Skip to content

Erityisopettajan opinnoista uusia eväitä opetustyöhön

Pekka Taskila valmistui ammatilliseksi erityisopettajaksi Oamkista huhtikuussa 2019. Erityisopettajan pätevyys on tuonut hänelle paljon lisätyökaluja opettajan työhön.

Pekka Taskila aloitti ammatillisen erityisopettajan opinnot Oulun ammattikorkeakoulussa kesällä 2018 ja valmistui huhtikuussa 2019. Pekka on suorittanut Oamkissa myös ammatillisen opettajan opinnot, ja tehnyt töitä autoalan opettajana jo kymmenen vuotta.

–Minulla on pääosin nuoria opiskelijoita, joista noin kolmannes on erityistuen tarpeessa olevia. Halusin opiskella ammatilliseksi erityisopettajaksi, jotta saisin lisää eväitä ja työkaluja siihen, että pärjää tällaisten opiskelijoiden kanssa ja pystyy helpommin tunnistamaan erilaisia tuen tarpeita.

Positiivisia kokemuksia opinnoista

Pekan mielestä ammatilliseksi erityisopettajaksi opiskelu oli todella rentoa ja joustavaa.

–Opintojen aikana oli paljon mukavia kohtaamisia ja hyviä keskusteluja. Vaikka tuli paljon uutta asiaa, niin opinnot oli jaettu sillä tavalla, että ne on helppo ja mukava suorittaa.

Erityisesti Pekalla jäi mieleen kokemusten jakaminen, opettajat sekä rento ilmapiiri. Lisäksi hän koki eri kokemusasiantuntijoiden vierailut mukaviksi ja hyödyllisiksi.

Koulutuksesta hyödyllisiä taitoja

Ammatillisen erityisopettajan pätevyys on tuonut Pekan työhön paljon hyötyjä. Hän kokee koulutuksen olleen tärkeässä roolissa hänen opetustyössään.

–Tunnistan nykyään helpommin opiskelijoiden eri tarpeet ja pystyn työskentelemään oikealla tavalla myös haastavammissa tilanteissa. Lisäksi olen päässyt tuomaan oman panokseni työyhteisöön entistä vahvemmin. Ammatillisena erityisopettajana pystyn auttamaan myös opetushenkilöstöä ja tekemään heidän kanssaan paremmin yhteistyötä.

Pekan mukaan hyvältä erityisopettajalta vaaditaan rauhallista otetta ja ihmisläheisyyttä.

–Palkitsevinta tässä työssä on se, kun pystyy auttamaan opiskelijoita ja työyhteisöä.

Tulevaisuudessa enemmän erityisopetusta

Pekan mielestä työskentely opintojen jälkeen on tuntunut todella mukavalta ja antoisalta. Tulevaisuudessa Pekka haluaa keskittyä yhä enemmän erityisopetukseen.

–Syksyllä aloittavan ryhmän kanssa tulen työskentelemään paljon erityisopetuksen parissa ja jatkossa ehkä vielä enemmän. Toivon, että saan tehdä tulevaisuudessa yhä enemmän erityisopetustyötä.

Pekka suosittelee ammatillisen erityisopettajan opintoja kaikille opettajille, varsinkin niille, jotka ovat nuorten ja tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden kanssa tekemisissä.