Skip to content

Hitsausalan YAMK-tutkinto kasvatti itsevarmuutta ja kehitti ongelmanratkaisukykyä

Oulun ammattikorkeakoulun hitsausalan YAMK-tutkinnon käynyt Margus Liik kuvailee opintojen sisältöä kattavaksi. Erityisesti hän antaa kiitosta Oulun ammattikorkeakoulun kannustavalle ilmapiirille.

Margus Liikillä jäi YAMK-opinnoista erityisesti mieleen hyvä ja kannustava ilmapiiri. Kuva: Tiia Ahonen

Se on joko nyt tai ei koskaan, ajatteli hitsausalalla työskentelevä Margus Liik, kun hän huomasi vuonna 2019 Oulun ammattikorkeakoulun hakumainoksen alan YAMK-tutkinnosta.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto oli pyörinyt Marguksen mielessä jo pitkään, mutta aiemmin hetki ei ollut tuntunut sopivalta opintojen aloittamiseen. Kun mainoksesta kävi ilmi, että haku on käynnissä, alkoi hän saman tien täyttämään innokkaana hakemusta.

– Hitsausalan tutkinto-ohjelma tuntui itselleni juuri oikealta, sillä olen koko työelämäni ollut tavalla tai toisella tekemisessä hitsaavan teollisuuden kanssa.

Aiemmin Margus on valmistunut konetekniikan insinööriksi ja käynyt kansainvälisen hitsausinsinöörin IWE-koulutuksen.

Kattava koulutus ja kannustava ilmapiiri

YAMK-opinnot olivat Margukselle positiivinen kokemus, josta jäi mieleen erityisesti hyvä ja kannustava ilmapiiri niin opiskelijoiden kuin opettajienkin keskuudessa. Vaikka opiskelu tapahtui pääosin verkko-opintoina, koki Margus vuorovaikutuksen toimivan koulun kanssa erittäin hyvin.

– Aina jos tarvitsi apua tai ohjausta, sitä oli hyvin saatavilla.

Koska Margus oli käynyt ennen YAMK-opintojaan IWE-koulutuksen, pystyi hän hyväksilukemaan osan opinnoistaan sen avulla. Hän kuitenkin kuvailee YAMK-opintojen sisältöä kokonaisuudessaan todella kattavaksi.

– Mielestäni paljon lisäarvoa koulutukselle tuo se, että se mahdollistaa IWS-pätevöitymisen.

Margus kokee koulutuksen parantaneen etenkin hänen analyyttista ajatteluaan ja ongelmanratkaisukykyään. Lisäksi hän kertoo saaneensa lisää itsevarmuutta työelämään. Myös opinnäytetyön kirjoittamisprosessi oli Margukselle opettavainen.

Marguksen mukaan opiskelu ei kuitenkaan ollut pelkkää ruusuilla tanssimista, sillä opintojen ohella työskentely ja pikkulapsiperheen arjen pyörittäminen vaati veronsa. Opinnoissa häntä auttoi jaksamaan puolison tuki ja oma opiskelumotivaatio.

– Opinnot vaativat kyllä itsekuria, järjestelmällisyyttä ja aitoa kiinnostusta alaa kohtaan, että jaksaa.

Margus Liikin mukaan YAMK-opinnot vaativat itsekuria, järjestelmällisyyttä ja aitoa kiinnostusta opintoja kohtaan. Kuva: Tiia Ahonen.

YAMK-tutkinto itsensä kehittämiseen

Margus suosittelee hitsausalan YAMK-tutkintoa kaikille konetekniikasta sekä erityisesti materiaaleista ja niiden liittämisestä kiinnostuneille.

– Kannattaa hakea varsinkin silloin, jos löytyy jo jonkinlaista kokemusta hitsaavasta teollisuudesta, mutta haluaa oppia ymmärtämään paremmin mitä prosesseja hitsausliitoksen muodostamiseen liittyy, mitkä tekijät siihen vaikuttavat ja mitä kaikkea pitää huomioida hitsatun rakenteen suunnittelussa ja valmistuksessa.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto mahdollistaa Marguksen mielestä ennen kaikkea omalla alalla kehittymisen.

– Jos haluaa kehittää itseään työelämässä, on YAMK-tutkinnon suorittaminen siihen mainio keino.