Liiketalouden opinnot johtivat innostavaan työhön markkinoinnin ja myynnin parissa

Liiketalouden tradenomiksi Oulun ammattikorkeakoulusta valmistunut Patrik Kortet on rakentanut uraansa yritysmarkkinoinnin parissa. Työelämässä hän on kokenut opintojen merkittävimmiksi hyödyiksi yritysjuridiikan opinnot ja markkinoinnin teoriat.

Patrik Kortetin kiinnostus liiketalouteen juontaa juurensa nuoruusvuosiin, vaikka hän ei vielä tuolloin ajatellutkaan rakentavansa uraa sillä alalla. Patrikin ensimmäisenä urahaaveena oli hakeutua rakennusalalle, sillä hän oli kiinnostunut käsillä tekemisestä. Lukiossa rakennusalan haaveiden sijaan Patrik kiinnostui fysioterapeutin opinnoista, mutta alaa oli vaikea päästä opiskelemaan.

– Päätin hakea liiketalouden opintoihin, sillä ala oli herättänyt kiinnostusta jo nuorena. Luin teini-iässä kaikkia klassisia bisneskirjallisuuden teoksia ja juttelin niistä yhdessä hyvän ystäväni kanssa, Patrik kertoo.

Opintojensa aikana Patrik kiinnostui erityisesti markkinoinnista ja valitsi mahdollisimman paljon siihen liittyviä kursseja.

– Innostuin markkinoinnista ehkä siksi, että luova tekeminen ja uuden ideoiminen on kiinnostanut minua aina.

Koulusta perusteet alalle, työelämästä opit käytännön työhön

Jo pitkään työelämässä ollut Patrik on kokenut liiketalouden opinnoista hyödyllisimmiksi yritysjuridiikan opinnot sekä markkinoinnin teoriat.

– Yritysjuridiikan opeista on ollut hyötyä henkilökohtaisessakin elämässä, kun tietää esimerkiksi tuotteiden odotettavissa olevat eliniät. Markkinoinnin teorioihin ja SWOT-analyysiin olen törmännyt usein työelämässä.

Patrikin mielestä myös opintojen aikana tehdyt liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelmat ovat olleet hyödyksi.

– Niiden tekeminen antoi itselleni sellaista kokonaiskäsitystä yritysmaailmasta. Se myös valmisti hyvin työelämään, sillä liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelman tekotaitoja voi hyvin todennäköisesti tarvita yrityksessä työskennellessä.

Patrik kertoo saaneensa koulusta hyvät perusteet alalla työskentelyyn, mutta kokee vasta varsinaisen työn opettavan käytännön työntekoon.

– Koulusta saa hyvän pohjan työlle, mutta tutkinto ei tee ketään valmiiksi.

Parasta työssä on arvon tuottaminen asiakkaille

Patrik työllistyi ensimmäiseen alansa työpaikkaan opintoihin kuuluvan työharjoittelun kautta.

– Löysin kiinnostavan paikan Koodiviidakko Oy:ltä, nykyiseltä Liana Technologiesilta, jonne työllistyin jo harjoittelun aikana ja sain jättää opintojen aikaiset osa-aikatyöt päivittäistavarakaupassa. Loput opinnoistani suoritin työn ohella pääosin etänä.

Valmistuttuaan Patrik on tehnyt pääasiassa B2B-myyntiä eli myynyt yritysten tuottamia palveluita toisille yrityksille. Lisäksi hänen uralleen on mahtunut muun muassa monenlaisia yritysten sisäisiä kehitysprojekteja ja erilaisissa tapahtumissa edustamista. Nykyisessä työssään Kaleva Median asiakkuus- ja kehityspäällikkönä Patrik vastaa monista yrityksen suurimmista asiakkaista.

– Nykyisessä työssäni päivät ovat niin vaihtelevia ja työtä saa tehdä niin vapaasti, että en tätä ihan hevillä vaihtaisi.

Patrikin mielestä parasta työssä on, kun saa tuotettua asiakkaille arvoa ja asiakkaat luottavat hänen työhönsä.

– Enää ei ole niin kuin uran alussa, että jokainen yksittäinen kauppa tuottaisi suurimpia onnistumisen tunteita. Nykyään ilo työhön tulee arvon tuottamisesta asiakkaille ja asiakkaiden luottamuksesta, joka näkyy esimerkiksi pitkien asiakassuhteiden muodossa.

Avoimuutta ja rehellisyyttä työelämään

Patrikin mielestä liiketalouden opinnot sopivat kaikille, joilta löytyy luontaista kiinnostusta ympäröivään maailmaan, muihin ihmisiin ja yritysten toimintaan.

– Jos myyntityötä mietitään, on myös ekstrovertin luonteesta varmasti hyötyä. Työhön kuuluu paljon puhumista, joten on hyvä, jos asiaa tulee luonnostaan.

Patrik haluaa kannustaa opiskelijoita ennen kaikkea avoimuuteen ja rehellisyyteen työelämässä.

– Kannattaa myös muistaa pysyä sinnikkäänä, vaikka päätyisikin johonkin työpaikkaan, joka ei tunnu itselle sopivalta. Kyllä kaikki sen oman polun löytävät jossain vaiheessa.