Skip to content

Leanin keinoilla suunnittelu- ja kehitystyö teollisessa rakentamisessa sujuvoituu

Kaksi insinöörin AMK-tutkintoa opiskeltuaan Markus Kiviniemi tiesi, että seuraavaksi olisi aika opiskella johtamista. Lean-johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto tarjoaa Lean-menetelmiin nojaten asiantuntijan ja esihenkilön tehtävissä työskenteleville valmiudet parantaa laadunhallinnan ja johtamisen strategista ajattelua. Suoritettu YAMK-tutkinto avaa Markukselle oven tuotekehitystyön prosessien tehostamiseen teollisessa rakentamisessa.

Sulautettuihin järjestelmiin suuntautuneen tietotekniikan insinöörin AMK-tutkinto toimi Markukselle pohjakoulutuksena, kun hän 20 vuotta sitten asteli teknologiayritykseen laitteistosuunnittelija töihin. Tuolloin tehtäviin kuului pääasiassa matkapuhelinten ja sittemmin myös tablettien suunnittelua, testausta ja kehitystä. Kunnioitettavan työrupeaman jälkeen opiskeltu LVI-insinöörin AMK-tutkinto vei mennessään talotekniikan ja teollisen rakentamisen maailmaan, ja Leanin periaatteet alkoivat kiinnostaa.

Markuksen halu lähteä opiskelemaan YAMK-tutkintoa liittyi nimenomaan tarpeeseen oppia Lean-johtamista, joten tutkinnon valinta oli helppo. Työnantajan myönteinen ja tukeva suhtautuminen kouluttautumiseen auttoi merkittävästi töiden ja opintojen yhteensovittamista. Joustoa työaikoihin onnistui järjestämään jopa silloin, kun luennoille osallistuttiin päiväsaikaan.

Lopputyön kiinnostava aihe vei tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta kiinnostuneen Markuksen siinä määrin mukanaan, että opinnäytetyön tekemisen aikana arki meinasi hieman kuormittua.

– Perheelle opiskeluaika näkyi eniten silloin, kun jouduin käyttämään iltoja ja viikonloppuja ryhmätöihin. Niitä hetkiä oli kuitenkin onneksi aika vähän. Hyvällä aikataulutuksella moni asia hoitui niin työhön kuin vapaa-aikaankin liittyen.

Halu itsensä ja toimintojen kehittämiseen puskivat eteenpäin

Markuksen motivaatio YAMK-tutkinnon suorittamiseen oli halu kehittää itseään ja omaa toimintaansa Lean-menetelmien pohjalta. Lean-ajattelussa tarkoituksena on sujuvoittaa prosesseja poistamalla tuottamattomia toimintoja. Pitkä työkokemus matkapuhelinalalla näytti, että Lean-ajattelu on löytänyt hyvin teleteknologian yrityksiin, mutta teollisen rakentamisen tuotekehitystyössä oppeja ei vielä täysin hyödynnetä.

– Opinnoissa pystyin oppimaan uutta niistä menetelmistä ja tavoista, joilla johdetaan tuotekehitystyötä. Toyota Kata -kirjan osio valmentavasta johtajuudesta oli yksi vahvimpia kokemuksia. Siitä ammensin paljon oppia ja materiaalia myös päättötyöhöni.

Rakennusalalle siirryttyään Markus oivalsi, että teollisen rakentamisen puolella talotekniikan suunnittelu ja kehittäminen olivat huomattavasti vähemmän kilpailtuja kuin perinteisen rakentamisen puolella.

– Leanin oppeja ei oltu vielä ulotettu teollisen rakentamisen puolelle.

Tämän vuoksi työympäristö antoi hedelmällisen maaperän lähteä viemään koulutuksen avulla saavutettuja oppeja suoraan prosesseihin. Ymmärrys Leanin teorioista on syventynyt, kun niitä on päässyt yhdistämään käytännön tekemiseen.

– Koulutuksen myötä monta irrallista teoriaa ja asiaa on saanut nivottua isommaksi kokonaisuudeksi.

Tavoitteena tulla Suomen ykkösnimeksi

Työpaikallaan Markuksella oli selkeä osa-alue, johon opinnoista haettiin osaamista: tarve viedä eteenpäin teollisen rakentamisen johtamista ja kehittämistä. Nyt myös yrityksen muu henkilöstö on saanut osansa opeista.

– Nykyisin koulutan firmamme muita työntekijöitä Lean-ajatteluun tuotekehitystyössä. Koulutan ja sparraan myös asiakasyrityksiämme.

Tulevaisuuden suhteen rima on nostettu sopivan korkealle, ja kunnianhimoinen Markus katsoo odottavaisena eteenpäin.

– Tavoitteeni on nousta Suomessa alan kärkeen teollisen rakentamisen talotekniikan suunnittelussa.