahdollistaa minulle tulevan ammatin ja samalla kielitaidon kehittymisen, Pilar kommentoi.

Pilar ja Binyam suosittelevat Oamkin maahanmuuttajien koulutus- ja ohjauspalveluja kaikille maahanmuuttajille.

– Olen kertonut opiskelusta monelle ystävälleni ja suositellut kouluttautumista Oamkissa, Binyam kertoo.

– Vaikka löytyisikin jo koulutustaustaa omasta kotimaasta ja hallitsisi suomen kielen perusteet, oppii koulutuksessa ammatin harjoittamiseen tarvittavaa ammattisanastoa. Korkeakoulussa opiskelu on hyödyllistä varmasti kenelle tahansa maahanmuuttajalle, Pilar lisää.